ࡱ> *ybjbj4 ,<\5l85 5 5 5 5 5 57::J 5]E@ 5f5F55.Y0tt5/4|505I/::(Y0Y0:+1 5 5R5: : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.134.2017 Katowice, dnia 14-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-13Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0412Rozboje:224102Kradzie|e z wBamaniem:10229659Przestpstwa gospodarcze:01563Przestpstwa narkotykowe:11103262Kradzie|e: ZgBoszone:193881281Wykryto:589299Kradzie|e pojazdw:038116Odzyskano pojazdw:0933Tymczasowo aresztowanych:24679ZBapanych na gorcym uczynku:808612719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:1069219Liczba rannych:1093245Liczba zabitych:0515Liczba nietrzezwych kierowcw:25238693Liczba kolizji:14018964655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:11975Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:777200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-13Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:364281474Warto[ w tys. zB:50.101074.404355.70Miejscowych zagro|eD:759352608Warto[ w tys. zB:110.002224.203849.90FaBszywych alarmw:14186367OgBem zdarzeD:12515494449Warto[ w tys. zB:160.103298.608205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie wystpiBy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 13.05.2017 ^`bdltz|ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hj?5 h|H5 hnL!5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh|H5B*CJaJphhnL!5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gd,Hgd,Hgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ ,|ȾvlcWlNG h45CJh&'hnL!CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJh"hB5CJaJhBCJaJhB5CJaJh,HCJaJhybmh,H5CJ\aJhybmh,HCJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 $ ( , TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,H, . F J N T TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,HT V h l r z TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,Hz | TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,H TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt,H < B J R TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt,HR T l TK???? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,H =4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H 1( $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H , 0 4 : $$Ifa$gd,H $Ifgd,H: < p t z =4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,Hz H? $Ifgd,Hkd $$If\R~"BBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H " ( 0 TK???? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt,H0 2 4 T Z =4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,HkdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,HZ ` h j l 1( $Ifgd,Hkd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,Hl 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H $$Ifa$gd,H $Ifgd,H (=4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H(24Xz~H? $Ifgd,Hkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H=4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H1( $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H $(, $$Ifa$gd,H $Ifgd,H,.0fj=4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,Hjnrt1( $Ifgd,Hkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H $$Ifa$gd,H $Ifgd,H8nr=4(( $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,Hrx1( $Ifgd,Hkdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H,0VvCkd>$$If\! BBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,Hgd,H?kd$$If\! BBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H $Ifgd,HDJR\H? $Ifgd,Hkd$$If\! BBBB t0634Babyt,H $$Ifa$gd,H\^THHHH $$Ifa$gd,Hkd$$If\! BBBB t0634Babyt,HTK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkd$$If\! BBBB t0634Babyt,H&0TK??? $$Ifa$gd,H $Ifgd,Hkdv$$If\! BBBB t0634Babyt,H02XfvTHHHH $$Ifa$gd,HkdN$$If\! BBBB t0634Babyt,H|TOOOOJEgdgdgdBkd&$$If\! BBBB t0634Babyt,H|XtvNoPoTqrruu~uuuuuuv $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd3@$a$gdPgdnL! $7$8$H$a$gdgdTVXrtvnLoNoPonppppprrrsssFsnssstttuu~uuu·xrrle[heh5CJ hk5CJ h0SCJ h|HCJhkh|HCJh|HCJaJh|Hh|HCJaJhE9KCJaJ hJ,CJhJ,h|HCJaJUhJ,CJaJhJ,hJ,CJaJh ch5CJ hKGG5CJ h4CJh&'hKGGCJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJ#r. godz. 08:21 BPH IMGW-PIB O/WrocBaw wydaB odwoBanie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:7 gwaBtowne wzrosty stanw wody w zlewni Odry. Zjawisko nie wystpiBo. 13.05.2017 r. godz. 07:10 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo Ostrze|enie meteorologiczne Nr 61 dot. zjawiska: burze/. Obszar: Beskid Zlski i {ywiecki Wa|no[ od godz. 12:00 dnia 13.05.2017 do godz. 21:00 dnia 13.05.2017 r. 13.05.2017 r. godz. 16:32 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo OdwoBanie ostrze|enia meteorologicznego nr 61 - burze Beskid Zlski i {ywiecki. Zjawisko nie wystpiBo. 13.05.2017 r. godz. 13:56 BPH IMGW-PIB O/Krakw wydaBo Informacj o niebezpiecznym zjawisku nr I:39. Zjawisko: gwaBtowne wzrosty stanw wody. Wa|no[: od godz. 15:00 dnia 13.05.2017 do godz. 06:00 dnia 14.05.2017 r. Obszar: Zlewnie MaBej WisBy, Przemszy, Brynicy, SoBy ([lskie) Nie odnotowano zdarzeD zwizanych z ostrze|eniami. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 2 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa: SBu|ba Dy|urna WCZK uuuuuvvHvJvhvjvvvvvvwww0wNwPwwxxRxTxƽƤ䛖pdUFhbha6B*CJaJphhbhhB*CJaJphh(B*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJphhh>* hk>*hehbCJ h>CJ hkCJh&'hB*CJphhehwCJhehkCJheh4CJ\aJh&'hnL!CJheh5CJheh 1CJhehCJvvJvhvjvvvvvww0wNwPwwxxx&y(y$7$8$H$^a$gds+$7$8$H$^a$gdE9K$-DM a$gdxgdgdbgdgdk$a$gd$a$gd.TxVxfxhxjxxx$y&y(y*yɺhs+hs+CJaJhs+5CJaJhE9K5CJaJhs+hE9K5CJaJh3@hB*CJaJphh?:MhB*CJaJphhd}mB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphh(B*CJaJph (y*y$7$8$H$^a$gds+2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt,H^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] uTx*y 6=? , T z R : z 0 Z l (,jr\0|v(y*y !"#$%&'()*+,-./012345>@8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0 L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV>{ F c UV>{ F c &, 2eop}-.`` u ? F %&_ _ a ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; b79#xnCb< ,x t Nh! A+;Xy;ZaDvypG|x:h nL!c!#f^$z%@F'c'(4)|*J,'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;6^6a64m:,;D<>>z>@3@AEArdC!D GKGG,HE]H|H/ I^*JE9K-M?:MJNP)S]S~vT>W/XYZ]$^G^[_'`Xbweb9ibdcSeTe1fZLf}fi hi>i7jhk kd}m nOo8suesYuZIvaxxy: zI{e,{Z|t|&}ltPVZS~6}JZF4;b b.clGJEAk #'g3efIp1s+-y_aDL]5 ahp7/iL$(QS3zpa kmioiHkF8HEFwkuBUZ] @X nUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qqUqU !4d} } 3qHP ?2!xxIIsarnamzietarak(    Oh+'0D  $,4<IIsarnamNormal zietarak3Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@27ct@27ct ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki} II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwyz{|}~Root Entry FpttData B1TableR:WordDocument4SummaryInformation(pDocumentSummaryInformation8xCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q