Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Mandaty

Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty

 • Uwaga!
  Wojewoda Śląski jest właściwy jedynie do udzielania ulg w spłacie mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 roku. W sprawie ulg od mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016 roku należy zwrócić się do
  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.  

  Aby uzyskać ulgę w spłacie innych zobowiązań publicznoprawnych postępuj analogicznie jak w przypadku ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych.

  Złożenie wniosku po 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), powoduje, że Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeanalizowania przesłanek umożliwiających przyznanie wnioskowanej ulgi, które będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie wnioskowanej ulgi. Dane te będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. Dane nie będą profilowane. Przysługuje też prawo dostępu do danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi będzie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 32 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl.

 • Krok I

  Aby uzyskać umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty należy:

  Napisać wniosek o umorzenie/ odroczenie terminu spłaty/ rozłożenie na raty mandatu
  lub skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru /wzór zamieszono w repozytorium plików na dole strony/;

  ✸ Uwaga!
  Ważne aby podać serię i numer mandatu

 • Krok II

  Dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

  Opłaty dokonać można:

  • w kasie URZĘDU MIASTA KATOWICE (ul. Pocztowa 5);
  • na konto URZĘDU MIASTA KATOWICE  (52 1020 2313 2672 0211 1111 1111);
  • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25 pok. 121)

  oraz innych punktach inkasa opłaty skarbowej lub placówkach banku PKO BP na terenie miasta Katowice wskazanych na stronie.

 • Krok III

  Oryginał opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku i następnie złożyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  • pocztą (na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25;
   40-032 Katowice),
  • osobiście w siedzibie Urzędu ( Biuro Obsługi Klienta stanowiska 23 i 24),
  • w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap wniosek wraz z opłatą skarbową można także składać elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePuap:

  Do wniosku załączyć można także dodatkowe, uzasadniające go dokumenty, w tym w szczególności :

  • dokumenty o źródłach i wysokości dochodów;
  • dokumenty potwierdzające stałe wydatki ( opłaty, koszty leczenia/ rehabilitacji, alimenty, wysokość rat kredytów,  itd.)
  • dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej;
  • w przypadku osób uczących się/ studiujących – zaświadczenie lub  kopia legitymacji;
  • inne, w tym oświadczenie /do pobrania/.

 • Krok IV

  Oczekiwać na DECYZJĘ. 

  O kolejnych czynnościach podejmowanych w trakcie analizy wniosku będziemy pisemnie informować na bieżąco.

 • Krok V

  Jeśli decyzja okaże się niezadawalająca, przysługuje od niej odwołanie do Ministra Finansów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Kategoria: Wydział Finansów i Budżetu - Przydatne dokumenty - Do pobrania -

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
INNE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - Karta informacyjna 39.11 KB 2017-07-05 11:10:25
INNE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - Oświadczenie 67 KB 2017-07-05 11:11:31