ࡱ> Hbjbjo>o>4 T T* * xxxxx|twB"|000\Id54AAAAAAAD;GNAuxi @IiiAxx0\1Ba a a i"x0x\Aa iAa a l4\60,J5AGB0wB&56G<G,\6\6VGx;iia iiiiiAAiiiwBiiiiGiiiiiiiii* >: Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.122.2017 Katowice, dnia 02-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-01Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:1112Rozboje:11102Kradzie|e z wBamaniem:1414659Przestpstwa gospodarcze:0063Przestpstwa narkotykowe:11262Kradzie|e: ZgBoszone:22221281Wykryto:33299Kradzie|e pojazdw:44116Odzyskano pojazdw:1133Tymczasowo aresztowanych:5579ZBapanych na gorcym uczynku:51512719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:22219Liczba rannych:22245Liczba zabitych:0015Liczba nietrzezwych kierowcw:2222693Liczba kolizji:88884655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:111Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:1175Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:66200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-01Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:69691474Warto[ w tys. zB:86.6086.604355.70Miejscowych zagro|eD:1091092608Warto[ w tys. zB:224.50224.503849.90FaBszywych alarmw:1111367OgBem zdarzeD:1891894449Warto[ w tys. zB:311.10311.108205.60 II.SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie wystpiBy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Przekroczenia na rzekach w wojewdztwie [lskim na godz. 07:15 Lp.Nazwa stacjiRzeka (Kod MPHP)Stan aktualnyCzas pomiaru (UTC)StatusTrend INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/question-mark.png" \* MERGEFORMATINET Stan ostrzegawczyStan alarmowy1. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180220" PSZCZYNA Pszczynka3082017-05-02 05:00 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 2903402. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180240" GOCZAAKOWICE WisBa 3552017-05-02 05:10 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 2904103. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150180060" RACIBRZ-MIEDONIA Odra 4382017-05-02 05:10 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 4006004. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150180270" KOZAOWA GRA Brynica 1352017-05-02 05:00 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/alarm.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 901205. HYPER\^`bjrxz|´|n]OJE@;6 h]55 h#5 h?5 hi5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhi5B*CJaJphhnR5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJhkIh1fCJmHsHjh1fCJUmHnHu\^b. 0 T ~ $$Ifa$gd`gd' & F 8^`gdTgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdkI. 0 T ~ nTVXZ\^bF`bdfʿ|ric]TrN hXCJh|9h|9CJ hCJ hnRCJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhJhw:>*CJ hw:>*CJhhCJaJ hevhevhevhkIh'h'5CJ\aJh'h'CJaJhTh>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5  " & * TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`* , D H L R TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`R T f j n v TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt`v x TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt` TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt` 4 8 < D TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt`D F ^ t z TK???? