WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - ZK

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • pokój: 110
 • 7.30 - 15.30
 • 32 2510432
 • 32 2562213

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Andrzej SZCZEPONEK DYREKTOR WYDZIAŁU
Józef Korzusnik ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz MICHALCZYK ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Eryk SKIBA KIEROWNIK ODDZIAŁU

Aleksandra CHROBOK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewelina GOŁAŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Adelajda WIDERA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA I USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - ZKIa

Adrian NOWAK ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Bogdan JELONEK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Dariusz ROWICKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Izabela SUŁKOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Katarzyna SZYJA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Janusz KULEJ KIEROWNIK ODDZIAŁU

Wojciech BIELA WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Edward CHRAPEK LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dariusz DOBIJA LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ireneusz GÓŹDŹ GŁÓWNY SPECJALISTA

 • wew. 130
 • zew. 32 2077130
 • pokój: 130
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Stanisław JAREK KONSERWATOR

 • wew. 701
 • zew. 32 2077701
 • pokój: 130
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Czarosław KIJONKA LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Piotr KOŹBIAŁ LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Nadia KUBIK LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2077195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał KUCAP WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jolanta MAJER LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał MITOŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Marian Nowak LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika NOWICKA LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mariusz PACAŁOWSKI LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa RÓŻYCKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dawid TYC WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Andrzej URBANIEC LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2077195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa WRÓBLEWSKA-KUBALA LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara ZIĘTEK-OKOŃSKA LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • wew. 100
 • zew. 32 2077100 | 32 2552195
 • pokój: 100
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół Dyżurnych - ZKIIa

Rafał MICHNIEWICZ ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Tomasz BARAN INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • barant@katowice.uw.gov.pl
 • wew. 101 | 901 | 622 | 628
 • zew. 32 2077101 | 32 2552195
 • pokój: 101
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sebastian JANOSZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Piotr KUCYPER INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 101 | 901 | 622 | 628
 • zew. 32 2077101 | 32 2552195
 • pokój: 101
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota ROŻEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • rozekd@katowice.uw.gov.pl
 • wew. 101 | 901 | 622 | 628
 • zew. 32 2077101 | 32 2552195
 • pokój: 101
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marcin SARNA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • sarnam@katowice.uw.gov.pl
 • wew. 101 | 901 | 622 | 628
 • zew. 32 2077101 | 32 2552195
 • pokój: 101
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Piotr SKALIŃSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Joanna SZYMAŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Łukasz TAWKIN INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Jacek WOJTYGA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Marta ZAKACZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Krzysztof ZIĘTARA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Katarzyna MUSIOLIK KIEROWNIK ODDZIAŁU

Roman BASGIER STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Magdalena KOZICKA-GABRYŚ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Adam KOZŁOWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna MUCHA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewelina SIELSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dawid WOJCIECHOWSKI ADMINISTRATOR

Jacek ZAGÓRSKI STARSZY INSPEKTOR

Roman DUDEK KIEROWNIK ODDZIAŁU

Grzegorz BIADAŁA STARSZY MAGAZYNIER

 • zew. 32 2161859
 • pokój: magazyn OC
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Paweł JAKUBIEC KONSERWATOR

 • zew. 32 2161859
 • pokój: magazyn OC
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Michał JAWORSKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Alina KOSTECKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomasz MIKTUS STARSZY MAGAZYNIER

 • zew. 32 2161859
 • pokój: magazyn OC
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Hanna SKIBA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bogdan ŚMIEJA STARSZY MAGAZYNIER

Robert KRUPA KIEROWNIK ODDZIAŁU

Waldemar DWORAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jarosław MAŃDOK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 248
 • zew. 32 2077248
 • pokój: 248
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna MOĆKO STARSZY INSPEKTOR

Andrzej ORDIJEWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Adam RUDAWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Marta SKAJWO-RUPALA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Agnieszka SMARCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna GRYCHTOŁ REFERENT

Kamila NĘDZYŃSKA INSPEKTOR

Justyna SAWKA STARSZY INSPEKTOR

Aleksander GOLI ADMINISTRATOR

Krzysztof KRUSZYŃSKI PSYCHOLOG

Piotr MIECHOWSKI ADMINISTRATOR

Tomasz MOTAŁA ADMINISTRATOR

Agnieszka WĘDKOWSKA SEKRETARKA

 • wew. 478
 • zew. 32 2077478
 • pokój: 20 CPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół operatorów numerów alarmowych - ZKXIIIa

Mariusz KNOPEK ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 478
 • zew. 32 2077478
 • pokój: 21 CPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marcin DOBROWOLSKI KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marcin FORYSTEK KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał GOMERSKI KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna KACZOR KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna KALISZ-GAWEŁ KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela ADAMSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marcin BARCZYK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna BIELSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna BIENIA-WOŹNIAK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dariusz BUDEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adrianna CEMPURA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michalina CHOJNACKA-LARISCH OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna CZABAN OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Stanisław CZYPCZAR OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika DATA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Konrad DEMBOWSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Krzysztof DUDA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Mateusz DYSZKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Leszek DZIECHCIARZ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aneta FALIŃSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz FORTUŃSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Radosław FORYŚ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewelina FRYT OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anastazja GIBAŁA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz GOŹDZIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał GRZESIEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Maksymilian GRZYMEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert GWIAZDA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna JASZCZYK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Witold JÓŹWIAK KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jarosław KACZMAREK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dariusz KOCUREK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agata KOKOSIŃSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jordan KOŁODZIEJCZYK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ilona KOSTRZEWSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paulina KOWALSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna KRAWCZYK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna KROŚNICKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Anita KSIĄŻEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta KUCHARSKA KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Liliana KUCYTOWSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Małgorzata LISZKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Anna LUBOWIECKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Patrycja LUBOWIECKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Maria MACHOWSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra MICHTA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena MIGAS OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paulina MIŁKOWSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz MYŁEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2057746
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Helena NIERADZIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Szymon NOWAK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz NOWAK KOORDYNATOR ZMIANY
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota ORSZULIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jakub OZIMKIEWICZ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adam PACHE OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paweł PAPAJ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Angelika PASTUSZKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert PASTUSZKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka PAWLIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jakub PAWLISZYN OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sławomir PĄZIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Daniel PLACHKY OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Rafał PŁONKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka SARNIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jarosław SARNIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Krystyna SENCZYNA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał SŁOTOSZ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna SMELIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wojciech STACHURSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Iwona STĘPNIAK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Oktawian STROJNOWSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Szymon ŚWIATŁY OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Halina ŚWIERCZEK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adrian TOMASZKIEWICZ OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jakub TOPOREK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wojciech TULAJA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Rafał UNGER OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Karolina URBAŃCZYK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marek URBAŃSKI OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Karolina WARZĄCHOWSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena WŁODYKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paweł WÓJCIK OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka WOLNY OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka WRÓBEL OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka WRZESIŃSKA OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • wew. 468
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Carlos ZARATE OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
 • zew. 32 2077468
 • pokój: WCPR
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25