ࡱ> bjbj4 \l2"l882:2:2:2:2:2:247F:2]7@77:227827826-|.M-$2202-7M7$..7/7777777:2:2777277777777777777 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.138.2017 Katowice, dnia 18-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-17Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:014ZgwaBcenia:1612Rozboje:130102Kradzie|e z wBamaniem:12288659Przestpstwa gospodarcze:32463Przestpstwa narkotykowe:16156262Kradzie|e: ZgBoszone:435301281Wykryto:13126299Kradzie|e pojazdw:249116Odzyskano pojazdw:11033Tymczasowo aresztowanych:35579ZBapanych na gorcym uczynku:8512012719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:692219Liczba rannych:7120245Liczba zabitych:0615Liczba nietrzezwych kierowcw:14333693Liczba kolizji:17225894655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:013Liczba rannych:001Liczba zabitych:012Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:22975Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:8114200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-17Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:566121474Warto[ w tys. zB:80.501320.404355.70Miejscowych zagro|eD:6712322608Warto[ w tys. zB:272.102954.503849.90FaBszywych alarmw:15255367OgBem zdarzeD:13820994449Warto[ w tys. zB:352.604274.908205.60II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 17.05.2017 r. godz. 07:04, Sosnowiec, DK 86. Droga w kierunku Katowic, pomidzy ul. PiBsudskiego a Grota Roweckiego zablokowana w ^`bjrxz~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hJ5 h#/5 h_5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh#/5B*CJaJphh_5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHuhch1fCJ hS*CJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^b. 0 T ~ $$Ifa$gd *gdu2 & F 8`gd_gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gd $a$gd1f. 0 R T | ~   " $ & ( * B D F H J L P R d f h j n p v x  8 ҿh *CJaJh *h *5CJ\aJ h *5\hu2CJaJhu2hu2CJaJh_h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5<  " & * TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt ** , D H L R TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt *R T f j p x TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt *x z TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt * TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd`$$If\q#BBBB t0634Babyt * : @ H P TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd8$$If\q#BBBB t0634Babyt *8 : > @ F H N P h j ~  , . 0 2 6 8 < > r t v x | ~ " $ & * , 2 4 6 8 V X Z \ b d j l n p h *h *CJaJ`P R j TK???? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt * =4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * 1( $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *  1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd * . 2 8 > $$Ifa$gd * $Ifgd *> @ t x ~ =4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt *~ H? $Ifgd *kd $$If\q#BBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd * " & , 4 TK???? $$Ifa$gd * $Ifgd *kdx $$If\q#BBBB t0634Babyt *4 6 8 X \ =4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kdP $$If4rq#BBBBB t0634Babyt *\ d l n p 1( $Ifgd *kd> $$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *p 1kd, $$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd * $$Ifa$gd * $Ifgd * "*,46Z\|~"$&(*,.024hjlnprtv :<prtv|~h *h *CJaJ` ",=4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt *,68\~H? $Ifgd *kd$$If\q#BBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *=4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt *1( $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *$(,0 $$Ifa$gd * $Ifgd *024jn=4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt *nrvx1( $Ifgd *kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd * $$Ifa$gd * $Ifgd *<rv=4(( $$Ifa$gd * $Ifgd *kdt$$If4rq#BBBBB t0634Babyt *v~1( $Ifgd *kdb$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *2468\^|~ JLPRZ\df$&.08:`bnp~hJh>*CJh *5CJ\aJ h *5\hu2CJaJhu2hu2CJaJh *h *CJaJN1kdP$$If4rq#BBBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *48^~Ckd>$$If\BBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *gd *?kd$$If\BBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd * $Ifgd * LR\fH? $Ifgd *kd$$If\BBBB t0634Babyt * $$Ifa$gd *fhTHHHH $$Ifa$gd *kd$$If\BBBB t0634Babyt *TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kd$$If\BBBB t0634Babyt *&0:TK??? $$Ifa$gd * $Ifgd *kdv$$If\BBBB t0634Babyt *:<bpTHHHH $$Ifa$gd *kdN$$If\BBBB t0634Babyt *~TOJJ>J $7$8$H$a$gdgdgdkd&$$If\BBBB t0634Babyt *~rss s"s&sRsTs^s`ssssstttLuNupvrvvvvwww wrwtwwwww8x:xxxxxxyy8yVyXyy&z$a$gd}k $7$8$H$a$gdgd@gd_$a$gdSegd!8$a$gd-:gd$a$gdx|x~xxxxxxyy8yVyXyyyyyyyzz&zNzƼ~ocococoO&h}k5B*CJOJQJ^JaJphh}kB*CJaJphh]bh}kB*CJaJphheh 1CJhehCJheh5CJh&'h_B*CJaJphheh@CJh_h'5CJh ch5CJhSehSeCJheh!8CJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJh-:h-:5CJNzTztzvzxzzzzzz{8{:{<{H{վ}kVk?'/h7h}k56B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph)h{h}kB*CJOJQJ^JaJph#h}kB*CJOJQJ^JaJph hGh}kCJOJQJ^JaJ/hGh}k5B*CJOJQJ\^JaJph/hJh}k56B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph&h}k5B*CJOJQJ^JaJph,hah}k5B*CJOJQJ^JaJph&zvzxzzaJ$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd$$IfF"" t 6`f P0"644 lae4p Pyt}k$$f&`#$/Ifa$b$gd}kzzzxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *zzzxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd $$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *zzzxa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kdA!$$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *zz:{xa$$f&`#$/Ifa$b$gd}kkd"$$IfF "" t 6`f 0"644 lae4p yt *:{<{J{xa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd"$$IfF"" t 6`f P0"644 lae4p Pyt}kJ{L{Z{xa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd#$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *H{L{X{\{f{j{{{"|&|,|.|2|4|n|z|~|||||}6}8}P}R}j}l}n}p}}}}}}Ƕ򶬣xoh_Y_ h sCJheh sCJ h5CJheh-:CJh-:h'CJh-:h-:CJ h37CJh&'hB*CJph h#CJhehCJheh5CJ hGh}kCJOJQJ^JaJ hGh}khGh}kCJOJQJ^J)hGh}kB*CJOJQJ^JaJphh}kCJOJQJ^JaJ"Z{\{h{xa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kdE$$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *h{j{{xa$$f&`#$/Ifa$b$gd *kd%$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *{{&|||xdd$f&`#$/Ifb$gd *kd%$$IfF"" t 6`f 0"644 lae4p yt *||~||||}6}8}R}n}p}}xpkkkkkkckk$a$gd-:gd$a$gdkd&$$IfF!"" t 6`f 0"644 lae4p yt * }}}}NPR| ^`gd. $7$8$H$a$gd9w$a$gd$-DM a$gd4gd $7$8$H$a$gdgd s }}}}}(~R~l~~~~~~~LNPRfz|ԶԌ}n_WOWD<h.CJaJh,h sCJaJhCJaJh sCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJphh_hB*CJaJphhu2hB*CJaJphhOhOB*CJaJphh9wB*CJaJphhOhDB*CJaJphhvohB*CJaJphhOhB*CJaJphh hehh37h&'h|B*CJphhJh.CJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f P0"6,5"e4p Pyt}k$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F  t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f P0"6,5"e4p Pyt}k$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F t 6`f 0"6,5"e4p yt *$$If!vh5"#v":V F! t 6`f 0"6,5"e4p yt *^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt ZDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8 ~ 4 \ p ,0nvf:&zzzzz:{J{Z{h{{||} "#$%&'()*+,-/01234567@CDEFGHIKLMNO8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/ L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TU? > w w Y TU? > w w Y 1dNc v ? Y //r ? ' r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] #0 )_{',wy#0S(;0Lg=MsG,wyXI,wy E9-:4m:D<^?@B,xBD!D|tF GE]HJ!K-M)S~vT>WZYZ]$^'`X`XbSeTe1fZLfi7jhk k}k n s8sYuZIv9waxxy: zI{Z|t|lVZ~}JZ]_Z4.clGJ1MV]5L?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefhijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F'Data SI'1Tableg 8WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q