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt` =4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` 1( $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd` 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`  & $$Ifa$gd` $Ifgd`& ( \ ` d =4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`d j l H? $Ifgd`kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`  TK???? $$Ifa$gd` $Ifgd`kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt`  8 < =4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`< @ H J L 1( $Ifgd`kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`L n r v | ~ 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`~ $$Ifa$gd` $Ifgd` =4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` 0RVZ^H? $Ifgd`kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`^`b=4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`1( $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd` $$Ifa$gd` $Ifgd`>B=4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`BFJLf1( $Ifgd`kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`f1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd` $$Ifa$gd` $Ifgd`DH=4(( $$Ifa$gd` $Ifgd`kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt`HLTVX1( $Ifgd`kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`X1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`.NnpCkd>$$If\! BBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`gd'p?kd$$If\! BBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd` $Ifgd`&0H? $Ifgd`kd$$If\! BBBB t0634Babyt` $$Ifa$gd`02XftTHHHH $$Ifa$gd`kd$$If\! BBBB t0634Babyt`TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kd$$If\! BBBB t0634Babyt`TK??? $$Ifa$gd` $Ifgd`kdv$$If\! BBBB t0634Babyt`&4BRTHHHH $$Ifa$gd`kdN$$If\! BBBB t0634Babyt`RTVXZ\FTOOOJE@gdgdgdgdevkd&$$If\! BBBB t0634Babyt`Fdf"@B +9LSFf. $$Ifa$gd|9gd?gdWgd$a$gdXgdgd|9 ">@BʿuuiXL@hhs1|5CJaJhhru45CJaJ h4 hru45B*CJaJphhthru45CJaJhth@"h5CJaJhth7T5CJaJhthT5CJaJh?5CJaJhWhRD65CJh ch5CJhhCJh|9hDCJaJh|9hCJaJh|9hCJaJh|9h5CJaJh|9h|9CJaJh$shXCJ EKYZ ()5Ϳ~vk\Q\E\QhHh|9>*CJaJhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJh+CJaJh4 h|9B*CJaJph#jhth|95CJU\aJ#jhth|95CJU\aJhtht5CJ\aJhth|95CJ\aJ h4 h@"h5B*CJaJphh-!5CJaJhhs1|5CJaJhh5CJaJ+59J"*,2JNRSV-FfEFf : $$Ifa$gd|9 $Ifgd|9589EIJK*,.24곤|qi^OOCOhHh|9>*CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJh+CJaJhth|9CJaJ&j4h4 h|9B*CJUaJph&j0h4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJph&jh4 h|9B*CJUaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq hHh|9CJaJhHhHCJaJ FGHIJRSTVWǸ|qi^OOChHh|9>*CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJh+CJaJhth|9CJaJ&j?h4 h|9B*CJUaJph&j*<h4 h|9B*CJUaJph&jh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq hHhHCJaJhHh|9CJaJ)*+,-.ǷlaYNh~h|9CJaJh+CJaJhth|9CJaJ&j'Kh4 h|9B*CJUaJph&jGh4 h|9B*CJUaJph&jh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq hHhHCJaJhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJ08Z ƆLT\^dFf)fFfZ $$Ifa$gd|9FfgO $Ifgd|90468PXZ\ "ٳlXMEh+CJaJhth|9CJaJ&jTh4 h|9B*CJUaJph&jqQh4 h|9B*CJUaJph&jh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq h-!CJaJhHhHCJaJhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJhHh|9>*CJaJvxĆƆȆDFۯ||h|TETh4 h^NTB*CJaJph&jh4 h^NTB*CJUaJph&j\h4 h|9B*CJUaJph&jh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq hHhHCJaJhHh|9>*CJaJUhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150190010" BRYNICA Brynica1862017-05-02 05:00 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 1802006. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150190140" BIERUC NOWY WisBa 2742017-05-02 05:00 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 2203307. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=151190010" KULE Liswarta 2572017-05-02 05:10 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 250300Dane z IMGW Legenda: INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/alarm.png" \* MERGEFORMATINET - stan alarmowy INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET - stan ostrzegawczy 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 01.05.2017 r. godz. 12:45 Sosnowiec, ul. Saperw. Po|ar w piwnicy bloku czterokondygnacyjnego. Po|ar ugaszono, nastpnie przeszukano pomieszczenia. Jedna osoba poszkodowana, nie wymagaBa hospitalizacji. DziaBania zakoDczono o godz. 14:50. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiBy. