Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

Wymiana paszportu

Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu:
 

  • nie później niż 60 dni od zmiany Twoich danych (na przykład nazwiska) - jeśli mieszkasz w Polsce,
  • nie później niż 90 dni od zmiany Twoich danych (na przykład nazwiska) - jeśli mieszkasz za granicą.

 


 

 

Jeśli zmieniły się Twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:
 

  • sporządzono Twój akt małżeństwa - jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie, lub
  • dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych, lub
  • dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych, lub
  • dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.


Wymiana paszportu także wymaga uiszczenia opłaty. Opłata podstawowa wynosi 140 zł. Zapłacisz mniej, jeśli wymienisz paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:
 

  • zmienił się twój wygląd, czyli wyglądasz teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
  • zmieniły się twoje dane, na przykład nazwisko po ślubie,
  • w twoim paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.


Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz — skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek.

Jeśli masz już ulgę — możesz doliczyś do niej zniżkę z powodu wymiany z powyższych powodów. Szczegółowe informacje o opłatach paszportowych znajdziesz tutaj.

 
Pamiętaj, że Twój paszport straci ważność, gdy upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności.
 
Utraci ważność także wtedy, kiedy zgłosisz jego utratę albo zniszczenie, nawet gdy ktoś zwróci do urzędu Twój zgubiony paszport.
 
Utrata polskiego obywatelstwa spowoduje utratę ważności paszportu (od momentu utraty obywatelstwa), jak również zmiana następujących danych osobowych: nazwisko, imię albo imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL (po 60 dniach od wystąpienia zmiany).

Gdy zgłosisz czyjś zgon - paszport tej osoby automatycznie straci ważność. Powinien on zostać zwrócony w Urzędzie Stanu Cywilnego w chwili zgłaszania zgonu.


Jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport — opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: jeśli stracisz lub zniszczysz ważny paszport i nie masz żadnej ulgi, to opłata za nowy wyniesie 420 zł (3 x 140 zł).

✸ Ważne ! Gdy Twój paszport straci ważność, nadal możesz wjechać do Polski.

 

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców