ࡱ> }bjbjo>o>4 T T4DT"5l8q4s4s4s4s4s4s479Hs4iE@s44yyy.q4yq4yy5/0l/]440"5/99(0091ys4s4"59 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.129.2017 Katowice, dnia 09-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-08Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0212Rozboje:113102Kradzie|e z wBamaniem:29148659Przestpstwa gospodarcze:0663Przestpstwa narkotykowe:047262Kradzie|e: ZgBoszone:592451281Wykryto:1660299Kradzie|e pojazdw:922116Odzyskano pojazdw:0433Tymczasowo aresztowanych:22579ZBapanych na gorcym uczynku:684962719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:239219Liczba rannych:461245Liczba zabitych:0315Liczba nietrzezwych kierowcw:15138693Liczba kolizji:19110664655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:0975Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:548200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-08Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:252421474Warto[ w tys. zB:25.10367.504355.70Miejscowych zagro|eD:626062608Warto[ w tys. zB:94.001588.503849.90FaBszywych alarmw:18112367OgBem zdarzeD:1059604449Warto[ w tys. zB:119.101956.008205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 08.05.2017 r. godz. 00:56 Czechowice-Dziedzice pow. bielski, DK1596,7 km kierunek Bielsko-BiaBa. W zwizku ze zdarzeniem drogowym zablokowany zostaB prawy pas ruchu. Kierujcy samochodem ci|arowym z nieustalonej przyczyny zjechaB z jezdni uszkadzajc bariery energochBonne i spadB ze skarpy. Bez osb poszkodowanych. O godzinie 18:55 zamknito ruch drogowy i rozpoczto wyciganie samochodu ci^`bdltz|ɻrd_ZUPKFA_: h5H* hTe5 h]55 h#5 hj?5 h3@5 h[_5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh3@5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ $$Ifa$gd?:Mgd/ Igdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ *pvx4>Hfhn$nĶĶį{p{p{eZeOpMpUh3@hJNCJaJh3@h@F'CJaJh3@h rCJaJh3@h3@CJaJh3@hUZCJaJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ hM>*CJh/ Ih/ I5CJ\aJh/ Ih/ ICJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 & * . 2 TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M2 4 L P T Z TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:MZ \ n r x TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M @ D J R TK??? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:MR T l TK???? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M =4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M 1( $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M  1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M . 2 6 < $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:M< > r v | =4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M| H? $Ifgd?:Mkd $$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M " ( 0 TK???? $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M0 2 4 T X =4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:MkdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:MX ^ f h j 1( $Ifgd?:Mkd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:Mj 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:M &=4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M&02Vx|H? $Ifgd?:Mkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M=4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M1( $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M"&* $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:M*,.dh=4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:Mhlpr1( $Ifgd?:Mkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:M 4jn=4(( $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:Mnt|~1( $Ifgd?:Mkdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt?:M $$Ifa$gd?:M*.Tt<kd>$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I $$Ifa$gd?:Mgd/ I8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:M@FA8 $Ifgd?:Mkd$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I $$Ifa$gd?:MFNXZAkd$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I $$Ifa$gd?:MMD888 $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I(MD888 $$Ifa$gd?:M $Ifgd?:Mkd$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I(*P^n~MAAAA $$Ifa$gd?:Mkdf$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ I~pMHCC>>gdgdgd/ IkdB$$If\ "BBBB t0"634Babyt/ Inn8p:pqqrttFuwwwwwx$x&xZxxx$a$gd$a$gd. $7$8$H$a$gd3@$a$gdSe $*$1$a$gdUZgd $7$8$H$a$gd|arowego z rowu. O godzinie 22:00 przywrcono ruch na drodze. 