Zdrowie - instytucje

Sprawozdania roczne MZ

 • WSTĘP

  Do sporządzania sprawozdań rocznych MZ zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą (podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych). Sprawozdania składane są na formularzach MZ wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok w części: Zdrowie i ochrona zdrowia JAKO PODMIOTY PRZEKAZUJĄCE DANE STATYSTYCZNE.

  WYJĄTEK

  Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi
  wyłącznie w przedsiębiorstwie/zakładzie podmiotu leczniczego.

  Wszystkie inne typy praktyk zawodowych
  są zobowiązane do wypełniania sprawozdań MZ.

      

 • KROK I

  Forma przekazania danych statystycznych

  System Statystyki w Ochronie Zdrowia (dostępny na platformie e-zdrowie) służy do przekazywania, weryfikacji, dokonywania korekt oraz akceptacji i przeglądania sprawozdań.

  Obowiązującą formą przekazania sprawozdań MZ jest forma elektroniczna
  za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

  Jeżeli wiesz jakie sprawozdania wypełnia Twój podmiot przejdź do KROK-u III.

 • KROK II

  Formularze sprawozdawcze

  • MZ-06 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Piotr Gniełka (tel. 32 2077605), gnielkap@katowice.uw.go.pl
   Ewa Knapik (tel. 32 2077605), knapike@katowice.uw.gov.pl
   Danuta Kowalska (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), kowalskad@katowice.uw.gov.pl

   Małgorzata Śmiałek (tel. 32 2077604), smialekm@katowice.uw.gov.pl
    
  • MZ-11 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ, tj.: podmioty lecznicze, praktyka lekarza lub lekarza dentysty, praktyka pielęgniarki lub położnej. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Piotr Gniełka (tel. 32 2077605),gnielkap@katowice.uw.go.pl
   Ewa Knapik (tel. 32 2077605), knapike@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-13 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, tj.: poradnia/ gabinet specjalistyczny chorób płuc i gruźlicy, poradnia chorób płuc [pulmonologiczna].
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:

   Małgorzata Śmiałek (tel. 32 2077604), smialekm@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-14 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, tj.: poradnia dermatologiczna, poradnia wenerologiczna.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Rafał Fularski (tel. 32 2077604), fularskir@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-15 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego., tj.: poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, poradnia psychogeriatryczna, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, poradnia leczenia nerwic, poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, poradnia psychosomatyczna, poradnia leczenia uzależnień, poradnia antynikotynowa, poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży, poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, poradnia promocji zdrowia, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, poradnia psychologiczna
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Adam Mendrecki (tel. 32 2077605), medreckia@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-19 sporządzają zespoły/oddziały leczenia środowiskowego domowego (zdrowie psychiczne, leczenie uzależnień) udzielające, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Adam Mendrecki (tel. 32 2077605), medreckia@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-24 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa, tj.: poradnia ginekologiczna, poradnia ginekologiczno- położnicza
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Małgorzata Śmiałek (tel. 32 2077604), smialekm@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-29 sporządzają szpitale ogólne tj.: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Anna Cembrzyńska – Paca (tel. 32 2077605), cembrzynskaa@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-29A sporządzają podmioty opieki długoterminowej stacjonarnej, tj.:
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny,
   podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
   podmiot/oddział opiekuńczo- leczniczy, podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży,
   podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny,
   hospicjum stacjonarne,
   oddział opieki paliatywnej udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Małgorzata Śmiałek (tel. 32 2077604),  smialekm@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-30 sporządzają podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, zakłady stacjonarnej opieki psychiatrycznej) podmioty stacjonarnej opieki psychiatrycznej, tj.:
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Rafał Fularski (tel. 32 2077604), fularskir@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-88 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą niezależnie od źródeł finansowania, w tym podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarza lub lekarza dentysty, praktyki zawodowe pielęgniarki lub położnej (MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach).
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Danuta Kowalska (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), kowalskad@katowice.uw.gov.pl
   Waldemar Sobczyk (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), sobczykw@katowice.uw.gov.pl
   Ilona Wilczyńska-Pitura (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), piturai@katowice.uw.gov.pl
  • MZ-89 sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą niezależnie od źródeł finansowania w tym podmioty lecznicze, praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty, praktyka zawodowa pielęgniarki lub położnej  (MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach).
   Osoba właściwa do kontaktu w sprawie sprawozdania:
   Danuta Kowalska (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), kowalskad@katowice.uw.gov.pl
   Waldemar Sobczyk (tel. 32 2077602 lub 32 2077656),
   sobczykw@katowice.uw.gov.pl

   Ilona Wilczyńska-Pitura (tel. 32 2077602 lub 32 2077656), piturai@katowice.uw.gov.pl

 • KROK III

  Przekazywanie formularzy sprawozdawczych

  Rejestracja w SSOZ

  Sugerowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  narzędziem do pracy z systemem SSOZ jest przeglądarką internetowa Mozilla Firefox w możliwie jak najnowszej wersji.


  W celu złożenia sprawozdania w formie elektronicznej należy dokonać rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia znajdującego się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Dokończeniem procesu rejestracji użytkownika w SSOZ jest przekazanie wygenerowanego w formacie .pdf formularza (podpisanego przez użytkownika systemu i opieczętowanego pieczątką podmiotu) do administratora wojewódzkiego wskazanego w górnym, lewym rogu  ww. formularza (przekazanie formularza może być dokonane pocztą elektroniczną, faxem lub każdej innej formie). Zalogowanie się do systemu oraz wypełnianie sprawozdań będzie możliwe po weryfikacji i akceptacji danych z ww. formularza, przez pracownika Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej.

   

  Pod tym adresem dostępny jest podręcznik użytkownika.

 • KROK IV

  Terminy przekazywania sprawozdań MZ obowiązujące w 2017r.

  • MZ-06 - raz w roku do 28 września 2018 r. z danymi za rok szkolny 2017/2018
  • MZ-11 raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
  • MZ-13 raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017
  • MZ-14 raz w roku do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
  • MZ-15 raz w roku do 28 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017
  • MZ-19 raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017
  • MZ-24 raz w roku do 16 lutego 2018 r. za rok 2017
  • MZ-29a raz w roku do 31 stycznia 2018 r. za rok 2017
  • MZ-29 raz w roku do 31 stycznia 2018 r. za rok 2017
  • MZ-30 raz w roku do 31 stycznia 2018 r. za rok 2017
  • MZ-88 raz w roku do 2 marca 2018 r. za rok 2017
  • MZ-89 raz w roku do 2 marca 2018 r. za rok 201