ࡱ> tbjbjo>o>4 T T DTd13l80111111w36F1Ee@1E1"00,|-X1,0[101-_6_6$--_6.T11d1_6 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.123.2017 Katowice, dnia 03-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-02Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0112Rozboje:12102Kradzie|e z wBamaniem:2438659Przestpstwa gospodarcze:1163Przestpstwa narkotykowe:67262Kradzie|e: ZgBoszone:33551281Wykryto:912299Kradzie|e pojazdw:04116Odzyskano pojazdw:0133Tymczasowo aresztowanych:1679ZBapanych na gorcym uczynku:611122719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:57219Liczba rannych:57245Liczba zabitych:1115Liczba nietrzezwych kierowcw:2143693Liczba kolizji:1572454655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:121Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:0175Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:511200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-02Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:24931474Warto[ w tys. zB:14.30100.904355.70Miejscowych zagro|eD:1012102608Warto[ w tys. zB:154.70379.203849.90FaBszywych alarmw:920367OgBem zdarzeD:1343234449Warto[ w tys. zB:169.00480.108205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 02.05.2017 r. godz. 15:28, Gliwice, autostrada A4 (297 km). W wyniku wypadku drogowego zablokowany zostaB ^`bdltz|ɻrd_ZUPK_D<hbh5 h5H* hTe5 h]55 h#5 h[5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh[5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu^`d0 2 V X $$Ifa$gd{$gdNNgd & Fgd3gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f0 2 V X " $ & ( * , . F H J L N P T V h j l n p r x z 6 8 : < > @ F H ` b v x | ~ ̾̾̾̾سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسhNNhNNCJaJhNNhNN5CJ\aJhNNhNN5CJ\hNNhNNCJ hM>*CJh h>* h5CJhOJQJF " & * . TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$. 0 H L P V TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$V X j n r z TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$z | TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$ TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$ 8 < @ H TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$H J b x ~ TK???? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$  " $ & * , ` b d f h j n p    > @ B D F H N P R T t v x z | ~ hNNhNNCJaJhNNhNNCJ] =4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ 1( $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$ 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$ " & , $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$, . b f j =4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$j p r H? $Ifgd{$kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$  TK???? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt{$ @ D =4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$D H P R T 1( $Ifgd{$kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$T v z ~ 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$ $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$ =4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ :<\^`bdfhjln HJLNPRTVprNPRTXZ`bdfhNNhNNCJhNNhNNCJaJ] <^bfjH? $Ifgd{$kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$jln=4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$1( $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$ $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$JN=4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$NRVXr1( $Ifgd{$kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$r1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$ $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$PT=4(( $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$TZbdf1( $Ifgd{$kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$f1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt{$ $$Ifa$gd{$<\| $$Ifa$gd{$gdNNgdNN:<Z\z|$&,.46>@fhtv 24@BNP^`bdPnĺh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhNNhNNhNNCJaJhNNhNN5CJ\aJhNNhNN5CJ\hNNhNNCJF|~TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd>$$If\! BBBB t0634Babyt{$THHHH $$Ifa$gd{$kd$$If\! BBBB t0634Babyt{$&.6@TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\! BBBB t0634Babyt{$@BhvTHHHH $$Ifa$gd{$kd$$If\! BBBB t0634Babyt{$TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kd$$If\! BBBB t0634Babyt{$ TK??? $$Ifa$gd{$ $Ifgd{$kdv$$If\! BBBB t0634Babyt{$ 4BP`THHHH $$Ifa$gd{$kdN$$If\! BBBB t0634Babyt{$`bdPnpTOJEE9 $7$8$H$a$gdgdgdgdNNkd&$$If\! BBBB t0634Babyt{$npzvhwwwwwxxyyyyyyyyNzjzlz˺陏|siaVh&mih3CJaJh.CJaJh ch5CJhSehSeCJh&mih!`CJaJh!`CJaJh.h5CJh&'hCJh&'hz[5CJh |B*CJ^JaJph!h ;h ;B*CJ^JaJph h- 5CJ hCJU h- CJh- h- CJh&'h5CJh&'hCJ\aJpwwyyyyyNzlznzzzzz{{8{V{$a$gd$a$gd.gd[ $7$8$H$a$gd $*$1$a$gd3$a$gdSe $*$1$a$gd!` ^`gd ;$a$gd- gdprawy pas ruchu w kierunku na Katowice. Kierujcy samochodem osobowym najechaB na bariery energochBonne, nastpnie dachowaB i wpadB do rowu ponoszc [mier na miejscu. Utrudnienia w ruchu wystpowaBy do godz. 17:44. 03.05.2017 r. godz. 5:47, pow. bdziDski, Mierzcice. Na drodze S1 doszBo do zderzenia sam. osobowego z busem. Poszkodowanych zostaBo 17 osb, w tym 1 ofiara [miertelna. Droga zostaBa zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazd przez DK78. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Nie wystpiBy. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 03.05.2017 r. w godz. 10:00 - 18.00, Katowice, Dolina 3 Staww. Planowane jest zgromadzenie publiczne. Celem zgromadzenia jest wsparcie leczenia niepBodno[ci metod zapBodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkaDcw Katowic w latach 2018-2020. Planowana liczba uczestnikw: 10 osb. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa: SBu|ba Dy|urna WCZK lznzzzzzz{{6{R{T{X{{{{{{{{{|<|>|p|r||||||||||B}L}f}j}}$~˿ݹݬݦ攇|qiqiqiqiqiqiqiqh@)CJaJhnMhnMCJaJh hehh&'h|B*CJphheh&aCJhehyfCJ hyfCJh&'hB*CJph h#CJhehCJ\aJheh[CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'hB*CJaJph(V{X{{{{{{{|<|>|r|~~Dpr^gdyf$a$gd$-DM a$gdx$-DM a$gdnMgd $7$8$H$a$gdgd&agdyfgd$~b~d~z~~~~~2n,8>BDnprtٸ~vkvcXhJh.CJaJh.CJaJh,hCJaJhyfCJaJh[CJaJh GCJaJhHhB*CJaJphh&'hB*CJaJphhB*CJaJphhehCJaJhz[hhCJaJhz[hz[CJaJhz[hCJaJ *hnMCJaJhnMhnMCJaJh:CJaJrt ^`gd.2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt{$^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt +BpDefault!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] nlz$~t "09AC . V z H , j D T jNrTf|@ `pV{rt !#$%&'()*+,-./12345678:BD8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?0 L!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10UV(* A k UV(* A k 2ewR~A P Q {   'zRr.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|]#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79NN#nC - h+;XZa:h #{$4)@)'y-A8/y/~O0 1Q5]#6;64m: ;D<@!D GE]H-MuN)S~vT>W-Xz[YZ]$^!`'`&aXbSeTe1fZLfi7jhk k n=o+Bp8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|lVZnM~}JZ.clGJ1]5K;L+xe &b[z]M^b:nsf ^xKYyfQ/|: aB 8B i.x oJj)$QS3zpmioiHHE] @@ hh h hhvUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qUgUgQ Q 4d  3qHP ?2!xxIIsarnamsarnam$   Oh+'0D  $,4<IIsarnam Normal.dotmsarnam3Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@@GQ ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy{|}~Root Entry F&IData F1TableV6WordDocument4SummaryInformation(rDocumentSummaryInformation8zCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q