ࡱ> wbjbjo>o>4 T Tx 4Ld32+l8111111146H1E]@11mmm1m1mm,|p.It-12032- 7 7$p.p. 7/tm1132 7 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.124.2017 Katowice, dnia 04-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-03Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0112Rozboje:35102Kradzie|e z wBamaniem:1654659Przestpstwa gospodarcze:0163Przestpstwa narkotykowe:411262Kradzie|e: ZgBoszone:17721281Wykryto:315299Kradzie|e pojazdw:26116Odzyskano pojazdw:1233Tymczasowo aresztowanych:2879ZBapanych na gorcym uczynku:571692719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:411219Liczba rannych:2128245Liczba zabitych:1215Liczba nietrzezwych kierowcw:1962693Liczba kolizji:833284655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:2375Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:617200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-03Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:361291474Warto[ w tys. zB:44.00144.904355.70Miejscowych zagro|eD:582682608Warto[ w tys. zB:109.00488.203849.90FaBszywych alarmw:1131367OgBem zdarzeD:1054284449Warto[ w tys. zB:153.00633.108205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 03.05.2017 r. godz. 5:47, Mierzcice, pow. bdziDski. Na drodze S1 doszBo do zderzenia samochodu osobowego z busem. Poszkodowanych zostaBo 17^`bdltz|ɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 h[5 h5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V $$Ifa$gdpgdD & F 8`gd#!-gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V ~fhTrt6:FlZlllж|n|n|`|RP|`|Uh |B*CJ^JaJphhDB*CJ^JaJphh4FjB*CJ^JaJph!h ;h ;B*CJ^JaJphh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhDhM>*CJaJhDhD5CJ\aJhDhDCJaJh#!-h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 $ ( , TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634Babytp, . F J N T TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634BabytpT V h l p x TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634Babytpx z TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634Babytp TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd`$$If\R~"BBBB t0634Babytp 6 : @ H TK??? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytpH J b x ~ TK???? $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634Babytp =4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp 1( $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp " & , $$Ifa$gdp $Ifgdp, . b f j =4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytpj p r H? $Ifgdpkd $$If\R~"BBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp  TK???? $$Ifa$gdp $Ifgdpkdx $$If\R~"BBBB t0634Babytp " B H =4(( $$Ifa$gdp $IfgdpkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytpH N V X Z 1( $Ifgdpkd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdpZ | 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $Ifgdp =4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp@bfjnH? $Ifgdpkd$$If\R~"BBBB t0634Babytp $$Ifa$gdpnpr=4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp1( $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $IfgdpNR=4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytpRVZ\v1( $Ifgdpkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdpv1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp $$Ifa$gdp $IfgdpTX=4(( $$Ifa$gdp $Ifgdpkdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytpX^fhj1( $Ifgdpkdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdpj1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babytp $$Ifa$gdp>^~:kd>$$If\ "BBBB t0"634BabytD $$Ifa$gdpgdD8kd$$If\ "BBBB t0"634BabytD $$Ifa$gdp $Ifgdp*0A8 $Ifgdpkd$$If\ "BBBB t0"634BabytD $$Ifa$gdp08BDjxAkd$$If\ "BBBB t0"634BabytD $$Ifa$gdpMD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\ "BBBB t0"634BabytDMD888 $$Ifa$gdp $Ifgdpkd$$If\ "BBBB t0"634BabytD8FTdMAAAA $$Ifa$gdpkdf$$If\ "BBBB t0"634BabytDdfhTrtMHHCC7 $7$8$H$a$gdgdgdkdB$$If\ "BBBB t0"634BabytDtll4m6mvn~nnnjoopppppppppppFf% $& #$/-IfFf $$& #$/-Ifa$gdn ^`gd ;gd osb, w tym 1 ofiara [miertelna. Droga zostaBa zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia na S1 trwaBy do godziny 10:30 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Aczna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 153 Aczna szacunkowa liczba klientw pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 8235 Lp.Nazwa powiatu lub miasta na prawach powiatuNazwa gminyLiczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznejSzacunkowa liczba klientw pozbawionych dostarczania energii elektrycznejPrzewidywany termin przywrcenia dostarczania energii elektrycznej.szt.Data i godz.1GliwiceM. Gliwice7715w trakcie rozpoznania2gliwickiGm. Rudziniec311491w trakcie rozpoznania3gliwickiG. Toszek20901w trakcie rozpoznania4gliwickiM. Pyskowice211116w trakcie rozpoznania5tarnogrskiGm. ZbrosBawice744012w trakcie rozpoznania 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Nie wystpiBy. