dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta

Ważne informacje

poprzednie
 • Biuro Obsługi Klienta

  przyjmowanie korespondencji sprawy paszportowe rezerwacja kolejki potwierdzanie profilu zaufanego "mienie zabużańskie" zaproszenia i praca cudzoziemców

  więcej: Biuro Obsługi Klienta
 • Regionalny System Ostrzegania

  alarmowanie i ostrzeganie pogodowe zjawiska ekstremalne bezpieczny wypoczynek poradniki dla mieszkańców

  więcej: Regionalny System Ostrzegania
 • Bezpieczeństwo

  zarządzanie kryzysowe ostrzeżenia i raporty obrona cywilna i narodowa bezpieczeństwo i porządek publiczny

  więcej: Bezpieczeństwo publiczne
 • Sprawy Obywatelskie

  sprawy paszportowe ewidencja ludności nadawanie obywatelstwa pobyt i praca cudzoziemców medale, odznaczenia i ordery mniejszości narodowe i etniczne ochrona miejsc pamięci

  więcej: Sprawy obywatelskie
 • Nadzór Zdrowia

  wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych   rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą kontrola podmiotów leczniczych konsultanci wojewódzcy specjalizacje kadr medycznych

  więcej: Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
 • Komunikaty i Informacje

  ogłoszenia i informacje bieżące programy innych urzędów

  więcej: Komunikaty i Informacje
 • Ważne numery alarmowe

  112 Jednolity Europejski Numer Alarmowy 999 Pogotowie ratunkowe 998 Państwowa Straż Pożarna 997 Policja 985 Ratownictwo Górskie 986 Straż Miejska

  więcej: Ważne numery Alarmowe
 • Plan pracy wojewody

  plan pracy:
  - wojewody
  - I, II wicewojewody

  więcej: Plan pracy
 • Certyfikacja i Rozwój

  narodowy program przebudowy dróg lokalnych programy resortowe "Radosna szkoła" i "Maluch" fundusz sołecki programy i projekty finansowane ze środków zewnętrznych

  więcej: Certyfikacja
następne

Przetargi

poprzednie
następne

Ogłoszenia ŚUW

poprzednie
następne

Galeria zdjęć

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy w Katowicach

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
8:00 - 15:30
wtorek
8:00 - 17:30

30 marca 2015 r. (poniedziałek) Kasa Urzędu będzie czynna od godziny 10:00.

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta.

Rezerwacja Kolejki

Konsultanci udzielają podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej.

telefon
32 20 77 562
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 17 i 18

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl