ࡱ> bjbjo>o>4 T T+ DTd13l8R1T1T1T1T1T1T136FT1]e@T11{{{"R1{R1{{-|~.I_->1101-66$~.~.6/${T1T116 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.127.2017 Katowice, dnia 07-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-06Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:1212Rozboje:110102Kradzie|e z wBamaniem:1197659Przestpstwa gospodarcze:2463Przestpstwa narkotykowe:940262Kradzie|e: ZgBoszone:261641281Wykryto:936299Kradzie|e pojazdw:011116Odzyskano pojazdw:0333Tymczasowo aresztowanych:61879ZBapanych na gorcym uczynku:693622719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:832219Liczba rannych:951245Liczba zabitych:0315Liczba nietrzezwych kierowcw:14107693Liczba kolizji:1117944655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:1775Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:636200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-06Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:261921474Warto[ w tys. zB:18.00323.904355.70Miejscowych zagro|eD:645072608Warto[ w tys. zB:20.401072.503849.90FaBszywych alarmw:1883367OgBem zdarzeD:1087824449Warto[ w tys. zB:38.401396.408205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 06.05.2017 r. godz. 06:10, MikoBw, DK 44. Zderzenie 3 busw. 2 os. poszkodowane przewieziono do szpitala. Droga zostaBa^`bdltz|ɻrd_ZUPK_D<hbh5 h5H* hTe5 h]55 h#5 hj?5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhj?5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V X $$Ifa$gd`!gd gd & Fgd3gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V X " $ & ( * , . F H J L N P T V h j l n r t z |  8 : < > B D J L d f z | ̾̾̾̾سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسh h CJaJh h 5CJ\aJh h 5CJ\h h CJ hM>*CJh h>* h5CJhOJQJF " & * . TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`!. 0 H L P V TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`!V X j n t | TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`!| ~ TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`! TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt`! : > D L TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt`!L N f | TK???? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`! $ & ( * , . 2 4 h j l n r t x z   & ( * , J L N P T V \ ^ ` b h h CJaJh h CJ] =4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! 1( $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`! 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`! & * . 4 $$Ifa$gd`! $Ifgd`!4 6 j n t =4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!t z | H? $Ifgd`!kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!  ( TK???? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt`!( * , L P =4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!P V ^ ` b 1( $Ifgd`!kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!b 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`! $$Ifa$gd`! $Ifgd`! =4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!$&JLlnprtvxz|~ "$XZ\^`bdf(*^`bdhjprtvh h CJh h CJaJ]&(LnrvzH? $Ifgd`!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!z|~=4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!1( $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`! $$Ifa$gd`! $Ifgd`! "$Z^=4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!^bfh1( $Ifgd`!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`! $$Ifa$gd`! $Ifgd`!*`d=4(( $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`!djrtv1( $Ifgd`!kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!v1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`! $$Ifa$gd`!"&Ll $$Ifa$gd`!gd gd "$&JLjl 68<>DFNPvx DFPR`bprtvbĺh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJh h h CJaJh h 5CJ\aJh h 5CJ\h h CJFTK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd>$$If\! BBBB t0634Babyt`! THHHH $$Ifa$gd`!kd$$If\! BBBB t0634Babyt`! 8>FPTK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\! BBBB t0634Babyt`!PRxTHHHH $$Ifa$gd`!kd$$If\! BBBB t0634Babyt`!TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kd$$If\! BBBB t0634Babyt`! TK??? $$Ifa$gd`! $Ifgd`!kdv$$If\! BBBB t0634Babyt`! FRbrTHHHH $$Ifa$gd`!kdN$$If\! BBBB t0634Babyt`!rtvbTOJEE9 $7$8$H$a$gdgdgdgd kd&$$If\! BBBB t0634Babyt`!vvvvvwwwwxxx x"xrxxxֳ銀xmdZRGh&mih3CJaJh.CJaJh ch5CJhSehSeCJh&mih CJaJh CJaJh.h5CJh&'hCJh&'h-5CJ h-CJh-h-CJ h5CJ!hhB*CJ^JaJphUhCJaJfHq %hhCJaJfHq h&'h5CJh&'hCJ\aJvvwwx x"xrxxxxxxy&y(y\yzy$a$gd$a$gd.gdj? $7$8$H$a$gd $*$1$a$gd3$a$gdSe $*$1$a$gd $a$gd- ^`gdgd caBkowicie zablokowana, zorganizowano objazdy. Droga zostaBa odblokowana o godz. 09:13. 06.05.2017 r. godz. 22:50, Lubliniec, DK11. Wypadek sam. osobowego i sam. ci|arowego. Poszkodowane zostaBy 4 osoby, w tym 2 dzieci. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Nie wystpiBy. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 06.05.2017 r. w godz. 18:00 - 19:50, Katowice, Plac Sejmu Zlskiego. OdbyB si Marsz Pamici PowstaDcw Zlskich majcy na celu uczczenie pamici PowstaDcw Zlskich walczcych o przyBczenie Zlska do Polski. Trasa przej[cia: Plac Sejmu Zlskiego - ul JagielloDska - ul. Sienkiewicza - ul. Wojewdzka - ul. Ko[ciuszki - ul. [w. Jana - Al. Korfantego - Pomnik PowstaDcw Zlskich. Organizatorem Marszu byBa MBodzie| Wszechpolska Katowice. Liczba uczestnikw: 50 osb. MZUiM informuje, |e od dn. 08.05.2017 r. od godz. 9:00 do dn. 31.05.2017 r. do godz. 22:00 bd prowadzone prace zwizane z przebudow nawierzchni jezdni ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Bohaterw Monte Cassino do ul. Saint Etienne. Prace bd prowadzone pod ruchem z lokalnymi poBwkowymi zw|eniami do jednego pasa. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK xxxxxyy&y(yZyvyxy|yyyyyyzzzzBz`zbzzzzzzzzzzz~,~4~>~˿ݹݬݡ搃|xmemememememeh6CJaJh6h6CJaJh hehh&'h|B*CJphhehTCJh#CJaJhehCJaJh&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJhehj?CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'hB*CJaJph&zy|yyyyyzzBz`zbzzB~D~ʀ̀,.0Z^gdT$a$gd$-DM a$gdxgdgdT $7$8$H$a$gdgd>~@~B~D~z~|~4Xʀ̀J*,.0DPXZȽrj_jWLhJh.CJaJh.CJaJh,hCJaJh GCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJphhB*CJaJphhehCJaJh hhCJaJh h CJaJh hCJaJ *h>iCJaJh>iCJaJh>ih>iCJaJ *h6CJaJh6h6CJaJhTCJaJ ^`gd.2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`!^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] + x>~ "09BD . V | L 4 t ( P b z ^dv Przy !#$%&'()*+,-./12345678:CE8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0+ L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV1Sj - UV1Sj - - 2e8?jyz  * - /2FVXZ[_abbnjy 1 L  ( * * - ' r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|]#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#nC h+;XZa:h `!#4)'y-A8/y/~O0 1Q5]#6;64m:D<@!D GE]H-M)ST~vT>WYZ]$^'`XbSeTe1fZLfi>i7jhk k n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|glVZ~}JZ.clGJ 1a]5L?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry F`pData G1TableW6WordDocument4SummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q