08.05.2017 r. godz. 17:35, Katowice, ul. Chorzowska. Wypadek drogowy z udziaBem 3 pojazdw. Czasowo zablokowany zostaB jeden pas ruchu DK79 w kierunku na MysBowice. Zorganizowano dodatkowy objazd przez os. Tysiclecia. 08.05.2017 r. godz. 23:05, Porba, pow. zawierciaDski, DK 78. Z powodu wypadku drogowego 2 samochodw ci|arowych, do godziny 3:35 droga w obu kierunkach zostaBa zablokowana. Policja wyznaczyBa objazdy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. 08.05.2017 r. godz. 13:48 Orzesze, ul. Plebiscytowa, pow. mikoBowski. Podczas prac ziemnych doszBo do przerwania gazocigu [redniego ci[nienia. Na skutek zdarzenia ewakuowano 11 osb z piciu okolicznych domw. Pracownicy Pogotowia Gazowego zakrcili zawr odcinajc dopByw gazu, a nastpnie zaBo|yli opask w miejscu uszkodzenia. DziaBania zakoDczono o godz. 15:33. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 08.05.2017 r. godz. 12:27. IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 58 o mo|liwo[ci wystpienia przymrozkw na terenie wojewdztwa [lskiego. Ostrze|enie obowizuje od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dn. 10.05.2017 r. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie odnotowano. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie odnotowano. III. INFORMACJE DODATKOWE Miejski Zarzd Ulic i Mostw w Katowicach informuje, |e od dn. 08.05.2017 r. od godz. 9:00 do dn. 31.05.2017 r. do godz. 22:00 bd prowadzone prace zwizane z przebudow nawierzchni jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Bohaterw Monte Cassino do ul. Saint Etienne. Prace bd prowadzone w czasie ruchu, lokalnie wystpi zw|enia do jego pasa. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK $n~nnnLo6p8p q@qqqqrrrtttFuvwwwwʷypfWKWChCJaJhefB*CJaJphh3@h3@B*CJaJphh ch5CJhSeh3@CJhg3hSeCJaJhg3h3@CJaJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJhUZh3@CJaJh3@hFCJaJh^6CJaJhFCJaJh3@CJaJh aCJaJh3@h3@CJaJh3@h-CJaJhpWCJaJwwwwwxx"x$x&xXxtxvxzxxxxxxyyy@y^y`ybyyyȼݶݩݡvk\TIh>ih>iCJaJhh>*hh*w0>*B*CJphh*w0h|CJaJh*w0h*w0CJaJh*w0h5CJaJheh3@CJhg3hCJaJh*w0CJaJh&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJ hCJ hCJheh 1CJhehCJheh5CJh3@h3@B*CJaJphxxzxxxxxyy@y`ybyyX|Z|}}}$7$8$H$^a$gd*w0$7$8$H$^a$gdk$-DM a$gd*w0$-DM a$gdxgd $7$8$H$a$gd$a$gd3@gdyyyyyyyyyyyyzz{{{{{T|V|X|Z||}}(},}<}>}@}}}}Ŷ}n_hHhB*CJaJphh*w0hkB*CJaJphhd}mB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphh?:MhhB*CJaJphh?:Mh?:MB*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJph *h>iCJaJhz%CJaJh>iCJaJh>ih>iCJaJhefCJaJ!}}}}}hJh3@CJaJhk5CJaJhThk5CJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt?:M$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I$$If!vh57 5 55#v7 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt/ I^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $nwy}} ?@BC 2 Z R < | 0 X j &*h nF(~xx} !"#$%&'()*+,-./0123456A8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV8 - ` } UV8 - ` } 2e? V y l  - } @F?  } ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#nC< t h+;XZa:h #z%@F'c'4)'y-A8/y/~O0*w0 1Q5W5]#6;6^64m:,;D<_<z>@3@rdC!D GE]H/ I^*J-M?:MJN)S~vT>W/XYZ]$^[_'`XbdcSeTe1fZLf}fi>i7jhk kd}m n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|&}lVZ~6}JZF.clGJEA #'g3efIp1a]5 a7/iL?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry F{Data E1TableU :WordDocument4SummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q