Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Rodzina 500+

Sprawy związane ze świadczeniem wychowawczym 500plus rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny