ࡱ> bjbjo>o>4 T T4D\4l8C4E4E4E4E4E4E46v9HE4]M@E44:C4C4.I03dqN%//44049/9v9(I0I091E4E4oj49 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.130.2017 Katowice, dnia 10-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-09Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:2412Rozboje:316102Kradzie|e z wBamaniem:19167659Przestpstwa gospodarcze:2863Przestpstwa narkotykowe:855262Kradzie|e: ZgBoszone:292741281Wykryto:565299Kradzie|e pojazdw:325116Odzyskano pojazdw:1533Tymczasowo aresztowanych:32879ZBapanych na gorcym uczynku:645602719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:342219Liczba rannych:566245Liczba zabitych:0315Liczba nietrzezwych kierowcw:15153693Liczba kolizji:16212284655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:21175Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:654200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-09Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:312731474Warto[ w tys. zB:84.00451.504355.70Miejscowych zagro|eD:536592608Warto[ w tys. zB:36.601625.103849.90FaBszywych alarmw:13125367OgBem zdarzeD:9710574449Warto[ w tys. zB:120.602076.608205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 09.05.2017 r. godz. 23:28, Ruda Zlska, autostrada A4. Samochd osobowy [miertelnie potrciB m|czyzn, ktry wtargnB na jezdni. Pas w kierunku WrocBawia zostaB do godz. 02:00 zablokowany. 10.05.2017 r. godz. 1:55, Skoczw, S 52. Droga w kierunku Cieszyna zablokowana z powodu zdarzenia drogowego z udziaBem 2 pojazdw. Policja zorganizowaBa objazdy. Utrudnienia na drodze trwaBy do godziny 06:27. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. 09.05.2017 r. godz. 09:48 Katowice, ul. Dziewanny 43. Rozszczelnienie gazocigu o [rednicy fi 90. Z 6 budynkw ewakuowano 17 osb. Wyznaczono stref 100 m. Teren zabezpieczaBo^`bdltz|ɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 hj?5 hF85 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gd|gdxgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ *p&Nhj NPĶĶįztnhbhYR h45CJh4hEACJ hOoCJ hQiCJ hEACJ hF8CJ ha CJ hy;CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ hM>*CJhxhx5CJ\aJhxhxCJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 & * . 2 TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt|2 4 L P T Z TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt|Z \ n r x TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt| TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt| TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt| @ D J R TK??? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt|R T l TK???? $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt| =4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| 1( $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| , 0 4 : $$Ifa$gd| $Ifgd|: < p t z =4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|z H? $Ifgd|kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| & . TK???? $$Ifa$gd| $Ifgd|kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt|. 0 2 R V =4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|V \ d f h 1( $Ifgd|kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|h 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| $$Ifa$gd| $Ifgd| $=4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|$.0Tvz~H? $Ifgd|kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|=4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|1( $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| $( $$Ifa$gd| $Ifgd|(*,bf=4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|fjnp1( $Ifgd|kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd| $$Ifa$gd| $Ifgd| 4jn=4(( $$Ifa$gd| $Ifgd|kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt|nt|~1( $Ifgd|kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt| $$Ifa$gd|*.Tt<kd>$$If\ "BBBB t0#634Babytx $$Ifa$gd|gdx8kd$$If\ "BBBB t0#634Babytx $$Ifa$gd| $Ifgd|@FA8 $Ifgd|kd$$If\ "BBBB t0#634Babytx $$Ifa$gd|FNXZAkd$$If\ "BBBB t0#634Babytx $$Ifa$gd|MD888 $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\ "BBBB t0#634Babytx(MD888 $$Ifa$gd| $Ifgd|kd$$If\ "BBBB t0#634Babytx(*P^n~MAAAA $$Ifa$gd|kdf$$If\ "BBBB t0#634Babytx~pMHCC>>gdgdgdxkdB$$If\ "BBBB t0#634BabytxjlRrrsJuLudwfwwwwwyyz{}}$a$gd. $7$8$H$a$gd3@$a$gdPgd $7$8$H$a$gdPR r`rbrrrrsttDuHurutubwdwfwwwwwwƼ؈}nd[Rd[heh 1CJhehCJheh5CJh3@h3@B*CJaJphh!hCJaJh!h4CJaJh!h3@CJaJh!hefB*CJaJphh!h3@B*CJaJphh ch5CJ h45CJh4hF8CJaJhEACJaJUh4h4CJaJh4CJaJh.h5CJ 6 zastpw PSP. DziaBania zakoDczono o godz. 10:07. MieszkaDcy wrcili do swoich domw. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 08.05.2017 r. godz. 12:27. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 58 o mo|liwo[ci wystpienia przymrozkw na terenie wojewdztwa [lskiego. Ostrze|enie obowizuje od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dn. 10.05.2017 r. 09.05.2017 godz. 13:27 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo zmian ostrze|enia meteorologicznego Nr 58. Zmiana dotyczyBa zmniejszenia prognozowanej temperatury do -3C, przy gruncie do -5C, w rejonach temperatura minimalna okoBo -6C. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 09.05.2017 godz. 10:10 Midzyrzecze Grne, ul. Centralna. Po|ar poddasza przedszkola niepublicznego. Przed przybyciem PSP z budynku ewakuowano 41 dzieci oraz 9 osb personelu. Na miejscu dziaBaBo 9 zastpw PSP. Brak osb poszkodowanych. 09.05.2017 godz. 21:30, Czeladz, ul. Zwycistwa. Po|ar mieszkania na parterze w budynku V kondygnacyjnym. Brak osb poszkodowanych. Z budynku ewakuowano 25 osb. 10.05.2017 r. ok. godz. 00:12, Siemianowice Zlskie, ul. Piastowska. Po|ar mieszkania w budynku III kondygnacyjnym. Z budynku ewakuowano 13 osb oraz osob nieprzytomn z mieszkania objtego po|arem, ktr przekazano ZespoBowi Ratownictwa Medycznego. Lekarz bdcy na miejscu zdarzenia stwierdziB zgon nieprzytomnej osoby. DziaBania zakoDczono okoBo godziny 02:30. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie odnotowano. III. INFORMACJE DODATKOWE Miejski Zarzd Ulic i Mostw w Katowicach informuje, |e od dn. 08.05.2017 r. od godz. 9:00 do dn. 31.05.2017 r. do godz. 22:00 bd prowadzone prace zwizane z przebudow nawierzchni jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Bohaterw Monte Cassino do ul. Saint Etienne. Prace bd prowadzone w czasie ruchu, lokalnie wystpi zw|enia do jego pasa. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK wyyz{${0{:{{{{}}}~*~,~0~t~~~~~~~LN\^j߸tmeZRZRhefCJaJh>ih>iCJaJhh>* hRmhRmhRmh45CJaJhRmhRm5CJaJ h4CJh&'hB*CJph h#CJhehCJheh5CJheh4CJ\aJhy_CJaJhOoCJaJhOoha CJaJhOoh!CJaJhOohCJaJhOoh4CJaJ }~.~0~v~~~~~~~Lprtv 7$8$H$gd?:M$7$8$H$^a$gdk$-DM a$gdxgdRmgdgd$a$gdjltvxzD ȂʂނprtvŶ}nbVhkB*CJaJphh}fB*CJaJphh3@hB*CJaJphhd}mB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphh?:MhhB*CJaJphh?:Mh?:MB*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJph *h>iCJaJhz%CJaJh>iCJaJhefCJaJh>ih>iCJaJv|hJh3@CJaJhkCJaJhk5CJaJhThk5CJaJhHhB*CJaJph $7$8$H$a$gd,;2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt|$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx$$If!vh5? 5 55#v? #v #v#v:V t0#6,5/ 34Bytx^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Pwjv 8BDE 2 Z R : z . V h $(f nF(~} !"#$%&'()*+,-./01234567CF8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV8u'Z Z 1S UV8u'Z Z 1S`ov ~ 2e4 $ d w 4 f ?@Td' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; 79#xnC< ,x t h!+;Xiy;Za:h #z%@F'c'4)'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;6^64m:,;D<z>@3@EArdC!D GE]H/ I^*J-M?:MJNP)S~vT>W/XYZ]$^[_'`XbdcSeTe1fZLf}fi>i7jhk kd}m nOo8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|&}lVZS~6}JZF.clGJEA #'g3efIp1y_a]5 a7/iL?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|~Root Entry FqNData H1TableX9WordDocument4SummaryInformation(uDocumentSummaryInformation8}CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q