Inspektor Ochrony Danych

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim kierownik jednostki (Administrator Danych Osobowych) powołał Administratora Ochrony Danych.

Funkcję pełni Mariusz Warkoczyński - tel. 032 20 77 975. email:iod@katowice.uw.gov.pl