Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim kierownik jednostki (Administrator Danych Osobowych) powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Funkcję pełni Mariusz Warkoczyński - tel. 032 20 77 975. email:iod@katowice.uw.gov.pl

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Rejestr udostępniany jest w formie papierowej w pok. 631 (V piętro).