Program Rodzina 500+

Sprawy związane ze świadczeniem wychowawczym 500plus rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście


Wydział Polityki Społecznej, Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom.