ࡱ> "bjbj4DT="cl8<<<<<<<?kBH<i@<a=aaa <a<aa,|d.p/ؚah-<w=0=z-B(B$d.d. B9a<<9(=B : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.139.2017 Katowice, dnia 19-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-18Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:014ZgwaBcenia:0612Rozboje:434102Kradzie|e z wBamaniem:12300659Przestpstwa gospodarcze:32763Przestpstwa narkotykowe:13169262Kradzie|e: ZgBoszone:295591281Wykryto:3129299Kradzie|e pojazdw:554116Odzyskano pojazdw:01033Tymczasowo aresztowanych:45979ZBapanych na gorcym uczynku:7012712719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:8100219Liczba rannych:12132245Liczba zabitych:0615Liczba nietrzezwych kierowcw:19352693Liczba kolizji:20527944655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:123Liczba rannych:001Liczba zabitych:122Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:13075Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:6120200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-18Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:576691474Warto[ w tys. zB:14.401334.804355.70Miejscowych zagro|eD:11813502608Warto[ w tys. zB:163.603118.103849.90FaBszywych alarmw:25280367OgBem zdarzeD:20022994449Warto[ w tys. zB:178.004452.908205.60II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 18.05.2017 r. godz. 07:30 Piekary Zlskie, DK-94, kierunek na Siemianowice Zlskie w rejonie zjazdu na MichaBkowice. DoszBo do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Do godz. 08:25 wystpowaBy utrudnienia w ruchu pojazdw. 18.05.2017 r. godz. 07:32, Ruda Zlska, ul. GieraBtowskiego. Zderzenie autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostaBy poszkodowane. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Wojewdzki Inspektorat Ochrony Zrodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach [lskiego monitoringu jako[ci powietrza informuje, |e^`bjrxz~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hJ5 hD5 h_5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhD5B*CJaJphh_5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHuhch1fCJ hS*CJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^b. 0 T V $$Ifa$gd0gd0 & F 8`gd_gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gd $a$gd1f. 0 R T V <>^`z|¶tkekekeke\k\ekhIBhh'CJ hh'CJhIBh!<CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhxh05CJ\aJhxh0CJaJhh'h05CJaJh0CJaJh_h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5$ " # $Ifgd0kd$$If\R~"BBBB t(0634Babp(yth'" & * . 0 H L P H? $Ifgd0kd9$$If\R~"BBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0P V X j n t | H? $Ifgd0kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0| ~ TK??? $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt0  TK??? $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt0 > D L T TK??? $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt0T V n TK???? $$Ifa$gd0 $Ifgd0kdq$$If\R~"BBBB t0634Babyt0 =4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kdI$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 1( $Ifgd0kd7$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0  1kd%$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0 0 4 : @ $$Ifa$gd0 $Ifgd0@ B v z =4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 H? $Ifgd0kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0 $ ( 0 8 TK???? $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt08 : < \ b =4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0b j r t v 1( $Ifgd0kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0v 1kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0 $Ifgd0 (2=4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd{$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt02<>bH? $Ifgd0kdi$$If\R~"BBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0=4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kdA$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt01( $Ifgd0kd/$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd01kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0 *.26 $$Ifa$gd0 $Ifgd068:pt=4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0tx|~1( $Ifgd0kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd01kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0 $Ifgd0Bx|=4(( $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0|1( $Ifgd0kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd01kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt0 $$Ifa$gd0<>Bh $$Ifa$gd0 $Ifgd0gd08^8gd0 $Ifgd0kd$$If\ "BBBB t(0"634Babp(yth'A8 $Ifgd0kd$$If\ "BBBB t0"634Babyth' $$Ifa$gd0(*V^hA8 $Ifgd0kd$$If\ "BBBB t0"634Babyth' $$Ifa$gd0hrtA8 $Ifgd0kd$$If\ "BBBB t0"634Babyth' $$Ifa$gd0MD888 $$Ifa$gd0 $Ifgd0kdp$$If\ "BBBB t0"634Babyth' *2<FMD888 $$Ifa$gd0 $Ifgd0kdL$$If\ "BBBB t0"634Babyth'FHn|MD888 $$Ifa$gd0 $Ifgd0kd($$If\ "BBBB t0"634Babyth'MHCC7C $7$8$H$a$gdgdgdkd$$If\ "BBBB t0"634Babyth'j,.0nprtttvuupvrvvvw4w6wbwdwwĻwnewnVh]bh}kB*CJaJphheh 1CJhehCJheh5CJh&'h!<B*CJaJph h7#^CJ h0CJUh_h'5CJh ch5CJhSehSeCJheh!8CJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJ hVhVhIBhVCJhIBh!<CJ hh'CJ!.0rvvw4w6wdwxTx$$f&`#$/Ifa$b$gd}k$a$gd}k $7$8$H$a$gdgd_$a$gdSegd!8gd$a$gd3g w dniu 19.05.2017 r. w Bielsku-BiaBej i w pBnocnej cz[ci wojewdztwa (za wyjtkiem Czstochowy) ze wzgldu na poziom ozonu jako[ powietrza bdzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywno[ci na wolnym powietrzu. a pozostaBym obszarze wojewdztwa [lskiego jako[ powietrza bdzie dobra; warunki sprzyjajce do wszelkich aktywno[ci na wolnym powietrzu, bez ograniczeD. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Zagro|enie po|arowe w lasach - tabela pomiarw z dnia 18.05.2017 r. godz.13:00. strefa 39 SZPL: 1 zagro|enie MAAEStacjaKup (Kaniw)Rudy Raciborskie (Ndza)Zawadzkiestrefa 40 SZPL: 1 zagro|enie MAAEStacjaKobirHerbyZwierklaniecSZPL stopieD zagro|enia po|arowego lasw: 0 - brak, 1 - maBe, 2 - [rednie, 3 du|e W dniu 18.05.2017 r. godz. 15:10, decyzj kierownika akcji ratowniczej, zakoDczono akcj ratownicz w Oddziale KWK ROW Ruch RyduBtowy. Dalsze prace w rejonie wyizolowanej [ciany VII-E-E1 w pokBadzie 703/1 prowadzone bd na zasadzie prac profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakBadu grniczego planem. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 18.05.2017 r. godz. 15:15 Na szlaku kolejowym Herby Nowe Panki w wyniku obni|enia sieci trakcyjnej na w/w odcinku wprowadzono autobusow komunikacj zastpcza. Utrudnienia w ruchu wystpowaBy do godz. 17:40. 18.05.2017 r. godz. 17:00 - 18:00 Katowice, ul. Zw. Jana 8. OdbyBo si zgromadzenie publiczne p.n. "Troska o stan moralny Narodu Polskiego poBczone z publiczn modlitw r|aDcow". Zgromadzenie nie powodowaBo utrudnieD w ruchu drogowym. W zgromadzeniu uczestniczyBo ok. 50-60 osb. Nie odnotowano zakBceD Badu i porzdku publicznego. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK wwwwwwx,x2xRxTxVxbxfx~xxxxĭĖ~fUC.C)h{h}kB*CJOJQJ^JaJph#h}kB*CJOJQJ^JaJph hGh}kCJOJQJ^JaJ/hGh}k5B*CJOJQJ\^JaJph/hJh}k56B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph&h}k5B*CJOJQJ^JaJphh}kB*CJaJphh]bh}kB*CJaJphhDB*CJaJphTxVxdxxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd$$IfF"" t 6`f P0"644 lae4p Pyt}kdxfxxxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd $$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *xxxxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kdb!$$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *xxxxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd#"$$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *xxyxa$$f&`#$/Ifa$b$gd}kkd"$$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *xyyy&y*y6y:yDyHy`ydyjylypyryyyzzzսsll[M[M[M<< hGh}kCJOJQJ^JaJhxUCJOJQJ^JaJ hGhxUCJOJQJ^JaJ hGh}khGh}kCJOJQJ^J)hGh}kB*CJOJQJ^JaJphh}kCJOJQJ^JaJ/hGh}k5B*CJOJQJ\^JaJph/h7h}k56B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph&h}k5B*CJOJQJ^JaJphyy(yxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd#$$IfF"" t 6`f P0"644 lae4p Pyt}k(y*y8yxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kdf$$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *8y:yFyxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd'%$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *FyHybyxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd%$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *bydyzzxdd$f&`#$/Ifb$gd *kd&$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *zzzz|||}}H}f}h}xpppphcccccgd$a$gd$a$gd.kdj'$$IfFB"" t 6`f 0"644 lae4p ytxU zzzDz\|||||||||}F}f}h}}}}}}}}}~~N~~~~~02H¹¹¹–~xoixioioi`ihIBhCJ hCJhIBhCJ h*ibCJh hehh&'h|B*CJph h5CJheh3gCJ h3gCJ h05CJ h#CJhehCJheh5CJheh!<CJ\aJ hxUCJhIBh!<CJ h0CJh!<CJ\aJhCJ\aJ%h}}}}}}}~bdfƃȃʃ "gd0 $7$8$H$a$gd9w$a$gd$-DM a$gd4$a$gdV$a$gd4gd $7$8$H$a$gdgd3ggdHJ\^`ց؁(6`bdfʂ 68HJăƃȃľ~oo`Qh_hB*CJaJphhu2hB*CJaJphhOhOB*CJaJphh*ibB*CJaJphhOhDB*CJaJphhvohB*CJaJphhOhB*CJaJph hvoh h 8PCJ hVCJ h*ibCJhIBhVCJhIBhvoCJ hIBCJhIBhCJ hCJhIBhCJȃʃރ "ɾhJh.CJaJh,h+]CJaJh+]h5CJaJh+]h+]5CJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJph2/R :p. A!"#$7% 7$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V  t(06,5/ 34Bp(yth'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt0;$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V  t(0"6,5/ 34Bp(yth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh55 555#v5 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Byth'$$If!vh5"#v":V F t 6`f P0"6,5"e4p Pyt}k$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f P0"6,5"e4p Pyt}k$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V FB t 6`f 0"6,5"e4p ytxU^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt ZDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] wxzHȃ" 8CIPRS " P | T @ 8 b v 26t|hFTxdxxxxy(y8yFybyzh}" !"#$%&'()*+,-./012345679DEFGHJKLMNOQ 8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TUE7pp q TUE7pp q  ' r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|]"{Eok;B8B#k;Jk;.O4%cYV"{E]D`EC iXIwH\W8Ev "{E dW8 O 6m N1f t0n[+ 7}S {>awg jfK "{EZ wVYGAv`[9Qawg +7i2%"C yF }iX,WLD.%"{E'rOSx#0 P k;Gl"{ErzBdGT'fW -S?*< -n?JIC4V"+`^~ 9H%pS&2VlB1(vwah"k;iv`"jf=-#Q]#2%"F#iv`"4%[65&& %pS&XC[)_{',wy~'|sAx)(/nY),PQ*hvs+mKeyb,\4{_#q,k;"/-8#0VlB1J= k1\ y"27={a2,B)83Mpr4e%\4gCh5C_5]#[6"{E,7"{E6I8/ >B86$\j-8"{EW8g9kzeh9_5k;S(;wh5V>"{E/ >WLD -n?2|=W|?k;-S?Z95Apk|sA *ASxjAv7qyzB^j/u^B"{E,Bx)(sOB/y~Ck;gCfDVCE9-:4m:D<^?@/AB,xBCD!D|tF GE]HJ!K-M 8P)S~vTV>WZYZ]7#^$^'`X`Xb*ibSeTe1fZLfi7jhk k}kl n8sYuZIv9waxxy: zI{Z|t|lVZ~}JZ]_Z4.clGJ1xUMV]5L?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FaData U+(1TablejBWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8Macros p/ؚap/ؚaVBA p/ؚap/ؚadirThisDocument _VBA_PROJECT PROJECT M !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSVW0* pHdProjectQ(@= l xiZ J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF *\C m! OfficgOficg!G{2DF8D04C-5BFA-101B-BHDE5gAAe4 2ggram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#P 1 Ob Library'zMSF@Cs>MSDFDs3@eD452EE@1-E08F1A-8-02608C4D0BB4aeFM20L'B &/;"1ă} Ã00}#:0ƒ# 50 A41C0B4B8-92E9-4C01-930C-8E89D6FCBC0C6Users\janoszs\AppData\Local\Temp\Word8 .0cB8.exddU=#.E .`PM DײBThisDocum@entGTAisDmcDu@en 2` Hբ1"z", ""+ײ xME (S"SS"<(1Normal.ThisDocument8(%xAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Custom izC1a *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.4#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSWORD.OLB#Microsoft Word 12.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormalxiZ4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.4#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#Microsoft Office 12.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{41C0B4B8-92E9-4C01-930C-8E89D6FCBC0C}#2.0#0#C:\Users\janoszs\AppData\Local\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M xiZײThisDocument105aef6982ThisDocument ìTR:oJA2`'WordS1 VBA Win16 Win32 Mac VBA6# Project1 stdole` Project- ThisDocument< _Evaluate Normal Officeu MSFormsC DefaultOcxName10 . DefaultOcxName9+ DefaultOcxName8* DefaultOcxName7) DefaultOcxName6( DefaultOcxName5' DefaultOcxName4& DefaultOcxName3% DefaultOcxName2$ DefaultOcxName1# DefaultOcxName Documentj ` ID="{DBFE0070-2426-4335-AAF2-32DAB249C380}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="D5D7114E332737273727372737" DPB="AAA86EB942BA42BA42" GC="7F7DBB9445BC1BBD1BBDE4" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 ThisDocumentThisDocument F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qPROJECTwmT)CompObjU