Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informacja dla służb

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Materiały edukacyjne Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 201.8 KB 2017-04-13 12:54:34
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 1.75 MB 2017-04-13 13:32:53
ZALECENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 148.5 KB 2017-04-14 13:08:49
ZNOWELIZOWANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH 41 KB 2017-04-14 13:14:37
Zalecenia dotyczące realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego 57.68 KB 2017-04-14 13:19:02
Rekomendacje dla powiatów i gmin dotyczące wzrostu efektywności pozyskiwania uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 57.5 KB 2017-04-14 13:19:23
Uwagi z nadzoru i kontroli dotyczące nieprawidłowości w realizacji 74.79 KB 2017-04-14 13:19:50
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:40
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 53.25 KB 2020-02-28 14:31:20
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2014 rok 1014.84 KB 2017-04-27 14:40:55
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2015 rok 1.32 MB 2017-04-27 14:41:26
Materiały edukacyjne Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 201.8 KB 2017-04-27 14:44:03
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego 175.79 KB 2017-04-27 14:53:53
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2016 rok. 1.39 MB 2017-11-24 10:39:11
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2017 rok 1.48 MB 2018-12-14 12:33:26