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 01.05.2017 r. godz. 09:00, Dbrowa Grnicza. Na Jeziorze Pogoria IV doszBo do wywrcenia si Bodzi z 3 osobami. Jedna z osb poszkodowanych poniosBa [mier. Na miejscu dziaBaBy 3 zastpy PSP. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego nie podjBa interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK FHJL\^`df4<>@ɾɶzr_O;;&jh4 h|9B*CJUaJphh-!CJaJfHq %hHh-!CJaJfHq h-!CJaJhHhHCJaJhHh|9>*CJaJhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJh+CJaJhth|9CJaJh4 h|9B*CJaJph&jh4 h^NTB*CJUaJph&j`h4 h^NTB*CJUaJph>ŠʊҊԊڊnv2:BD^prRT|gdFfp{Ffo $$Ifa$gd|9 $Ifgd|9 ŠҊԊ֊ڊ܊^`hjnصɪɢ}q}f}SCh-!CJaJfHq %hHhHCJaJfHq hHhHCJaJhHh|9>*CJaJhHh|9CJaJjhHh|9CJUaJh~h|9CJaJh+CJaJhth|9CJaJ&jkh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJph&jh4 h|9B*CJUaJph&j3hh4 h|9B*CJUaJphnprtvx*,.02BDFZ\^nrt02468^` "ɪɣvkv\vkQvkvhlVhru4CJaJjz}hlVh"RCJUaJhlVh"RCJaJjhlVh"RCJUaJhlVh"R5hlVhru45 hlVh _U hlVh>tt hlVhhth|9CJaJ&jeuh4 h|9B*CJUaJphh4 h|9B*CJaJph&jqh4 h|9B*CJUaJph&jh4 h|9B*CJUaJph"$&(RT|ȏʏ@ܑBbd|~ĒƒĺsjaXOhb}h-NCJhehb}CJheh?CJheh@5CJh&'hB*CJph h#CJheh$sCJ\aJ h~WCJhMhMCJ h5CJheh 1CJhehCJheh5CJ h_5CJhlVhru4CJaJhlVh"RCJaJjhlVh"RCJUaJjhlVh"RCJUaJʏޑDbd~ƒ$-DM a$gdxgd? $7$8$H$a$gdaHgd $7$8$H$a$gdgd@5$a$gd$a$gd.gdMgdBJXnpDFƻ|paULUAh,hTCJaJhoS5CJaJhThT5CJaJh&'h:RWB*CJaJphhB*CJaJphhehUCJaJhhCJaJhh?CJaJhtLdhCJaJhtLdh?CJaJhtLdCJaJhhMjCJaJhhCJaJ hh? h ,CJhaHhaHCJh? hehh&'h<B*CJphFH$^`a$gdoS$7$8$H$^a$gdb}$7$8$H$^a$gdoS$a$gd$-DM a$gdxFHh?CJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt`;Dd88` S <Aquestion-markb >YAKc B@n[ >YAKPNG IHDRa pHYs  OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS=BKKoR RB&*! J!QEEȠQ, !{kּ> H3Q5 B.@ $pd!s#~<<+"x M0B\t8K@zB@F&S`cbP-`'{[! eDh;VEX0fK9-0IWfH 0Q){`##xFW<+*x<$9E[-qWW.(I+6aa@.y24x6_-"bbϫp@t~,/;m%h^ uf@Wp~<5j>{-]cK'Xto(hw?G%fIq^D$.Tʳ?D*A, `6B$BB dr`)B(Ͱ*`/@4Qhp.U=pa( Aa!ڈbX#!H$ ɈQ"K5H1RT UH=r9\F;2G1Q= C7F dt1r=6Ыhڏ>C03l0.B8, c˱" VcϱwE 6wB aAHXLXNH $4 7 Q'"K&b21XH,#/{C7$C2'ITFnR#,4H#dk9, +ȅ3![ b@qS(RjJ4e2AURݨT5ZBRQ4u9̓IKhhitݕNWGw Ljg(gwLӋT071oUX**| J&*/Tު UUT^S}FU3S ԖUPSSg;goT?~YYLOCQ_ cx,!k u5&|v*=9C3J3WRf?qtN (~))4L1e\kXHQG6EYAJ'\'GgSSݧ M=:.kDwn^Loy}/TmG X $ <5qo</QC]@Caaᄑ.ȽJtq]zۯ6iܟ4)Y3sCQ? 0k߬~OCOg#/c/Wװwa>>r><72Y_7ȷOo_C#dz%gA[z|!?:eAAA!h쐭!ΑiP~aa~ 'W?pX15wCsDDDޛg1O9-J5*>.j<74?.fYXXIlK9.*6nl {/]py.,:@LN8A*%w% yg"/6шC\*NH*Mz쑼5y$3,幄'L Lݛ:v m2=:1qB!Mggfvˬen/kY- BTZ(*geWf͉9+̳ې7ᒶKW-X潬j9(xoʿܔĹdff-[n ڴ VE/(ۻCɾUUMfeI?m]Nmq#׹=TR+Gw- 6 U#pDy :v{vg/jBFS[b[O>zG499?rCd&ˮ/~јѡ򗓿m|x31^VwwO| (hSЧc3-gAMA|Q cHRMz%u0`:o_FeIDATxڬMHTQ',::ZR BɅ~H1WnkUp]M6Q[ d0 iE^rPjYtm9};9_G`F'4F>]{9~EQUU% ( Bl4M@p84o.lLPQjUyDQ,J /П1}Jݤ8 ~hth@~0:#RʞuQIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!Y4@nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrzIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!?@nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrzIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^ S :A downmalejcyb~!9/ƃܲ&ED]ZkK@nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5h5Q5m5(5555{5 #vh#vQ#vm#v(#v#v#v#v{#v :V t06, 5 34B yt|9kdWN$$If 1 #BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9$DdB;j S FA alarmStan alarmowybfqY%q_BQ@n:qY%q_PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڜ1HQb`up!P888wM*\tqT\1 ]ut+ (S(֨F<%]?Q"T~%3V1Mv)/J) $Z?̹j|׽YI*%ɤH"!y"+&(%,wJn)P0vyxܗ8N 5kR!Wdq|n[ǙwvHn,AW Cˌphq6ÒjHrI? 0=OSe=rHrA61.3 ɞR1$)#]Oɔ~,;' g͖azXE#:!