dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego

Do zadań realizowanych przez Oddział należy:

 1. Realizacja zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie planowania, organizowania oraz nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, a w szczególności:
a) sporządzanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
b) uzgadnianie elementów Planu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji i Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
c) aktualizacja Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
d) prowadzenie w formie elektronicznej i pisemnej ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
e) prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
f) wydawanie decyzji w sprawie wpisu lub wykreślenia z rejestru określonych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
g) kontrola dysponentów jednostek systemu działających na obszarze województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, określonych jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w ustawie,
h) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
i) wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
j) współpraca ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tworzenia Planu Działania Systemu oraz powierzonego przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów,
k) wizytacja jednostek uczestniczących w działaniach z zakresu ratownictwa medycznego,
l) typowanie jednostek do finansowania lub dofinansowania nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych,
m) coroczne opracowywanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego w celu przedstawienia ich ministrowi właściwemu ds. zdrowia.
n) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

 2. Wykonywanie zadań na polecenie Ministerstwa Zdrowia w tym zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu na terenie województwa.
 3. Wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego w obrębie zadań wynikających z tworzenia Planu Reagowania Kryzysowego województwa śląskiego.
 4. Współdziałanie z wydziałami własnego Urzędu, z organami rządowej administracji zespolonej na terenie województwa szczególnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką Policji oraz organami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego.

 

 

 

 

 

Kategoria: Ratownictwo Medyczne [ 8 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_pdf pobierz plik: 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego 2015-07-30 09:40:59 1.48 MB pobierz plik: 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego
ico_pdf pobierz plik: 2. Procedura - zatwierdzenie 2015-07-30 09:44:43 107 KB pobierz plik: 2. Procedura - zatwierdzenie
ico_doc pobierz plik: Karta informacyjna i wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 2016-07-25 11:10:38 302 KB pobierz plik: Karta informacyjna i wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
ico_doc pobierz plik: Karta informacyjna i wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2016-07-25 11:10:10 307 KB pobierz plik: Karta informacyjna i wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
ico_doc pobierz plik: karta infor dot. wniosków dla ratowników i dyspozytorów med 2016-07-25 11:08:10 79 KB pobierz plik: karta infor dot. wniosków dla ratowników i dyspozytorów med
ico_doc pobierz plik: Podmioty województwa śląskiego prowadzące kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 2017-04-10 11:51:23 70 KB pobierz plik: Podmioty województwa śląskiego prowadzące kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
ico_xls pobierz plik: Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 2016-07-25 11:10:55 46 KB pobierz plik: Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego
ico_xls pobierz plik: Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 2016-07-25 11:11:08 46 KB pobierz plik: Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-02-07 14:49
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl