ࡱ> ,bjbj4L\t5Kl845555557>:F5i}@5j5 44.m0I/4505]/:F:(m0m0:?155?5: : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.133.2017 Katowice, dnia 13-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-12Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0412Rozboje:322102Kradzie|e z wBamaniem:16219659Przestpstwa gospodarcze:41563Przestpstwa narkotykowe:1492262Kradzie|e: ZgBoszone:333691281Wykryto:884299Kradzie|e pojazdw:138116Odzyskano pojazdw:0933Tymczasowo aresztowanych:64479ZBapanych na gorcym uczynku:787812719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:459219Liczba rannych:483245Liczba zabitych:0515Liczba nietrzezwych kierowcw:27213693Liczba kolizji:13217564655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:31875Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:370200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-12Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:313921474Warto[ w tys. zB:128.201024.304355.70Miejscowych zagro|eD:728602608Warto[ w tys. zB:89.902114.203849.90FaBszywych alarmw:20172367OgBem zdarzeD:12314244449Warto[ w tys. zB:218.103138.508205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie wystpiBy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 12.05.2017 r. godz. 08:40 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo Ostrze|enie meteorologiczne nr 60 dot. zjawiska: burze z gradem/1. Ostrze|enie obowizywaBo na terenie woj. [lskiego od godz. 13:00 dnia 12.05.2017 r. do godz. 20:00 dnia 12.05.2017 r. Progn^`bdltz|ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hj?5 hG5 hnL!5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhG5B*CJaJphhnL!5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gdpgdBgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ $ & ( * , . 0 2 J L N P R T X Z l n p r v x ~ Ⱦ{{{{{{{{{{{{{{htPhtPCJaJhtPhtPCJhtPhtP5CJ\aJhtPhtP5CJ\hB5CJaJh"hB5CJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe50 & * . 2 MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\#BBBB t0O#634BabyttP2 4 L P T Z MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\#BBBB t0O#634BabyttPZ \ n r x MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\#BBBB t0O#634BabyttP MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\#BBBB t0O#634BabyttP  @ B F H L N T V n p   . 0 2 4 6 8 < > r t v x | ~ " $ ( * 0 2 4 6 T V X Z ^ ` htPhtPCJhtPhtPCJaJ] MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkdp$$If\#BBBB t0O#634BabyttP B H N V MD888 $$Ifa$gdp $IfgdpkdL$$If\#BBBB t0O#634BabyttPV X p MD8888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd($$If\#BBBB t0O#634BabyttP 6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP *kd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $Ifgdp  0 6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP0 4 8 > @ *kd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp@ t x ~ 8kd $$If\#BBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $Ifgdp A8 $Ifgdpkd $$If\#BBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $ * 2 4 *kd $$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp4 6 V Z ` h $$Ifa$gdp $Ifgdp` f h j l &(02VXxz|~ "$&(*,.0dfhjlnprhtPhtPCJaJhtPhtPCJ]h j l 6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkdv $$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP *kdh $$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $Ifgdp 6-! $$Ifa$gdp $IfgdpkdZ$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP(24Xz~A8 $IfgdpkdL$$If\#BBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp~*kd($$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $Ifgdp6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP*kd $$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp $(, $$Ifa$gdp $Ifgdp,.0f6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttPfjnrt*kd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdpt $$Ifa$gdp $Ifgdp6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP 68lnprvx~.024XZxz