߀neF8i10;xD=̲-:GZ6Ny,6DY^\#-feF85V2QQhQkpFF?dzS`x {IENDB`Dd1b  S >A constbez zmianbEÓ( %e!T@nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrzIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b  S >A constbez zmian bEÓ( %e!b`@nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrzIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^  S :A downmalejcy b~!9/ƃܲ&ED]Zk@nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5h5Q5m5(5555{5 #vh#vQ#vm#v(#v#v#v#v{#v :V t06, 5 34B yt|9kdn$$If 1 #BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczy bksRU4 5r@n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!u@nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrzIBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`^ 002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHd`d NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtH>@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U 6 0 HiperBcze >*ph<X < Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH T/AT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHBaB ]apple-converted-space.q. ? trend-labelPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 5Fn"FH:;=>?ABLNOPRT * R v D & d < L ~ ^BfHXp0RFH !"#$%&'()*+,-./0123456789<@MQSY(J [ h F H V ) + - e g i  < MYx68FnpikCXCCXCCXCCXCCXCCXCCXCCCC8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/>!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p7p8p9p10TU#p; TU#p;+41dYZ#2` J \ J V  < Nx:Fr(<Lfz efxy<JKKff',G@r.} NxL+&0^["aRV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h!h^h`CJOJQJ^JaJo(hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'0^[} cUB69|]M1 3bV;\>.DGK}Vzpbp^pW ,K--.JM}-m<8<2?j6U{%K}B2h[>.DGK 8<#0 yDenY36>.DGy 'rV;B.DG"3X98<S(;O/v?~ BBBBBBBBBBBB=|F3lF>.DG>.DGMsG,wy&|TH8ZiXI,wy LXI3mKE|s,IM>.DGk4N8<u^N3a~O3 T>.DG U 'r.|U`d8Z^ >p\>.DG`dDe^ >ih>.DGus8<. tE|s,w3@}wZ-2cqxpW ,K--,wyVz 'rE}3~<[%+p*~S(; W~T8Zwv79#Rdzn-NenCDuHi'SG FB : R ,f * T+heqH`+;XZ?J Ua6yEG{Y6 ^ :h -!#yd# Z&6S'&>(F(b( )4)A*.*}+ , Q,'y--.A8/y/~O0 1-1F2e)4ru475L!5#5@5Q5]#6;6RD6u6R8nf9q:4m:w:D<b>@LBC!DD"E0oE GE]HkIoKTL^L-MxMMOa!P$Q_QnR"R#S)S7T^NTWUT~vTU _UlV~W>W:RWpX YYZ['[U\YZ]$^,#_'`R`r`vaXbctLdadSeTeve1fZLf;[f h@"h)hijY&j7jMjhk k"LkmNm n n%gnxn/|oq\Xr{r8s>ttYuuuZIvknwaxxy: zI{?{0|s1|Z|t| }b}>~S~dFvl vVZ$sq~_;}J9 YgZa\T7}_b\&.clGJoS<+;O`?11vaHEVD<]5(wqFRL?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpJData V1TableGWordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore JJVMJEQ4KLFO==2 JJItem PropertiesUMacrosJJVBA JJ !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXY\] 0* pHdProjectQ(@= l 5Z J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF *,\C 3mA!OfficgODficg!G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5gAAe42ggram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE12dir ThisDocument _VBA_PROJECT&T PROJECT T\MSO.DLL#P 1 Ob Library'zMSF!@Cs>MSFDs3@eD452EE1-E08F1A-8-02608C4D0BB4eFM20L'B &/;"1ă} Ã00}t#0ƒ# 504 AC99DA28A-9C89-4849-98D1-BA561A93E16Users\rozekd\AppData\Local\Temp\Word8.0Àc8.exdd=".E .`M BThisDocumenPtGTisDlcuQen 2E` H1z",""+xME (S"SS"<(1Normal.ThisDocument8(%xAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Custom izC1a *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.4#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSWORD.OLB#Microsoft Word 12.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormal3Z4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.4#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#Microsoft Office 12.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{C99DA28A-9C89-4849-98D1-BA4D061A93E1}#2.0#0#C:\Users\rozekd\AppData\Local\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M 5ZThisDocument0<5ad3bc37ThisDocument B@Ei(2`H&WordS1 VBA Win16 Win32 Mac VBA6# Project1 stdole` Project- ThisDocument< _Evaluate Normal Officeu MSFormsC DefaultOcxName1# DefaultOcxName Documentj ` ID="{2127E09A-58FF-40D3-A888-826FEE7BFBA5}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="60626B696F696F696F696F" DPB="C0C2CBCCCCCCCCCC" GC="20222B2C2C2C2CD3" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 ThisDocumentThisDocument F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qPROJECTwmZ)CompObj[