Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW - SO

 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • 7.30 - 15.30

Kierownictwo wydziału (jednostki)

Magdalena SZEWCZUK-SZTURC DYREKTOR WYDZIAŁU
 • wew. 326
 • zew. 32 2077326
 • pokój: 326
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Andrzej KRZYSTYNIAK ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
 • wew. 328
 • zew. 32 2077328
 • pokój: 328
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota GRALA-KUBIK KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 330
 • zew. 32 2077330
 • pokój: 330
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela DUBANIOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 329
 • zew. 32 2077329
 • pokój: 329
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna DUDEK EKSPERT

 • wew. 145
 • zew. 32 2077145
 • pokój: 145
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona KĄKOLEWSKA-KACZOR STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 329
 • zew. 32 2077329
 • pokój: 329
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata KIERAS EKSPERT

 • wew. 340
 • zew. 32 2077340
 • pokój: 340
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona KUSZPER STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 341
 • zew. 32 2077341
 • pokój: 341
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Edwarda MIKODA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 126
 • zew. 32 2077126
 • pokój: 148
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra MYSŁEK ADMINISTRATOR

 • wew. 145
 • zew. 32 2077145
 • pokój: 145
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Halina OCIPKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 126
 • zew. 32 2077126
 • pokój: 148
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna WIERZCHOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 126
 • zew. 32 2077126
 • pokój: 148
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw ewidencji ludności - SOIa

Marzanna PAWLICKA-GIL ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 330
 • zew. 32 2077330
 • pokój: 330
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta DUDA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 345
 • zew. 32 2077345
 • pokój: 345
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa JEZIERSKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 715
 • zew. 32 2077715
 • pokój: 144
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara KŁYSIEWICZ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 144
 • zew. 32 2077144
 • pokój: 144
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka MATEJA ADMINISTRATOR
 • wew. 340
 • zew. 32 2077340
 • pokój: 340
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta RYŃSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 343
 • zew. 32 2077343
 • pokój: 343
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna SKORUPA-SZOZDA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 343
 • zew. 32 2077343
 • pokój: 343
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna STUCHLIK STARSZY ADMINISTRATOR
 • wew. 145
 • zew. 32 2077145
 • pokój: 145
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna WOJTASZAK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 345
 • zew. 32 2077345
 • pokój: 345
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika ZIAJA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 345
 • zew. 32 2077345
 • pokój: 345
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Lidia CHMIELEWSKA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 660
 • zew. 32 2077660
 • pokój: 163
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia ALBREWCZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 658
 • zew. 32 2077658
 • pokój: 149
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika BLACHA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Patrycja BLAJERSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 956
 • zew. 32 2077956
 • pokój: 173
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka CHOJECKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 658
 • zew. 32 2077658
 • pokój: 149
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Małgorzata CZERENKIEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dorota DĘBIŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bożena DONIEC STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 962
 • zew. 32 2077962
 • pokój: 174
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata IMIOŁEK STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Alina KOŃCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 956
 • zew. 32 2077956
 • pokój: 173
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agata KOZŁOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna KRZEMIEŃ-MAREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 138
 • zew. 32 2077138
 • pokój: 138
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dariusz MICHALSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 150
 • zew. 32 2077150
 • pokój: 150
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adam MRÓZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 138
 • zew. 32 2077138
 • pokój: 138
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona OSTROWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 150
 • zew. 32 2077150
 • pokój: 150
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata SKRODZIUK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 962
 • zew. 32 2077962
 • pokój: 174
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka ŚLIWA ADMINISTRATOR

 • wew. 599
 • zew. 32 2077599
 • pokój: 175
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna SOCHA-SROCZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna SOŚNIAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 661
 • zew. 32 2077661
 • pokój: 146
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena SZCZYGIELSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 956
 • zew. 32 2077956
 • pokój: 173
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adriana ZABIELSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 599
 • zew. 32 2077599
 • pokój: 175
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Przemysław ZALEWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 956
 • zew. 32 2077956
 • pokój: 173
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw obsługi w sprawach dotyczących cudzoziemców i ewidencji zaproszeń - SOIIa