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie odnotowano. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaB: SBu|ba dy|urna WCZK llll0m2m4m6mvn|n~nnnnnhojoooppppppppppppppppppqqq q0q2q4q6q8q:qLqNqRqTq\q^qýh4FjB*ph333hnh@B*ph333 hnh@hnh@B*phhnh@CJh.hn5CJ hCJh&'hCJh&'h5CJh&'hz[5CJ!h ;h ;B*CJ^JaJphh#!-B*CJ^JaJph4ppppqq q2qNqTq^qqqqqqqqqqqr"r(rFf1Ff-FfI)$$& #$/-Ifa$$$& #$/-Ifa$ $& #$/-If^qqqqqqqqqqqqqqqqqqqrr rr r"r&r(r0r2r\r`rbrdrzr|r~rrrrrrrrrrrrr,sHsJsLstsssssʿheh 1CJhehCJheh5CJh&'hB*CJaJphh&mih3CJaJh.CJaJh ch5CJhSehSeCJh4FjB*ph333 hnh@hnh@B*ph3338(r2r^r`rdr|rrrrrrr,sJsLstsssssgd[ $7$8$H$a$gd $*$1$a$gd3gd$a$gdSeFf: $& #$/-IfFf36$$& #$/-Ifa$$$& #$/-Ifa$ssst0t2t6tztttttttttuuuPuRuu v v"v$v4v6vvvؿᨠxmbmbmVhB*CJaJphhDhhCJaJhDhDCJaJhDhz[CJaJhDhCJaJh heh h;Eh;Eh;EhWkt5h;Eh;E5heh#!-CJ hCJ h#!-CJh&'hB*CJph h#CJhehCJheh5CJhehCJ\aJheh[CJsst4t6t|tttttttuuRuvvvvw^gd;E $7$8$H$a$gd$-DM a$gdxgd;Egdgd$a$gd$a$gd.vvvvvvvwwƻhJh.CJaJh;ECJaJh,hCJaJhZF|hCJaJh[CJaJh GCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJph2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytp$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If!vh5, 555#v, #v#v#v:V t0"6,5/ 34BytD$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l4 t 6 -<pqspqspqspqspqspqs0j&-++++,55 5b5"535H222 3Bp<pqspqspqspqspqspqsyt4FjRkd$$Ifl4ֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<pqspqspqspqspqspqs0j&-222 344 lBap<pqspqspqspqspqspqsyt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l4 t 6 -<pqspqs0j&-++++,55 5b5"535H22 22 3Bp<pqspqsyt4Fj[kd>#$$Ifl4ֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<pqspqs0j&-22 22 344 lBap<pqspqsyt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l t 6 -<0j&-,55 5b5"535H22 22222 3Bp<yt4Fjskdp'$$Iflֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<0j&-22 22222 344 lBap<yt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l t 6 -<0j&-,55 5b5"535H22 22222 3Bp<yt4Fjskd+$$Iflֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<0j&-22 22222 344 lBap<yt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l t 6 -<0j&-,55 5b5"535H22 22222 3Bp<yt4Fjskd 0$$Iflֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<0j&-22 22222 344 lBap<yt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l t 6 -<0j&-,55 5b5"535H22 22222 3Bp<yt4FjskdZ4$$Iflֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<0j&-22 22222 344 lBap<yt4Fj$$If5!vh5O555?5i5#vO#v#v#v?#vi#v:V l t 6 -<0j&-,55 5b5"535H22 22222 3Bp<yt4Fjskd8$$Iflֈ-13&DD DbD"D3DH t 6 -<0j&-22 22222 344 lBap<yt4Fj^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHd`d NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtH>@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U 6 HiperBcze >*ph<X < Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH T/AT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt +BpDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] x l^qsvw <>@B , T x H , j H Z nRvXj0dtp(rsw !"#$%&'()*+,-./012345=?A8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0x L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV*m 2 O q z UV*m 2 O q z s w z 2e/3`l< O P # $ ` b O ] r d w z @AWXgla O ] r   d w z 'zRr.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] #0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy Z7&p,wy+p*~S(; 79NN#nC - h+;XZa:h #4)@)#!-'y-A8/y/~O0 1Q5]#6;64m: ;D<@D!D GE]H-MuN)S~vT>W-Xz[YZ]$^!`'`&aXbSeTe1fZLfi7j4Fjhk k n=o+Bp8sWktYuZIvaxxy: zI{Z|t|lVZnM~}JZ.clGJ1]5L@+xe &;Eb[z]M^b::nsf ^xKYQ/|:; aB 8B i.x oJj)$QSn3zpmioiHHEp]x z @@x lUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"!U!U 4r r 3qHP ?2!xxIIsarnamtawkinl$   Oh+'0@  (08IIsarnamNormaltawkinl3Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@ڟ@ cד ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzkir II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FeData D<1Tablec-7WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q