ࡱ> bjbj4^Tddu2Cl81111111a47F1iu@1/2.11X-|.d-1E20u2-I7I7$..I7l/D11u2I7 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.136.2017 Katowice, dnia 16-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-15Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:014ZgwaBcenia:0512Rozboje:127102Kradzie|e z wBamaniem:15262659Przestpstwa gospodarcze:32063Przestpstwa narkotykowe:11121262Kradzie|e: ZgBoszone:384451281Wykryto:7101299Kradzie|e pojazdw:242116Odzyskano pojazdw:0933Tymczasowo aresztowanych:24879ZBapanych na gorcym uczynku:8110182719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:982219Liczba rannych:12109245Liczba zabitych:1615Liczba nietrzezwych kierowcw:24291693Liczba kolizji:20322364655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:113Liczba rannych:001Liczba zabitych:112Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:32575Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:11100200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-15Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:375201474Warto[ w tys. zB:97.001217.404355.70Miejscowych zagro|eD:9410982608Warto[ w tys. zB:174.102513.303849.90FaBszywych alarmw:19222367OgBem zdarzeD:15018404449Warto[ w tys. zB:271.103730.708205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 15.05.2017 r. godz. 11.40, pow. czstochowski, Nowa Wie[, DK1. Zdarzenie drogowe z udziaBem 2 sam. ci|arowych, 3 sam. osobowych i 2 busw dostawczych. Acznie samochodami podr|owaBo 9 osb. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostaBy poszkodowane, w tym jedna poniosBa [mier. Jeden pas drogi w kierunku na Katowice zostaB zablokowany. Utrudnienia w ruchu pojazdw wystpowaBy do godz. 15.00. 15.05.2017 r. godz. 19.10, Czstochowa, al. Wojska Polskiego, DK1. Zdarzenie drogowe z udziaBem dwch samochodw ci|arowych. W wyniku zdarzenia zablokowana zostaBa droga w kierunku na Warszaw. Policja wyznaczyBa objazdy. Utrudnienia w ruchu poja^`bdltz|ɻrd_ZUPK_D<hbh5 h5H* hTe5 h]55 h#5 hJ5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhJ5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V X $$Ifa$gdX`gd!8gd & Fgd3gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V X " $ & ( * , . F H J L N P T V h j l n r t z |  < > B D J L R T l n ̾̾̾̾سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسh!8h!8CJaJh!8h!85CJ\aJh!8h!85CJ\h!8h!8CJ hM>*CJh h>* h5CJhOJQJF " & * . TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX`. 0 H L P V TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX`V X j n t | TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX`| ~ TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX`  TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd`$$If\R~"BBBB t0634BabytX` > D L T TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd8$$If\R~"BBBB t0634BabytX`T V n TK???? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX`   . 0 2 4 6 8 < > r t v x | ~ " $ & * , 2 4 6 8 V X \ ^ d f l n p r "$,h!8h!8CJaJh!8h!8CJ] =4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` 1( $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`  1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX` 0 4 8 > $$Ifa$gdX` $IfgdX`> @ t x ~ =4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`~ H? $IfgdX`kd $$If\R~"BBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX` " & , 4 TK???? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kdx $$If\R~"BBBB t0634BabytX`4 6 8 X ^ =4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`^ f n p r 1( $IfgdX`kd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`r 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX` $$Ifa$gdX` $IfgdX` $.