ࡱ> }|rbjbj4~z ,<Tu1} lw80000000a36H0]=@}0/1"00H,|-2-,0E10u1,K6K6$--K6\.`00qLu1K6 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.137.2017 Katowice, dnia 17-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-16Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:014ZgwaBcenia:0512Rozboje:229102Kradzie|e z wBamaniem:14276659Przestpstwa gospodarcze:12163Przestpstwa narkotykowe:19140262Kradzie|e: ZgBoszone:424871281Wykryto:12113299Kradzie|e pojazdw:547116Odzyskano pojazdw:0933Tymczasowo aresztowanych:45279ZBapanych na gorcym uczynku:9811162719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:486219Liczba rannych:4113245Liczba zabitych:0615Liczba nietrzezwych kierowcw:28319693Liczba kolizji:18124174655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:013Liczba rannych:001Liczba zabitych:012Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:22775Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:6106200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-16Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:365561474Warto[ w tys. zB:22.501239.904355.70Miejscowych zagro|eD:6711652608Warto[ w tys. zB:169.102682.403849.90FaBszywych alarmw:18240367OgBem zdarzeD:12119614449Warto[ w tys. zB:191.603922.308205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC ^`bdltz|ɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 hJ5 h_5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh_5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V $$Ifa$gdFgdu2 & F 8`gd_gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 T V 4hhhhiijjjjkkk&k(kоwmcZQhSehSeCJheh!8CJh.h5CJh&'h_5CJh_hCJ hUCJ h[zCJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJUhJh>*CJ h_hu2h_hu2hu25CJ\aJhu2hu2CJaJh_h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 $ ( , TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytF, . F J N T TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytFT V h l r z TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytFz | TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytF TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd`$$If\R~"BBBB t0634BabytF < B J R TK??? $$Ifa$gdF $IfgdFkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytFR T l TK???? $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytF =4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF 1( $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF  1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF 0 4 8 > $$Ifa$gdF $IfgdF> @ t x ~ =4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF~ H? $IfgdFkd $$If\R~"BBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF " & , 4 TK???? $$Ifa$gdF $IfgdFkdx $$If\R~"BBBB t0634BabytF4 6 8 X \ =4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytF\ d l n p 1( $IfgdFkd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdFp 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF $$Ifa$gdF $IfgdF ",=4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF,68\~H? $IfgdFkd$$If\R~"BBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF=4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF1( $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF$(,0 $$Ifa$gdF $IfgdF024jn=4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytFnrvx1( $IfgdFkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF $$Ifa$gdF $IfgdF<rv=4(( $$Ifa$gdF $IfgdFkdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytFv~1( $IfgdFkdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytF $$Ifa$gdF48^~:kd>$$If\ "BBBB t0#634Babytu2 $$Ifa$gdFgdu28kd$$If\ "BBBB t0#634Babytu2 $$Ifa$gdF $IfgdF LRA8 $IfgdFkd$$If\ "BBBB t0#634Babytu2 $$Ifa$gdFR\fhAkd$$If\ "BBBB t0#634Babytu2 $$Ifa$gdFMD888 $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\ "BBBB t0#634Babytu2&0:MD888 $$Ifa$gdF $IfgdFkd$$If\ "BBBB t0#634Babytu2:<bpMAAAA $$Ifa$gdFkdf$$If\ "BBBB t0#634Babytu2hhMDD?::gdgd8^8gdu2kdB$$If\ "BBBB t0#634Babytu21. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 17.05.2017 r. godz. 07:04, Sosnowiec, DK 86. Droga w kierunku Katowic, pomidzy ul PiBsudskiego a grota Roweckiego zablokowana w wyniku zdarzenia drogowego z udziaBem 3 samochodw osobowych. Policja zorganizowaBa objazdy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 16.05.2017 r. godz. 06.45. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 63 o mo|liwo[ci wystpienia burz z gradem na obszarze woj. [lskiego. Prognozowano wystpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. 16.05.2017 r. godz. 15:27 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo odwoBanie ostrze|enia meteorologicznego Nr 63. Zjawisko nie wystpiBo. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie odnotowano. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie odnotowano. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. Opracowali: SBu|ba dy|urna WCZK hhijjk&k(kxkmm6o8o`o~ooooop$a$gd$a$gd.$a$gd!8 ^`gd_ ^`gd'gd_$a$gdSegd!8gd $7$8$H$a$gd(kvkxkmmmmjnnn4o6o8o`o~ooooooopp p$phpppppp;ͣxlfYNhehCJaJh&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJhehJCJ h_CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'h_B*CJaJphh_CJPJ^JaJh_h_CJPJ^JaJh_h_CJaJhUCJaJh_h'CJaJh_h'5CJh ch5CJp"p$pjppppppp q q@qrrrrrrr ^`gd.^gdm$a$gd$-DM a$gdxgd $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd_gdppppppq q q>q@qq$rrrrrrrrrrö~o`XMB:h_CJaJh,hCJaJhZF|hCJaJh GCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJphh_hB*CJaJphhu2hDB*CJaJphhu2hB*CJaJphh hehh&'hmB*CJphh|CJaJhmCJaJ h5CJheh5CJheh'CJh_h'CJaJh#CJaJrrrhJh.CJaJh.CJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytF$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2$$If!vh5H 5 55#vH #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytu2^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt ZDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] z ~(kprr ;=> , T z R > ~ 4 \ p ,0nvR:hpr !"#$%&'()*+,-./0123:<8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0z L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UVA_~ 1 N p | UVA_~ 1 N p |  | 2e>_ N p q X d w x y | ]~~q d w y | ' r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|]#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#nC h[z+;XZa:h #4) *'y-A8/y/~O0 1/2Q5]#6;6!8>E94m:D<@BD!D GE]HJ-M)S~vT>WZYZ]$^'`X`XbSeTe1fZLfi7jhk k n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|lVZ~}JZ]_Z.clGJ1MV]5L?ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrsuvwxyz{~Root Entry FK-Data @1TablePo6WordDocument4~SummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8tCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q