Katarzyna KUCH-SZYDŁO ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 660
 • zew. 32 2077660
 • pokój: 163
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Sandra BOGACKA-TRAJGIEL INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 630
 • zew. 32 2077630
 • pokój: 135
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona DEŃCA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 922
 • zew. 32 2077922
 • pokój: 141
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewelina GAWLIK ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agata GLIWIŃSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 922
 • zew. 32 2077922
 • pokój: 141
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Iwona GRABSKA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 919
 • zew. 32 2077919
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka JAKUBSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 922
 • zew. 32 2077922
 • pokój: 141
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natasza KABUS ADMINISTRATOR
 • wew. 139
 • zew. 32 2077139
 • pokój: 139
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Edyta Karwacka ADMINISTRATOR
 • wew. 138
 • zew. 32 2077138
 • pokój: 138
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Nikola KUJAWSKA ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Damian KWIATKOWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 920
 • zew. 32 2077920
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna LECHOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 666
 • zew. 32 2077666
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Patrycja MACIEJEWSKA EKSPERT
 • wew. 630
 • zew. 32 2077630
 • pokój: 135
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Danuta MĘŻYKOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 614
 • zew. 32 2077614
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Joanna MICHALAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 919
 • zew. 32 2077919
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adam NIEMCZYK ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Oliwia OPYRCHAŁ ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dawid SIEBER INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 657
 • zew. 32 2077657
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia WANOT ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bartłomiej WĘGLOWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 919
 • zew. 32 2077919
 • pokój: 161
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka WÓJCIK ADMINISTRATOR
 • zew. 32 6063232
 • pokój: 171
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Lilianna BERENDOWICZ KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 360
 • zew. 32 2077360
 • pokój: 360
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wiesława BARON STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 2739621
 • pokój: 109
 • Zabrze, ul. Wolności 286
Aleksandra JARCZYK STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 32 4226300
 • pokój: 103
 • Rybnik, ul. 3 Maja 31
Katarzyna KOIM STARSZY ADMINISTRATOR

 • zew. 32 3813792
 • pokój: 12A
 • Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
Alina KOSTIUK STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 32 4226300
 • pokój: 103
 • Rybnik, ul. 3 Maja 31
Grażyna KURA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 355
 • zew. 32 2077355
 • pokój: 355
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bożena KUSZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 2385678
 • pokój: 006
 • Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Mariola MARCZEWSKA STARSZY INSPEKTOR

 • zew. 32 2739621
 • pokój: 109
 • Zabrze, ul. Wolności 286
Joanna MATUSZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 3813792
 • pokój: 12A
 • Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
Andrzej MIESIĄCZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 2385678
 • pokój: 006
 • Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Anna OGIERMANN INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • zew. 32 2385678
 • pokój: 006
 • Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Bożena PRZYBYŁA ADMINISTRATOR

 • zew. 32 2161779
 • Tychy, ul. Przemysłowa 61
Beata ŻOGAŁA-GAZDA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 354
 • zew. 32 2077354
 • pokój: 354
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw obsługi paszportowej - SOIIIa

Dorota SIERZCHAŁA ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 360
 • zew. 32 2077360
 • pokój: 360
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Renata DRAPAŁA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 359
 • zew. 32 2077359
 • pokój: 359
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Robert DUDEK STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 361
 • zew. 32 2077361
 • pokój: 361
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewa GAJEWSKA STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 2317630
 • pokój: 101
 • Tychy, ul. Barona 30
Katarzyna GIERAT ADMINISTRATOR
 • wew. 790
 • zew. 32 2077790
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Justyna GRZESICZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 761
 • zew. 32 2077761
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Barbara HUTT STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 790
 • zew. 32 2077790
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bożena KARLIŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 355
 • zew. 32 2077355
 • pokój: 355
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata KRZEMIEŃ STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 359
 • zew. 32 2077359
 • pokój: 359
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna KRZENCZESA STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 2817224
 • pokój: 106
 • Bytom, ul. Parkowa 2
Krzysztof KULA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 764
 • zew. 32 2077764
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Danuta MACHURA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 764
 • zew. 32 2077764
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna MICHALEWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 761
 • zew. 32 2077761
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Zbigniew NOWAKOWSKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 747
 • zew. 32 2077747
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna PAJĄK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 355
 • zew. 32 2077355
 • pokój: 355
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Paweł PIETRYJA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 747
 • zew. 32 2077747
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agata PRZYBYLSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 353
 • zew. 32 2077353
 • pokój: 353
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Małgorzata ROESLER STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 4147047
 • Racibórz, ul. Batorego 8/2
Mirosława ROLBIECKA STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 2817224
 • pokój: 106
 • Bytom, ul. Parkowa 2
Paweł ROSICKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 361
 • zew. 32 2077361
 • pokój: 361
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Tomasz RZEPECKI EKSPERT
 • zew. 32 2317630
 • pokój: 101
 • Tychy, ul. Barona 30
Magdalena SAMONEK EKSPERT
 • zew. 32 2317630
 • pokój: 101
 • Tychy, ul. Barona 30
Marzena SERAFIN STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 2817224
 • pokój: 106
 • Bytom, ul. Parkowa 2
Stanisław SMAGAŁA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 358
 • zew. 32 2077358
 • pokój: 358
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta SOBOTA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 354
 • zew. 32 2077354
 • pokój: 354
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna STRZAŁKA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 790
 • zew. 32 2077790
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wiesława SWODCZYK STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 4147047
 • Racibórz, ul. Batorego 8/2
Lidia WÓJCIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 353
 • zew. 32 2077353
 • pokój: 353
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna WRÓBLOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 747
 • zew. 32 2077747
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Danuta ŻELEZIK EKSPERT
 • wew. 761
 • zew. 32 2077761
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Izabela ZEMBALA EKSPERT
 • wew. 747
 • zew. 32 2077747
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Terenowa Delegatura Paszportowa w Sosnowcu - SOIIId

Robert MATEROWSKI ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • zew. 32 2962241
 • pokój: 205
 • Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
Mirella DUCHACZ EKSPERT
 • zew. 32 2962232
 • pokój: 206
 • Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
Agnieszka KUBICA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 2962232
 • pokój: 206
 • Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
Krystyna RZYMAN EKSPERT
 • zew. 32 2962232
 • pokój: 206
 • Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
Joanna JANECKA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 350
 • zew. 32 2077350
 • pokój: 350
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta CIEŚLIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 350
 • zew. 32 2077350
 • pokój: 350
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jadwiga JAKÓBIK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 351
 • zew. 32 2077351
 • pokój: 351
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aneta KOPYTOWSKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 351
 • zew. 32 2077351
 • pokój: 351
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Adam PAZERA EKSPERT

 • wew. 347
 • zew. 32 2077347
 • pokój: 347
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Anna WILKOSZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 351
 • zew. 32 2077351
 • pokój: 351
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Andrzej GABRYCH KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 290 | 292
 • zew. 33 8136290 | 33 8136292
 • pokój: 2
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Paweł ADAMSKI ADMINISTRATOR

 • wew. 295
 • zew. 33 8136295
 • pokój: 8
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Daria BROSZCZAK ADMINISTRATOR

 • wew. 265
 • zew. 33 8136265
 • pokój: 13
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Agnieszka BURY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 256
 • zew. 33 8136256
 • pokój: 5
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Beata CZUWAŁA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 266
 • zew. 33 8136266
 • pokój: 9
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Mariusz DOBRZANIECKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 257
 • zew. 33 8136257
 • pokój: 107
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Grzegorz DZIEDZIC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 287
 • zew. 33 8136287
 • pokój: 10
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Agata DZIEDZIC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 266
 • zew. 33 8136266
 • pokój: 9
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna FOLEK-KOTAS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 256
 • zew. 33 8136256
 • pokój: 5
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Krzysztof GĄSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 33 8136275
 • pokój: 18
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Kinga ŁACEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 33 8136275
 • pokój: 18
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ewa MARUSZCZAK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 272
 • zew. 33 8136272
 • pokój: 6
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Barbara NIEDZIELSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 33 8136275
 • pokój: 18
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ewa PALICA-JARECKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 262
 • zew. 33 8136262
 • pokój: 4
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Anna PISAREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 33 8136275
 • pokój: 18
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Magdalena RASZKA ADMINISTRATOR

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 32 8136275
 • pokój: 19
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Elżbieta ŚCIESZKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 290
 • zew. 33 8136290 | 33 8136292
 • pokój: 2
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Józef SOSIN STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 266
 • zew. 33 8136266
 • pokój: 9
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Mateusz STANASZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 274 | 275
 • zew. 33 8136274 | 33 8136275
 • pokój: 19
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Karolina TOMASZEK ADMINISTRATOR

 • zew. 33 8136275
 • pokój: 11
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Iwona WOJAKOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 273
 • zew. 33 8136273
 • pokój: 6
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ewa ZAWIŚLAK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 287
 • zew. 33 8136287
 • pokój: 10
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej - SOVa

Aldona BOROWCZYK ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 290 | 292
 • zew. 33 8136290 | 33 8136292
 • pokój: 1a
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
DOROTA BASTA-KURIANOWICZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 4341002
 • Żory, ul. Bramkowa 28
Elżbieta BORTH STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 327
 • zew. 33 8136327
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Maria BYRDZIAK STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 281
 • zew. 33 8136281
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ewa CZERWIŃSKA-HORECZY STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 295
 • zew. 33 8136295
 • pokój: 8
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Małgorzata FIRLEJ STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 4785375 | 32 4785376
 • Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
Kazimiera GAJEWSKA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 276
 • zew. 33 8136276
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Monika GWIAŹDZIŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 4341002
 • Żory, ul. Bramkowa 28
Sylwia GWÓŹDŹ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 4492334
 • Pszczyna, ul. 3 Maja 10
Ewa KAPAŁA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 340
 • zew. 33 8136340
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Ewa KIECZKA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 283
 • zew. 33 8136283
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Wioletta LACH-KOZIOŁ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 4785375 | 32 4785376
 • Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
Beata MATUSZ STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 271
 • zew. 33 8136271
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Krystyna NIERADZIK STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 4120976 | 32 4120977
 • Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92A
Katarzyna NOWAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 271
 • zew. 32 8136271
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Bożena ROSA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • zew. 32 4120976 | 32 4120977
 • Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92A
Ewa STUGLIK STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 269
 • zew. 33 8136269
 • pokój: sala obsługi paszportowej
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Izabela SZPOCZEK EKSPERT
 • zew. 32 4492334
 • Pszczyna, ul. 3 Maja 10
Jolanta CHŁĄDZYŃSKA KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 227 | 228
 • zew. 34 3782227 | 34 3782228
 • pokój: 228A
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Sylwia Bednarska INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 121
 • zew. 34 3782121
 • pokój: 121
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Dorota CHMIELEWSKA ADMINISTRATOR

 • wew. 061
 • zew. 34 3782061
 • pokój: 61
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Piotr FISZER STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 062
 • zew. 34 3782062
 • pokój: 62
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Danuta GAJECKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 065
 • zew. 34 3782065
 • pokój: 65
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Anna GRADOWICZ STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 022
 • zew. 34 3782022
 • pokój: 22
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Anna GRZYBOWSKA ADMINISTRATOR

 • wew. 061
 • zew. 34 3782019
 • pokój: 61
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Agnieszka HACAŚ STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 063
 • zew. 34 3782063
 • pokój: 63
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Marta INGIER ADMINISTRATOR

 • wew. 021
 • zew. 34 3782021
 • pokój: 21
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Joanna JAKUBCZAK ADMINISTRATOR

 • wew. 021
 • zew. 34 3782021
 • pokój: 21
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Paulina JANKOWSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 019
 • zew. 34 3782019
 • pokój: 19
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Ewa KUCZERA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 019
 • zew. 34 3782019
 • pokój: 19
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Agata LICZBERSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 020
 • zew. 34 3782020
 • pokój: 20
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Łukasz MAJDA ADMINISTRATOR

 • wew. 010
 • zew. 34 3782010
 • pokój: 10
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Justyna MENDAK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 001 | 002
 • zew. 34 3782001 | 34 3782002
 • pokój: 1,2
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Dorota MORAWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 284
 • zew. 34 3782284
 • pokój: 121
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Jadwiga OPATOWICZ STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 228 | 227
 • zew. 34 3782228 | 34 3782227
 • pokój: 228
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Martyna SZELEWSKA-RACHAŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 064
 • zew. 34 3782064
 • pokój: 64
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Aleksandra SZYMUSIŃSKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 001 | 002
 • zew. 34 3782001 | 34 3782002
 • pokój: 1,2
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Marzena TABOREK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 229
 • zew. 34 3782229
 • pokój: 229
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Dariusz ZIĘBIŃSKI ADMINISTRATOR

 • wew. 010
 • zew. 34 3782010
 • pokój: 10
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie - SOVIa