=4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`,.68\^~$&(*,.0246jlnprtvx <>rtxzh!8h!8CJh!8h!8CJaJ].8:^H? $IfgdX`kd$$If\R~"BBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`=4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`1( $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`&*.2 $$Ifa$gdX` $IfgdX`246lp=4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`ptxz1( $IfgdX`kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX` $$Ifa$gdX` $IfgdX`>tz=4(( $$Ifa$gdX` $IfgdX`kdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX`z1( $IfgdX`kdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytX` $$Ifa$gdX`:>d $$Ifa$gdX`gd!8gd!8:<>bd"$PRVX`bjl"$*,46>@fhtvĺh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJh!8h!8h!8CJaJh!8h!85CJ\aJh!8h!85CJ\h!8h!8CJFTK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd>$$If\! BBBB t0634BabytX`$THHHH $$Ifa$gdX`kd$$If\! BBBB t0634BabytX`$&RXblTK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\! BBBB t0634BabytX`lnTHHHH $$Ifa$gdX`kd$$If\! BBBB t0634BabytX`TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kd$$If\! BBBB t0634BabytX`$,6@TK??? $$Ifa$gdX` $IfgdX`kdv$$If\! BBBB t0634BabytX`@BhvTHHHH $$Ifa$gdX`kdN$$If\! BBBB t0634BabytX`TOJEE9 $7$8$H$a$gdgdgdgd!8kd&$$If\! BBBB t0634BabytX`26Z\prrt" \fJZ|~z z"z$z>zBzDzzzzzzƻƻλƻλγ靓hSehSeCJheh!8CJh.h5CJh&'hCJUhZh{CJaJh{CJaJh *h *CJaJh *CJaJhMVCJaJhZCJaJhZhZCJaJh&'h5CJh&'hCJ\aJ/DzFzzzzz}r~t~ 2P ^`gd' ^`gdZ] $7$8$H$a$gd$a$gdZ]$a$gdSegd!8 ^`gd * ^`gdZgdzdw wystpowaBy do godz. 21.20. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Wojewdzki Inspektorat Ochrony Zrodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane wramach [lskiego monitoringu jako[ci powietrza informuje, |e w dniu 14.05.2017 r. wystpiBy przekroczenia warto[ci dopuszczalnych [rednich st|eD 24-godzinnych pyBu zawieszonego PM10 (50g/m3) na stacji w Zabrzu o 6% oraz na stacji komunikacyjnej w Czstochowie o 8%. W dniu 16.05.2017 r. na caBym obszarze wojewdztwa [lskiego jako[ powietrza bdzie dobra. 15.05.2017 r. godz. 06.35. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 62 o mo|liwo[ci wystpienia burz na obszarze woj. [lskiego. Ostrze|enie obowizywaBo od godz. 11:00 do godz. 21:00 dnia 15.05.2017. Nie odnotowano zdarzeD zwizanych z tre[ci wydanego ostrze|enia. 16.05.2017 r. godz. 06.45. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 63 o mo|liwo[ci wystpienia burz z gradem na obszarze woj. [lskiego. Ostrze|enie obowizuje od godz. 10:00 do godz. 18:00 dnia 16.05.2017. Prognozuje si wystpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 15.05.2017 r. godz. 20:25, Czeladz, ul. 21 Listopada. Zadymienie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powstaBe z pieca. Na czas prowadzonych dziaBaD oddymiania, z budynku ewakuowano 14 osb. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 16.05.2017 r. w godz. 11:00 11:40, Katowice, Rynek. Planowane jest zgromadzenie publiczne p.n. "Happening Ekologiczno-SpoBeczny i Warsztaty Rower Pomaga". Planowana liczba uczestnikw: 40 osb. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK zz{<| }}} }"}$}:}<}H}L}P}}p~r~t~~~~8dzV~68괥ꎃ{sshsss{`UhZ]h'CJaJh'CJaJhZhZCJaJhZCJaJhZ]CJaJhZ]hZ]CJaJhB*CJaJphhZ]hZ]CJaJhGphZ]B*CJaJphhZ]B*CJaJphhMVCJaJhGphZ]6CJH*aJhGphZ]6CJaJhZ]CJaJhGphZ]CJaJh ch5CJ!8:ʁ >FHZ Ѓ҃ 2PR~ąƅ8TVZ؆چٹvpch&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJhehJCJ hMVCJ hBCJ h *CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'hZ]B*CJaJphh'h'CJaJ h'CJh'h'CJhZh'CJaJhZ]h'CJaJh'CJaJ$PR:XZچ >@t^`$-DM a$gdxgdgdv $7$8$H$a$gd$a$gd$a$gd.$a$gd!8gdچ >@rt^|\^`bvĽ{l]UJUh,hCJaJhaJCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJphhB*CJaJphhDhDCJaJhDhCJaJ *h>E9CJaJh>E9CJaJh>E9h>E9CJaJh hehh&'h|B*CJphhehvCJheh5CJheh'CJh#CJaJhehCJaJ`b ^`gd.^gdaJ $7$8$H$a$gd$a$gdhJh.CJaJh.CJaJh GCJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytX`^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt ZDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ^ ,z8چ $2;FGIK . V | T > ~ 4 ^ r .2pz$l@P` !"#%&'()*+,-./013456789:<HJ8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0^L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UVC# B { { )@Pm` UVC# B { { )@Pm`V ^ HN`2eB L T ) ? m{|;F[\]`9:ST! D S 8 9 {{CEF[]`' r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|]#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#nC h+;XZa:h #4) *'y-A8/y/~O0 1Q5]#6;6!8>E94m:D<@BD!D GE]HJaJ-M)S~vT>WZYZ]$^'`X`XbSeTe1fZLfi7jhk k n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|lVZ~}JZ]Z.clGJ1MV]5L?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FwData M1Table]m7WordDocument4SummaryInformation(yDocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q