ࡱ> T{bjbj4 4Dd5#l8w4y4y4y4y4y4y479Jy4]U@y44"w4w4.Q0;`-/c4405A/9^9(Q0Q09#1@y4y4G59 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.131.2017 Katowice, dnia 11-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-10Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0412Rozboje:218102Kradzie|e z wBamaniem:13180659Przestpstwa gospodarcze:0863Przestpstwa narkotykowe:1065262Kradzie|e: ZgBoszone:313051281Wykryto:772299Kradzie|e pojazdw:934116Odzyskano pojazdw:1633Tymczasowo aresztowanych:33179ZBapanych na gorcym uczynku:626222719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:547219Liczba rannych:470245Liczba zabitych:2515Liczba nietrzezwych kierowcw:14167693Liczba kolizji:19714254655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:31475Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:963200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-10Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:273001474Warto[ w tys. zB:126.60578.104355.70Miejscowych zagro|eD:657242608Warto[ w tys. zB:232.501857.603849.90FaBszywych alarmw:15140367OgBem zdarzeD:10711644449Warto[ w tys. zB:359.102435.708205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie wystpiBy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. 10.05.2017 r. godz. 13:30 Chorzw, ul. DBuga. Awaria wodocigowa odci^`bdltz|ɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 hj?5 hnL!5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhnL!5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gdfL)gda6gdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ $t LNPn$nĶĶī{rkaRPDha6B*CJaJphUha6hnL!B*CJaJphh.h5CJ h45CJh&'hnL!CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ hM>*CJhxhxCJaJhbha65CJ\aJhbha6CJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 " & * . TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL). 0 H L P V TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL)V X j n t | TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL)| ~ TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL) TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd`$$If\R~"BBBB t0634BabytfL) < B H P TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd8$$If\R~"BBBB t0634BabytfL)P R j TK???? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL) =4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) 1( $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL) 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL) * . 2 8 $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)8 : n r x =4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)x ~ H? $IfgdfL)kd $$If\R~"BBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)  $ , TK???? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kdx $$If\R~"BBBB t0634BabytfL), . 0 P T =4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)T Z b d f 1( $IfgdfL)kd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)f 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL) $$Ifa$gdfL) $IfgdfL) "=4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)",.Rtx|H? $IfgdfL)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)=4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)1( $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)"& $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)&(*`d=4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)dhln1( $IfgdfL)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL) $$Ifa$gdfL) $IfgdfL) 2hl=4(( $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL)lrz|~1( $IfgdfL)kdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)~1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytfL) $$Ifa$gdfL)$(Nn $$Ifa$gdfL)gda6gda6TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd>$$If\! BBBB t0634BabytfL)THHHH $$Ifa$gdfL)kd$$If\! BBBB t0634BabytfL)<BJTTK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\! BBBB t0634BabytfL)TV|THHHH $$Ifa$gdfL)kd$$If\! BBBB t0634BabytfL)TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kd$$If\! BBBB t0634BabytfL) (TK??? $$Ifa$gdfL) $IfgdfL)kdv$$If\! BBBB t0634BabytfL)(*P^n~THHHH $$Ifa$gdfL)kdN$$If\! BBBB t0634BabytfL)~tTOOOJJEgdgdgdxkd&$$If\! BBBB t0634BabytfL)t P$nn4o6o8ooqq r(r*rXrvrxrrr$a$gd$a$gd. $7$8$H$a$gd3@$a$gdnL!$a$gdPgdnL! $7$8$H$a$gdgdty dopByw wody do budynkw od nr 5do 11C oraz od nr 8 do 18. Rurocig zostaB uszkodzony podczas prowadzenia prac ziemnych. Awari usunito o godz. 20.30. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 10.05.2017 r. godz. 13:28. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 59 o mo|liwo[ci wystpienia przymrozkw na terenie Beskidu Zlskiego i {ywieckiego. Ostrze|enie obowizywaBo od godz. 00:00 dnia 11.05.2017 do godz. 07:30 dn. 11.05.2017 r. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE Miejski Zarzd Ulic i Mostw w Katowicach informuje, |e od dn. 08.05.2017 r. od godz. 9:00 do dn. 31.05.2017 r. do godz. 22:00 bd prowadzone prace zwizane z przebudow nawierzchni jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Bohaterw Monte Cassino do ul. Saint Etienne. Prace bd prowadzone w czasie ruchu, lokalnie wystpi zw|enia do jego pasa. 10.05.2017 r. godz. 09:46 Tychy, zablokowany zjazd z drogi DK1 na DK44 w kierunku O[wicimia z powodu kolizji samochodu ci|arowego. O godz. 10:35 zjazd zostaB odblokowany. 10.05.2017 r. godz. 16:42 Sierakw pow. lubliniecki, DK11. W zwizku z kolizj 3 pojazdw osobowych droga zablokowana w obu kierunkach - ruch odbywaB si wahadBowo. O godz. 17:24 droga zostaBa odblokowana. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK $n6n>B*CJaJphha6B*CJaJphh-B*CJaJphha6hnL!B*CJaJphrrs0s2sLshsjssssssvvxxyyy{ {$a$gd$-DM a$gdxgd $ 9!a$gdg3gdmgd0s2sJsLsjssssssssssstttttt t"tiCJaJhz%CJaJh>iCJaJhefCJaJh>ih>iCJaJhh>* h4>*h4hg35CJaJ hmCJhehmCJ h4CJhehCJheh5CJh&'hB*CJph(xnxrxxxx2yyy&z`zbzvzzzzzz{ { {{{({*{P{ƺՁuiZNENhk5CJaJhThk5CJaJhHhB*CJaJphhkB*CJaJphh}fB*CJaJphh3@hB*CJaJphhd}mB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphh?:MhhB*CJaJphha6B*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJph *hnL!CJaJh-CJaJha6hnL!CJaJ { {{*{R{T{ $7$8$H$a$gd,; 7$8$H$gd?:M$7$8$H$^a$gdkP{R{T{h.CJaJhkCJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytfL)^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $n0sxP{T{ >@AC . V | P 8 x , T f "&d l~T(~tr {T{ !"#$%&'()*+,-./0123456?B8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0 L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV:w F y UV:w F y 2e F Y _ E ! , - 5 6 ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; b79#xnC< ,x t h!+;Xy;Za:h nL!#z%@F'c'4)fL)|*'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;6^6a64m:,;D<>>z>@3@EArdC!D GE]H/ I^*J-M?:MJNP)S~vT>W/XYZ]$^[_'`Xbweb9ibdcSeTe1fZLf}fi hi>i7jhk kd}m nOo8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|&}lVZS~6}JZF.clGJEAk #'g3efIp1-y_a]5 a7/iL?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry F!`Data E1TableU:WordDocument4SummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q