HJNPVX`bõõõõhtPhtP5CJ\aJhtPhtP5CJ\hB5CJaJh"hB5CJaJhBCJaJhtPhtPCJhtPhtPCJaJG *kd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp8nrx $$Ifa$gdp $Ifgdp6-! $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP*kd$$If4r#BBBBB t0O#634BabyttP $$Ifa$gdp04Zz $$Ifa$gdpgdBMD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttP MAAAA $$Ifa$gdpkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttPJPXbMD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkdb$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttPbdMAAAA $$Ifa$gdpkd>$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttPMD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttP (*24Z\hjxzzRTVprt|÷̮Ý}wnhGhGCJ hyCJh ch5CJ hKGG5CJ h4CJh&'hKGGCJh.h5CJ h45CJh&'hnL!CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJh"hB5CJaJhtPhtPCJaJhtPhtPCJ* *4MD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttP46\jzMAAAA $$Ifa$gdpkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttPzMHC>>gdgdgdBkd$$If\ <&#BBBB t0[#634BabyttPVrtRTʈ̈$a$gd. $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd3@$a$gdPgdnL!gd $7$8$H$a$gd|8PhlnPRTLRʈ̈οȪȪȪ랗{heh 1CJhehCJheh5CJ hk5CJ h0SCJ hkCJhkhCJhGB*CJaJphhGhCJ huesCJhhCJ hDLCJU hyCJ hc!CJ hCJhGhGCJ hGCJ0ozowano wystpienie burz z opadami deszczu, lokalnie do 35mm, oraz porywami wiatru do 60km/h. 12.05.2017 r. godz. 13:01 BPH IMGW-PIB O/WrocBaw wydaB Informacj o niebezpiecznym zjawisku nr I:7 gwaBtowne wzrosty stanw wody z mo|liwo[ci przekroczenia stanw ostrzegawczych. StopieD zagro|enia 1. Wa|no[: od godz. 13:01 dnia 12.04.2017 r. do godz. 11:00 dnia 13.05.2017 r. Obszar: zlewnia Odry ([lskie). Przebieg: Na obszarach wystpowania prognozowanych opadw o charakterze burzowym przewiduje si krtkotrwaBe wzrosty i wahania stanw wody. Szczeglnie w zlewniach grskich i podgrskich wzrosty mog by gwaBtowne, lokalnie z mo|liwo[ci przekroczenia stanw ostrzegawczych. 12.05.2017 r. godz. 15:00 IMGW Krakw wydaBo Informacj o niebezpiecznym zjawisku nr I:38 zjawisko: gwaBtowne wzrosty stanw wody, punktowo z mo|liwo[ci przekroczeniem stanw ostrzegawczych StopieD zagro|enia: 1 Wa|no[: od godz. 15:00 dnia 12.05.2017 r. do godz. 06:00 dnia 13.05.2017 r. Obszar: zlewnie MaBej WisBy, Brynicy, Przemszy, SoBy ([lskie). Nie odnotowano zdarzeD zwizanych z ostrze|eniami. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 2 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa: SBu|ba Dy|urna WCZK LNln҉ԉ 4RT@BVXZعسϭ᤟ym^Omhbha6B*CJaJphhbhhB*CJaJphh(B*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJphhh>* hk>*heh CJ h>CJ hkCJh&'hB*CJphhehwCJhehkCJhehCJheh5CJheh4CJ\aJh&'hnL!CJNln҉ԉ 4RT*,$7$8$H$^a$gds+$-DM a$gdxgdgd gdgdk$a$gdZjln(*,ɺhs+5CJaJh.5CJaJhs+hs+5CJaJhs+h>>5CJaJh3@hB*CJaJphh?:MhB*CJaJphhd}mB*CJaJphh(B*CJaJphh?:MhvB*CJaJph 2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh55\55#v#v\#v#v:V t0O#6,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5 5 5\55#v #v #v\#v#v:V 4 t0O#6+,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP$$If!vh5Y 5 55#vY #v #v#v:V t0[#6,5/ 34ByttP^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ` |Z, /:?GI 2 Z V 0 @ 4 h ~,ftb4, !"#$%&'()*+,-.0123456789;<=>H8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV=zf }  UV=zf } p] * D oQ T r u ~ C C @ ) ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; b79#xnC< ,x t Nh!+;Xy;ZaDvypG|x:h nL!c!#f^$z%@F'c'(4)|*'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;6^6a64m:,;D<>>z>@3@AEArdC!D GKGGE]H/ I^*J-M?:MJNP)S]S~vT>W/XYZ]$^G^[_'`Xbweb9ibdcSeTe1fZLf}fi hi>i7jhk kd}m nOo8suesYuZIvaxxy: zI{e,{Z|t|&}ltPVZS~6}JZF4;b.clGJEAk #'g3efIp1s+-y_aDL]5 ahp7/iL$(QS3zpa kmioiHkF8HEFwkBUZ]@dpp p pppppUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"iUiU !4d 3qHP ?2!xxIIsarnambarant(    Oh+'0@  (08IIsarnamNormalbarant2Microsoft Office Word@0@ZL=Y@@ ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FData K1Table[:WordDocument4SummaryInformation(yDocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q