ࡱ> Btbjbj4! ,<\\5l84444444H79J4]E@45qqq4q4qq-./0;.4,50\5.4:F4:(//4:0q44^\54: : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.135.2017 Katowice, dnia 15-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-14Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:114ZgwaBcenia:1512Rozboje:226102Kradzie|e z wBamaniem:18247659Przestpstwa gospodarcze:21763Przestpstwa narkotykowe:7110262Kradzie|e: ZgBoszone:194071281Wykryto:594299Kradzie|e pojazdw:240116Odzyskano pojazdw:0933Tymczasowo aresztowanych:04679ZBapanych na gorcym uczynku:769372719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:473219Liczba rannych:497245Liczba zabitych:0515Liczba nietrzezwych kierowcw:29267693Liczba kolizji:13720334655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:32275Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:1289200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-14Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:554831474Warto[ w tys. zB:46.001120.404355.70Miejscowych zagro|eD:6910042608Warto[ w tys. zB:115.002339.203849.90FaBszywych alarmw:17203367OgBem zdarzeD:14116904449Warto[ w tys. zB:161.003459.608205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awa^`bdltz|ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hj?5 hS!5 hnL!5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhS!5B*CJaJphhnL!5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gdVgd,Hgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ ,j~jjjjȾ}sigi^Rih&'hCJ\aJh&'hCJUh&'h5CJhJh>*CJh"hB5CJaJhBCJaJhB5CJaJhRhRCJaJhRhR5CJ\aJhybmh,HCJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 $ ( , TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytV, . F J N T TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytVT V h l r z TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytVz | TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytV TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd`$$If\R~"BBBB t0634BabytV < @ H P TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytVP R j TK???? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytV =4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV 1( $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV * . 2 8 $$Ifa$gdV $IfgdV8 : n r x =4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytVx ~ H? $IfgdVkd $$If\R~"BBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV  $ , TK???? $$Ifa$gdV $IfgdVkdx $$If\R~"BBBB t0634BabytV, . 0 P T =4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytVT Z b d f 1( $IfgdVkd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdVf 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV $$Ifa$gdV $IfgdV "=4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV",.Rtx|H? $IfgdVkd$$If\R~"BBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV=4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV1( $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV"& $$Ifa$gdV $IfgdV&(*`d=4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytVdhln1( $IfgdVkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV $$Ifa$gdV $IfgdV 2hn=4(( $$Ifa$gdV $IfgdVkdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytVnt|~1( $IfgdVkdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytV $$Ifa$gdV,0Vv $$Ifa$gdVgdRgdRTK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd>$$If\! BBBB t0634BabytVTHHHH $$Ifa$gdVkd$$If\! BBBB t0634BabytVDJT^TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\! BBBB t0634BabytV^`THHHH $$Ifa$gdVkd$$If\! BBBB t0634BabytVTK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkd$$If\! BBBB t0634BabytV(2TK??? $$Ifa$gdV $IfgdVkdv$$If\! BBBB t0634BabytV24ZhxTHHHH $$Ifa$gdVkdN$$If\! BBBB t0634BabytV~jTOOOOJEgdgdgdBkd&$$If\! BBBB t0634BabytVrie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 14.05.2017 r. godz.18:50 Korwinw, gm. Poczesna, pow. czstochowski. Na wysoko[ci przystanku osobowego pocig po[pieszny relacji Warszawa - Bielsko BiaBa potrciB kobiet ze skutkiem [miertelnym. Ruch pocigw odbywaB si jednym torem. O godz. 23:20 utrudnienia komunikacyjne zakoDczyBy si. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 15.05.2017 r. godz. 06.35 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo Ostrze|enie meteorologiczne nr 62 dot. zjawiska burze/1 na obszarze woj. [lskiego. Wa|no[ od godz. 11:00 do godz. 21:00 dnia 15.05.2017. Przebieg: Prognozuje si wystpienie burz z opadami deszczu do 25mm, oraz porywami wiatru do 60km/h. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 4 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. SporzdziBa sBu|ba dy|urna WCZK ~jjjj@mBmmmmmppppp q*q,q`q~qqgdk$a$gd$a$gd.gdnL! $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gdAHr$a$gdP $7$8$H$a$gdgdj$k:km@mBmmmmmmmmnnnoo o뻴wh\P\DhhsX/B*CJaJphhAHrB*CJaJphhFB*CJaJphhAHrhAHrB*CJaJphh ch5CJ hKGG5CJ h4CJh&'hKGGCJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJ hV5CJ.hVh4B*CJaJfHphq .hVhVB*CJaJfHphq (hVB*CJaJfHphq o:oRoVoZohoooopppppp q q*q,q^q`q~qqqqqqrrrrFr佶|sf`|Z h>CJ hkCJh&'hB*CJphhehwCJhehkCJheh4CJ\aJh&'hnL!CJheh 1CJhehCJheh5CJ hAHr5CJhAHrhkB*CJaJphh4rB*CJaJphhAHrB*CJaJphhAHrhAHrB*CJaJphhFB*CJaJphqqqqrrrFrdrfrrsss>t@tBt$7$8$H$^a$gds+ $7$8$H$a$gdS!$a$gd$-DM a$gdxgdgdbgdkgdFrdrfrrrsRsTshsjsls|s~ssssst@tBt̽xl`QH?H4hs+hs+CJaJhs+5CJaJhS!5CJaJh3@hS!B*CJaJphhB*CJaJphhd}mB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphh(B*CJaJphhbha6B*CJaJphhbhhB*CJaJphhknFB*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJphhknFhB*CJaJphhh>* hk>*hehbCJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytV^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ! j oFrBt <=? , T z P 8 x , T f "&d n^2~jqBt !"#$%&'()*+,-./01234;>8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0! L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV?|o " # UV?|o " # # 2e # uvz| # ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; b79#xnCb< ,x t Nh! A+;Xy;ZaDvypG|x:h nL!S!c!#f^$z%@F'c'(4)|*J,'y-A8/sX/y/~O0 1Q5W5]#6;6^6a64m:,;D<>>z>@3@AEArdC!DknF GKGG,HE]H|H/ I^*J-M?:MJNP)S]SGKT~vT>W/XYZ]$^G^[_'`Xbweb9ibdcSeTe1fZLf}fi hi>i7jhk kd}m nOoAHr8suesYuZIvaxxy: zI{e,{Q{Z|t|&}ltPVZS~6}J4rZF4;b.clGJEAk #'g3efIp1s+-y_aKDL]5 ahp7/iL$(QS3zpa kmioRiF?HkF8HEFwkuBUZ]! # @X! jUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qyU'yU' !4d  3qHP ?2!xxIIsarnamkucyperp(    Oh+'0D  $,4<IIsarnamNormal kucyperp3Microsoft Office Word@Ik@ZL=Y@d;@d; ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvxyz{|}~Root Entry F;Data A1TableQ\:WordDocument4SummaryInformation(oDocumentSummaryInformation8wCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q