ࡱ> Zzbjbjo>o>4 T T ,<dF4l83333333268N3]M@34"33.U00?P1/340F4E/"9j"9(U0U0"9033KF4"9 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.128.2017 Katowice, dnia 08-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-07Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0212Rozboje:212102Kradzie|e z wBamaniem:22119659Przestpstwa gospodarcze:2663Przestpstwa narkotykowe:747262Kradzie|e: ZgBoszone:221861281Wykryto:844299Kradzie|e pojazdw:213116Odzyskano pojazdw:1433Tymczasowo aresztowanych:52379ZBapanych na gorcym uczynku:664282719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:537219Liczba rannych:657245Liczba zabitych:0315Liczba nietrzezwych kierowcw:16123693Liczba kolizji:818754655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:2975Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:743200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-07Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:252171474Warto[ w tys. zB:18.50342.404355.70Miejscowych zagro|eD:375442608Warto[ w tys. zB:422.001494.503849.90FaBszywych alarmw:1194367OgBem zdarzeD:738554449Warto[ w tys. zB:440.501836.908205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 08.05.2017 r. godz. 00:56 Czechowice-Dziedzice pow. bielski, DK1596,^`bdltz|ɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 hj?5 h[_5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh[_5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 \ ^ $$Ifa$gd#'gd,;gdgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 8 \ ^ (|~jnnooooo qqNqȽwuwmem]RJRhH5CJaJh7/h7/CJaJhJNCJaJh@F'CJaJh rCJaJUhUZhUZCJaJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJh h,;h,;5CJ\aJh,;h,;CJaJ hM>*CJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 ( , 0 4 TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#'4 6 N R V \ TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#'\ ^ p t z TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#' TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#'  TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt#' B F L T TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt#'T V n TK???? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#' =4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' 1( $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'  1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#' . 2 6 < $$Ifa$gd#' $Ifgd#'< > r v | =4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'| H? $Ifgd#'kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#' " ( 0 TK???? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt#'0 2 4 T X =4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'X ^ f h j 1( $Ifgd#'kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'j 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#' $$Ifa$gd#' $Ifgd#' "=4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'",.Rtx|H? $Ifgd#'kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'=4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'1( $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'"& $$Ifa$gd#' $Ifgd#'&(*`d=4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'dhln1( $Ifgd#'kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#' $$Ifa$gd#' $Ifgd#' 0fj=4(( $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#'jpxz|1( $Ifgd#'kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'|1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt#' $$Ifa$gd#'(,Rr $$Ifa$gd#'gd,;gd,;TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd>$$If\! BBBB t0634Babyt#'THHHH $$Ifa$gd#'kd$$If\! BBBB t0634Babyt#'>DLVTK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\! BBBB t0634Babyt#'VX~THHHH $$Ifa$gd#'kd$$If\! BBBB t0634Babyt#'TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kd$$If\! BBBB t0634Babyt#' $TK??? $$Ifa$gd#' $Ifgd#'kdv$$If\! BBBB t0634Babyt#'$&LZjzTHHHH $$Ifa$gd#'kdN$$If\! BBBB t0634Babyt#'z|~jTOJEE9 $7$8$H$a$gdgdgdgd kd&$$If\! BBBB t0634Babyt#'PqRqqqqr"r$rLrjrlrrrrr ssTsrs$a$gd$a$gd.gdj? $7$8$H$a$gd $*$1$a$gd3$a$gdSe $*$1$a$gd $*$1$a$gdUZgd7km kierunek Bielsko-BiaBa. W zwizku ze zdarzeniem drogowym zablokowany prawy pas ruchu. Kierujcy samochodem ci|arowym z nieustalonej przyczyny zjechaB z jezdni uszkadzajc bariery energochBonne i spadB ze skarpy. Bez osb poszkodowanych. Wyciganie przewrconego pojazdu odbdzie si w dniu dzisiejszym, w godzinach nocnych aby nie parali|owa ruchu. Obecnie przeBadowywany jest towar, a ruch odbywa si bez zakBceD. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Nie wystpiBy. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE MZUiM informuje, |e od dn. 08.05.2017 r. od godz. 9:00 do dn. 31.05.2017 r. do godz. 22:00 bd prowadzone prace zwizane z przebudow nawierzchni jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Bohaterw Monte Cassino do ul. Saint Etienne. Prace bd prowadzone w czasie ruchu, lokalnie wystpi zw|enia do jego pasa. UM Jastrzbie Zdrj informuje |e w dn. 08.05.2017 r. o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony miejski test sprawno[ci syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania ludno[ci. W ramach testu emitowany bdzie dzwik cigBy trwajcy jedn minut. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 5 interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK NqPqRqqqqqqqr r"r$rLrjrlrrrrrrs ssRsrsź{ri{r`T{rNr{r h#CJhehCJ\aJhehj?CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'hB*CJaJphh&mih3CJaJh.CJaJh ch5CJhSehSeCJh&mih CJaJh CJaJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJhUZh-CJaJhUZhUZCJaJrstsssssss(tvvxxzzzzz z zzz$7$8$H$^a$gdk$a$gd$-DM a$gdxgd $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gdgdrstssssssssssss(t^t`tuv0v@vFvvvvwxxxxyTytk`Uh h CJaJh hCJaJ *h>iCJaJh>ih*CJaJh*CJaJhz%CJaJh>iCJaJh>ih>iCJaJhh>*hh|>*B*CJphhCJaJhehCJaJh#CJaJhehCJaJhehCJheh5CJh&'hB*CJphTyVylynyyzzz z zzzzzz0z2zXzZz˿˳wlhJh.CJaJhk5CJaJhThk5CJaJhHhB*CJaJphhkB*CJaJphhocB*CJaJphh^*JB*CJaJphhB*CJaJphh}fB*CJaJphhkhCJaJhvCJaJhkhhCJaJhkhkCJaJzzzz2zZz$7$8$H$^a$gdoc$7$8$H$^a$gdk2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt#'^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] NqrsTyZz >@A 4 \ T < | 0 X j "&dj|V$zrszZz !"#$%&'()*+,-./0123456?B8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0 L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV5` . a ~ UV5` . a ~ 2e  > ~ ^ a b m n v y ' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#nC< t h+;XZa:h #z%@F'4)'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;64m:,;D<z>@rdC!D GE]H^*J-MJN)S~vT>W/XYZ]$^[_'`XbdcocSeTe1fZLf}fi>i7jhk k n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|&}lVZ~6}JZ.clGJEA #'1a]57/LC@>C ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry FPhData D1TableTJ9WordDocument4SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q