Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - ZN

  • Katowice, ul. Jagiellońska 25
  • pokój: 337
  • 7.30 -15.30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Grzegorz GAJDA PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Luiza BIELSKA KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

Mariola FORMOWICZ GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja KULAWIK STARSZY SPECJALISTA

Justyna WARZECHA STARSZY SPECJALISTA