ࡱ> |~{sbjbjo>o>4| T T $<\2l8j1l1l1l1l1l1l136Nl1QE@l11"j1j1P,|-c,V1102,66$--6v.l1l1[j26 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.125.2017 Katowice, dnia 05-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-04Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0112Rozboje:27102Kradzie|e z wBamaniem:2074659Przestpstwa gospodarcze:1263Przestpstwa narkotykowe:819262Kradzie|e: ZgBoszone:351071281Wykryto:621299Kradzie|e pojazdw:28116Odzyskano pojazdw:0233Tymczasowo aresztowanych:0879ZBapanych na gorcym uczynku:612302719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:718219Liczba rannych:937245Liczba zabitych:0215Liczba nietrzezwych kierowcw:1274693Liczba kolizji:1875154655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:2575Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:623200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-04Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:191481474Warto[ w tys. zB:47.50192.404355.70Miejscowych zagro|eD:933612608Warto[ w tys. zB:483.20971.403849.90FaBszywych alarmw:1243367OgBem zdarzeD:1245524449Warto[ w tys. zB:530.701163.808205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub i^`bdltz|ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 h[5 h005 h5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhA05B*CJaJphh5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V $$Ifa$gdgRgdach & F 8`gd#!-gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V lnjZjxjzjj@llllllllʿzogo]WOhCJaJ hCJh&'hz[5CJhq;LCJaJh'h'CJaJh&'hCJ\aJh&'hCJUh&'h5CJhJh>*CJhDhM>*CJaJhachhach5CJ\aJhachhachCJaJh#!-h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 $ ( , TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgR, . F J N T TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgRT V h l p x TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgRx z TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgR TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd`$$If\R~"BBBB t0634BabytgR 6 : @ H TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytgRH J b x ~ TK???? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgR =4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR 1( $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR $ ( . $$Ifa$gdgR $IfgdgR. 0 d h l =4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgRl r t H? $IfgdgRkd $$If\R~"BBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR  TK???? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkdx $$If\R~"BBBB t0634BabytgR " $ D H =4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytgRH N V X Z 1( $IfgdgRkd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgRZ | 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR $$Ifa$gdgR $IfgdgR =4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgRBdhlpH? $IfgdgRkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgRprt=4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR1( $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR $$Ifa$gdgR $IfgdgRPT=4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgRTX\^x1( $IfgdgRkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgRx1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgR $$Ifa$gdgR $IfgdgR VZ=4(( $$Ifa$gdgR $IfgdgRkdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgRZ`hjl1( $IfgdgRkdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgRl1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytgR $$Ifa$gdgRBb $$Ifa$gdgRgdachgdachTK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd>$$If\! BBBB t0634BabytgRTHHHH $$Ifa$gdgRkd$$If\! BBBB t0634BabytgR.4<FTK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\! BBBB t0634BabytgRFHn|THHHH $$Ifa$gdgRkd$$If\! BBBB t0634BabytgRTK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkd$$If\! BBBB t0634BabytgR TK??? $$Ifa$gdgR $IfgdgRkdv$$If\! BBBB t0634BabytgR<JZjTHHHH $$Ifa$gdgRkdN$$If\! BBBB t0634BabytgRjlnZjxjzjjTOOJJ>J $7$8$H$a$gdgdgdkd&$$If\! BBBB t0634BabytgRnstalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 05.05.2017 r. godz. 05:36, Gliwice A1, kierunek Ostrawa. W zwizku ze zderzeniem czterech pojazdw osobowych autostrada w kierunku Ostrawy zablokowana. Wyznaczono objazdy drog DK88. O godz. 06:44 droga zostaBa odblokowana. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 04.05.2017 r. godz. 08:05 BPH IMGW-PIB O/Krakw Sho Krakw wydaBo INFORMACJ O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:24 wezbranie z przekroczeniem stanw ostrzegawczych/2. Wa|no[: od godz. 08:10 dnia 04.05.2017 do godz. 06:00 dnia 05.05.2017. Obszar: zlewnie: MaBej WisBy, Brynicy, Przemszy, SoBy. O godz. 16:36 wydano ODWOAANIE INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:24. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiB. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego nie podejmowaBa interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK jlllllHmo&p(pPpnpppppppqqXqvq$a$gd$a$gd.gd[ $7$8$H$a$gd $*$1$a$gd$a$gdSe $*$1$a$gdgd $*$1$a$gd'lllHmzm|mLooo"p$p&p(pPpnpppppppp qqqVqvqxqqqqqqqq׸tnh_Uh@hWkt5CJheh#!-CJ hCJ h#!-CJh&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJheh[CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'hB*CJaJphh%8CJaJhCJaJhhCJaJh ch5CJhSehSeCJh&mihCJaJ!vqxqqqqqqq*rssssssssssss$7$8$H$^a$gd@$7$8$H$^a$gds$a$gd$-DM a$gdxgdgdu^gd@gdqqq(r*rrrrrrsssssssssssss·ݍufZQZFhJh.CJaJhs5CJaJhThs5CJaJhHhB*CJaJphh)B*CJaJphh@B*CJaJphhB*CJaJphh}CJaJhDhhCJaJhY hhCJaJhY hY CJaJhCJaJhY CJaJhDhz[CJaJhDhCJaJh heh hu^hu^ h@CJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytgR^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHd`d NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtH>@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U 6 HiperBcze >*ph<X < Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH T/AT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt +BpDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] |lqs ;= , T x H . l H Z pTxZlFjjvqs !"#$%&'()*+,-./01234:<8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0 L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV-Kj8 O y UV-Kj8 O y 2ecd!KO ^ _ o w 'zRr.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] #0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy Z7&p,wy+p*~S(; 79NN#nCY - @h+;XZa:h #4)@)*#!-'y-A8/y/A000~O0 1Q5]#6;6%86:4m: ;D<L>@D!D GE]Hq;LLL-MuNTP)S~vT>W/?W-Xz[YZ]$^u^!`'`&aXbSeTe1fZLfachi7j4Fjhk k n=o+Bps8sWktYuZIvaxxy: zI{Z|t|lVZ'nM$~}JZ;.clGJ1]5L)@+xe &b[z]M^b:nsf ^xK\YQ/|:; aB 8B i.x oJj)$QSn3zpmioiHHEop]] @L jUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"q)U)Uf f !4 3qHP ?2!xxIIsarnam chojnackis$   Oh+'0D  $,4<IIsarnamNormal chojnackis2Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@jc@jcf ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrtuvwxyz}Root Entry F[cData ?1TableO7WordDocument4|SummaryInformation(kDocumentSummaryInformation8sCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q