ࡱ> |bjbjo>o>4 T T4Ld2"+l8\2^2^2^2^2^2^257J^2Q]@^22%%%\2%\2%%,|(.,0*,-H2202>-88$(.(.8.`%^2^228 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.126.2017 Katowice, dnia 06-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-05Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0112Rozboje:29102Kradzie|e z wBamaniem:1286659Przestpstwa gospodarcze:0263Przestpstwa narkotykowe:1231262Kradzie|e: ZgBoszone:311381281Wykryto:627299Kradzie|e pojazdw:311116Odzyskano pojazdw:1333Tymczasowo aresztowanych:41279ZBapanych na gorcym uczynku:632932719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:624219Liczba rannych:542245Liczba zabitych:1315Liczba nietrzezwych kierowcw:1993693Liczba kolizji:1686834655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:1675Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:730200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-05Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:181661474Warto[ w tys. zB:113.50305.904355.70Miejscowych zagro|eD:824432608Warto[ w tys. zB:80.701052.103849.90FaBszywych alarmw:2265367OgBem zdarzeD:1226744449Warto[ w tys. zB:194.201358.008205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 05.05.2017 r. godz. 15:00 Orzesze, pow. mikoBowski, DK 81. Prawy pas ruchu w kierunku WisBy pozostawaB zablokowany z powodu kolizji dwch samochodw osobowych i ci|arwki. O godz. 16:30 czynno[ci zakoDczono i przywrcono ruch. 05.05.2017 r. godz. 17:23 Chorzw, DTZ. Kierujcy samochodem osobowym z nieustalonej przyczyny straciB panowanie nad pojazdem i uderzyB w filar wiaduktu ponoszc [mier na m^`bdltz|ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 h[5 h i85 h5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh i85B*CJaJphh5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V $$Ifa$gd2Ggdach & F 8`gd#!-gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V tvbpp*pRpVp`pdpʿ}qeVTVHVeVeh@B*CJaJphUhhEhhEB*CJaJphhhEB*CJaJphh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhDhM>*CJaJhA"hA"CJaJhA"hA"5CJ\aJhachhachCJaJh#!-h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 $ ( , TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2G, . F J N T TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2GT V h l p x TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2Gx z TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2G TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt2G 6 < B J TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt2GJ L d z TK???? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2G =4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G 1( $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G $ ( , 2 $$Ifa$gd2G $Ifgd2G2 4 h l r =4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2Gr x z H? $Ifgd2Gkd $$If\R~"BBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G  & TK???? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt2G& ( * J N =4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2GkdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2GN T \ ^ ` 1( $Ifgd2Gkd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G` 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G $$Ifa$gd2G $Ifgd2G =4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G"$HjnrvH? $Ifgd2Gkd$$If\R~"BBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2Gvxz=4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G1( $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G $$Ifa$gd2G $Ifgd2G VZ=4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2GZ^bd~1( $Ifgd2Gkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G~1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G $$Ifa$gd2G $Ifgd2G&\`=4(( $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G`fnpr1( $Ifgd2Gkdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2Gr1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt2G $$Ifa$gd2G"Hh $$Ifa$gd2GgdA"gdA"TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd>$$If\! BBBB t0634Babyt2GTHHHH $$Ifa$gd2Gkd$$If\! BBBB t0634Babyt2G 6<DNTK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\! BBBB t0634Babyt2GNPvTHHHH $$Ifa$gd2Gkd$$If\! BBBB t0634Babyt2GTK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkd$$If\! BBBB t0634Babyt2G TK??? $$Ifa$gd2G $Ifgd2Gkdv$$If\! BBBB t0634Babyt2GDRbrTHHHH $$Ifa$gd2GkdN$$If\! BBBB t0634Babyt2GrtvbTOOJJ>J $7$8$H$a$gdgdgdkd&$$If\! BBBB t0634Babyt2GpprrttRtptrtttt u(u*uXuBwDwx$a$gd. $7$8$H$a$gdgdx=5$a$gdSe ^`gd+gd$a$gd $a$gdiejscu. 2 pasy jezdni w kierunku Katowic pozostawaBy zablokowane. O godz. 21:40 czynno[ci zakoDczono i przywrcono ruch. 05.05.2017 r. godz. 19:00 WodzisBaw Zlski, A1. Jezdnia w kierunku Pyrzowic pozostawaBa zablokowana z powodu zdarzenia drogowego. O godz. 19:10 udro|niono jeden pas ruchu. O godz. 20:50 czynno[ci zakoDczono i przywrcono ruch. 06.05.2017 r. godz. 06:10 MikoBw, DK 44. Zderzenie 3 busw. 3 os. poszkodowane przewieziono do szpitala. Droga pozostaje caBkowicie zablokowana, zorganizowano objazdy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Nie wystpiBy. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 05.05.2017 r. godz. 21:00 {ernica, pow. gliwicki, A4. Przy punkcie poboru opBat doszBo do samozapBonu samochodu. Nie byBo osb poszkodowanych, 2 pasy w str. Katowic pozostawaBy zablokowane. O godz. 22:40 czynno[ci zakoDczono i przywrcono ruch. 06.05.2017 r. godz. 01:00 Myszkw, ul. Dworcowa. Po|ar poddasza w budynku jednorodzinnym. Poszkodowane zostaBy 3 osoby w tym 1 dziecko. Powd zaprszenia ognia nieznany. O godz. 03:48 zakoDczono czynno[ci ga[nicze. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK dpppppq&q(q:qTqbqqqqJrrrr tt~iT@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U 6 HiperBcze >*ph<X < Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH T/AT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt +BpDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] dptxxz | ?@AC , T x J 2 r & N ` vZ~`rNrx{ | !"#$%&'()*+,-./01234567BD8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV1 ' ` `  UV1 ' ` ` 2eSJz& \ ^ r ) 9 I j * L T z 2 ) 7 < B   2 2 'zRr.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] #0 6#)_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy Z7&p,wy+p*~S(; 79NN.g#@nCY - n* h+;XZa:h A"#S$?e%}(4)@)*+1,#!-'y-,.A8/y/A000~O0 1x=5Q5]#6;6V6%8 i86:4m: ;D<L>k>@MBD!DhE GE]Hq;LLL-MuNTP)S~vT>W/?W-Xz[]YZ]$^u^!`'`&aXbSeTe1fZLfachi7j4Fjhk k n=o+Bps8shtWktYuZIvaxxy: z.zI{Z|t|lVZ'nM$~}J!LD|Z;.clGJo=1]5[L)@+xe &b[z]M^bm :2Gnsf ^xK\YQ/|:; aB0"I 8BBa i.x oJj)$QSn3zpmioiHHEHop:]]@L pUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)Tahoma?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"1U1U !4 3qHP ?2!xxIIsarnamkucyperp$   Oh+'0D  $,4<IIsarnamNormal kucyperp4Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@b*@%* ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry F?*Data F1TableV'8WordDocument4SummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q