Agnieszka PRZERWA ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 227 | 228
 • zew. 34 3782227 | 34 3782228
 • pokój: 227
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Alina BIEŃKOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 018
 • zew. 34 3782018
 • pokój: 18
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Bożena DELCZYK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 173
 • zew. 34 3782173
 • pokój: 69
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Marek DORCZYŃSKI STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 6781863
 • Zawiercie, ul. Parkowa 2
Dagmara KRZYSIEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 165
 • zew. 34 3782165
 • pokój: 69
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Grażyna NAJGEBAUER STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 166
 • zew. 34 3782166
 • pokój: 69
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Bożena OWCARZ STARSZY INSPEKTOR
 • zew. 32 6781863
 • Zawiercie, ul. Parkowa 2
Beata PIEŚCIK-DOMAŃSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 018
 • zew. 34 3782018
 • pokój: 18
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Dorota RAKOWSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 168
 • zew. 34 3782168
 • pokój: 69
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Dorota UJMA STARSZY INSPEKTOR
 • wew. 178
 • zew. 34 3782178
 • pokój: 69
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Bogusława GÓRECKA STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 349
 • zew. 32 2077349
 • pokój: 349
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Elżbieta SZYMAŃSKA STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

KOORDYNATOR

 • wew. 348
 • zew. 32 2077348
 • pokój: 348
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
justyna CICHOŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 348
 • zew. 32 2077348
 • pokój: 348
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewelina DRUCHLIŃSKA-PUDLIK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 348
 • zew. 32 2077348
 • pokój: 348
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Andrzej GŁĘBOCKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 143
 • zew. 32 2077143
 • pokój: 143
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Michał GRDEŃ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 348
 • zew. 32 2077348
 • pokój: 348
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena JANKOWSKA-BARTAS INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 143
 • zew. 32 2077143
 • pokój: 143
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena HAMERSKA REFERENT

 • wew. 326
 • zew. 32 2077326 | 32 2077328
 • pokój: 327
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Marta STUCZYŃSKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 326
 • zew. 32 2077326 | 32 2077328
 • pokój: 327
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Agnieszka SZTANDERA SEKRETARKA

 • wew. 326
 • zew. 32 2077326 | 32 2077328
 • pokój: 327
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bernadeta ZWINKA-WIESZOŁEK STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

KOORDYNATOR

 • wew. 334
 • zew. 32 2077334
 • pokój: 334
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewelina ODWAGA EKSPERT

 • wew. 334
 • zew. 32 2077334
 • pokój: 334
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika ZAGÓRSKA STARSZY ADMINISTRATOR

 • wew. 333
 • zew. 32 2077333
 • pokój: 333
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jerzy DRÓŻDŻ KIEROWNIK ODDZIAŁU

 • wew. 137
 • zew. 32 2077137
 • pokój: 352
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Maria CHYCKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 136
 • zew. 32 2077136
 • pokój: 136
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Aleksandra KRYSTA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 136
 • zew. 32 2077136
 • pokój: 136
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna ŁABUDA ADMINISTRATOR

 • wew. 646
 • zew. 32 2077646
 • pokój: 134
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Dawid MALICKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 646
 • zew. 32 2077646
 • pokój: 134
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika MULA ADMINISTRATOR

 • wew. 646
 • zew. 32 207646_
 • pokój: 134
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Krzysztof OSTROWSKI STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 615
 • zew. 32 2077615
 • pokój: 119
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katarzyna PAKOSZ INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 140
 • zew. 32 2077140
 • pokój: 140
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Natalia PASTUSZKA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 798
 • zew. 32 2077798
 • pokój: 137
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Beata PĘCZEK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 • wew. 798
 • zew. 32 2077798
 • pokój: 137
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Jadwiga ZUDIN STARSZY INSPEKTOR

 • wew. 357
 • zew. 32 2077357
 • pokój: 357
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25

Zespół do spraw uchyleń zezwoleń i współpracy z organami kontrolnymi - SOXVIa

Katarzyna DEDA P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU
 • wew. 137
 • zew. 32 2077137
 • pokój: 352
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Bartłomiej CEBULA ADMINISTRATOR
 • wew. 357
 • zew. 32 2077357
 • pokój: 357
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Monika DUDA INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 342
 • zew. 32 2077342
 • pokój: 342
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Wioletta NIEMIEC INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 342
 • zew. 32 2077342
 • pokój: 342
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Magdalena WALECZKO INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 140
 • zew. 32 2077140
 • pokój: 140
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ewelina WYRTKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 • wew. 798
 • zew. 32 2077798
 • pokój: 137
 • Katowice, ul. Jagiellońska 25