dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Śląski działając na podstawie art. 95b ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.), wydał Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim. Zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 114/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim przedstawia się następująco:

  1. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady – Pani Jolanta Czaplińska – Jaszczurowska – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  2. Pani Aleksandra Skowronek – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego
  3. Pan Jerzy Szafranowicz – przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  4. Pani Anita Gębska- Kuczerowska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
  5. Pani Helena Zatońska – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Katowicach
  6. Pan Andrzej Płonka – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  7. Pan Henryk Szczerba – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa śląskiego
  8. Pan Przemysław Jałowiecki – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Ponadto w skład rady wchodzą wszyscy konsultanci wojewódzcy pełniący aktualnie funkcję zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/wykazy_konsultantow.html

 

Zadania Wojewódzkiej Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.) i jest to w szczególności:

- współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa,
- współpraca z wojewodą w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, przy uwzględnieniu stanu zdrowia obywateli oraz uzyskaniu efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.
Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zapewnia Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-02-02 12:16
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl