Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Skargi, wnioski, petycje

SKARGI I WNIOSKI

 • Złożenie skargi lub wniosku

  Jeśli jesteś niezadowolony z :

  •    rezultatów Twojej wizyty w urzędzie / jednostce,

  •    obsługi  przez pracownika, kierownika, dyrektora urzędu / jednostki,

  •    sposobu załatwienia Twojej sprawy, bo nienależycie, za długo, możesz złożyć skargę.  

  Jeśli chcesz ulepszyć istniejący stan rzeczy, masz propozycję usprawnienia pracy urzędu / jednostki, w których załatwiasz ważne dla Ciebie sprawy, możesz złożyć wniosek.

 • Kto i w jakiej sprawie może złożyć skargę / wniosek

  Postępowanie w sprawach skarg i wniosków jest bardzo uproszczone i ma charakter uniwersalny zarówno ze względu na podmiot (prawo do złożenia skargi / wniosku przysługuje każdemu), jak i przedmiot (skargi / wnioski mogą dotyczyć w istocie wszystkiego).

   

 • Jak złożyć skargę/wniosek

  Skargi i wnioski możesz wysłać: 

  • pocztą tradycyjną,
  • pocztą elektroniczną
  • lub zgłosić się do pracownika urzędu, by pomógł Ci spisać protokół przyjęcia skargi / wniosku, w których przedstawisz istotny dla Ciebie problem.

   

  Pamiętaj jednak o adresie, bo anonimów nie rozpatrujemy.

   

  Jeśli chcesz złożyć skargę / wniosek w imieniu innej osoby, pamiętaj o zgodzie (wystarczy oświadczenie pisemne skarżącego / wnioskodawcy).

   

  I co najważniejsze, składanie skarg i wniosków jest wolne od opłat.

 • Terminy

  Jeśli będziemy mogli rozpatrzyć Twoją skargę / wniosek, to załatwienie ich nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

  Jeśli będzie to musiał zrobić inny urząd, instytucja, jednostka, wówczas przekażemy skargę / wniosek w terminie 7 dni, o czym Cię zawiadomimy.

   

 • Podstawy prawne

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII „skargi i wnioski"

   

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. , Nr 5, poz. 46)

 • Kontakt

  Śląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Kontroli

  Oddział ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg

  pok. 234

  pok. 235

  pok. 232


  e-mail: skargi@katowice.uw.gov.pl

   

   

   

Wydział Kontroli