dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ISSN 1643-2800

Zgodnie z art. 28b ust.1a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2011 r. nr 197 poz. 1172) treść elektronicznych dzienników urzędowych jest udostępniona pod poniżej podanym adresem :

http://dzienniki.slask.eu

Zgodnie z art. 26 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego  pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE  w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są  opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu mogą posłużyć aplikacje dostępne na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego pod adresem http://dzienniki.slask.eu w zakładce Narzędzia, link bezpośredni http://dzienniki.slask.eu/Download.aspx


Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 28a wyżej wymienionej ustawy wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa śląskiego jest odpłatne. Wydruki wykonuje:


Oddział Poligrafii Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
pok. 20,
tel. (32) 2077-720,
w godz. od 08:00 do 15:00


w cenie 0,30 zł za 1 stronę wydruku.

Dzienniki urzędowe rocznika 2014
Dzienniki urzędowe rocznika 2013
    Skorowidz 2013
Dzienniki urzędowe rocznika 2012
  Skorowidz 2012
Dzienniki urzędowe rocznika 2011
  Skorowidz 2011
  Skorowidz 2011 (podpis)
Dzienniki urzędowe rocznika 2010
   Skorowidz 2010
   Skorowidz 2010 (podpis)
  Dzienniki urzędowe rocznika 2009 
  Skorowidz 2009
  Skorowidz 2009 (podpis)
  Dzienniki urzędowe rocznika 2008 
  Skorowidz 2008
  Skorowidz 2008 (podpis)
Dzienniki urzędowe rocznika 2007
  Skorowidz 2007
  Skorowidz 2007
Dzienniki urzędowe rocznika 2006
  Skorowidz 2006
  Skorowidz 2006
Dzienniki urzędowe rocznika 2005 
  Skorowidz 2005
  Skorowidz 2005

 

Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, obowiązek udostępniania dzienników w formie elektronicznej nastąpił z dniem 1 lipca 2006 r.

Pozostałe archiwalne numery wojewódzkich dzienników urzędowych są dostępne w wersji papierowej do wglądu w Bibliotece Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25, w pokoju 302, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: IntraCOM Katowice 2015-02-11 17:09
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy w Katowicach

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
8:00 - 15:30
wtorek
8:00 - 17:30

30 marca 2015 r. (poniedziałek) Kasa Urzędu będzie czynna od godziny 10:00.

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta.

Rezerwacja Kolejki

Konsultanci udzielają podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej.

telefon
32 20 77 562
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 17 i 18

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl