ࡱ> ޞbjbjo>o>4 T T* * xxxxx\@"lVcd46?8?8?8?8?8?8?9BDH8?x@8?xx?!!!.xx6?!6?!!24,8)3"??0@3#E)#E(44V#Ex9(!8?8? F@#E* >: Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.121.2017 Katowice, dnia 01-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-04-30Suma za 04-2017Suma za 04-2016Zabjstwa:015ZgwaBcenia:0147Rozboje:05278Kradzie|e z wBamaniem:20475621Przestpstwa gospodarcze:05369Przestpstwa narkotykowe:9321290Kradzie|e: ZgBoszone:188631339Wykryto:3240357Kradzie|e pojazdw:197145Odzyskano pojazdw:02834Tymczasowo aresztowanych:17480ZBapanych na gorcym uczynku:8121402736Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:0197203Liczba rannych:0252216Liczba zabitych:01223Liczba nietrzezwych kierowcw:26536647Liczba kolizji:8349424461Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:012Liczba rannych:011Liczba zabitych:001Utonicia:Liczba utoni:011Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:33658Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:10165179Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-04-30Suma za 04-2017Suma za 04-2016Po|arw:3220372317Warto[ w tys. zB:42.505063.712712.90Miejscowych zagro|eD:7741701892Warto[ w tys. zB:27.604868.505186.00FaBszywych alarmw:8544423OgBem zdarzeD:11767514632Warto[ w tys. zB:70.109932.217898.90 II.SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie odnotowano. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 30.04.2017 r. godz. 06:48 IMGW - PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydaBo ostrze|enie meteorologiczne nr 57 o mo|liwo[ci wystpienia przymrozkw na terenie Beskidu Zlskiego i {ywieckiego. Ostrze|enie obowizuje od godz. 00:00 dn. 01.05.2017 r. do godz. 08:00 dn. 01.05.2017 r. Przekroczenia na rzekach w wojewdztwie [lskim na godz. 06:50 Lp.Nazwa stacjiRzeka (Kod MPHP)Stan aktualnyCzas pomiaru (UTC)StatusTrend INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/question-mark.png" \* MERGEFORMATINET Stan ostrzegawczyStan alarmowy1. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180010" KRZY{ANOWICE Odra 418 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 3605002. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180020" CHAAUPKI Odra 351 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 3004203. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180090" MIZERW-BORKI Pszczynka 234 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 2202504. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180220" PSZCZYNA Pszczynka313 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 2903405. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=149180240" GOCZAAKOWICE WisBa 366 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 2904106. HY\^`bjrxz|´|n]OJE@;6J hTe5 h]55 h#5 h?5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh?5B*CJaJphhnR5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJhkIh1fCJmHsHjh1fCJUmHnHu\^b. 0 T ~ $$Ifa$gdggdev & F 8^`gdTgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdkI. 0 T ~ 2~ʼʼʸ}tnh_}TITh|9h?{CJaJh|9h|9CJaJh|9h|9CJ hCJ hnRCJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhJhw:>*CJ hw:>*CJhhCJaJ hevhevhevhkIhevhev5CJ\aJhevhevCJaJhTh>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H*  " & * TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634Babytg* , D H N R TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634BabytgR T f j p v TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634Babytgv x TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634Babytg TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd`$$If\R~"BBBB t0634Babytg 8 < D L TK??? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytgL N f | TK???? $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634Babytg =4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg 1( $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg ( , 2 8 $$Ifa$gdg $Ifgdg8 : n r x =4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytgx ~ H? $Ifgdgkd $$If\R~"BBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg ( 0 TK???? $$Ifa$gdg $Ifgdgkdx $$If\R~"BBBB t0634Babytg0 2 4 T X =4(( $$Ifa$gdg $IfgdgkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytgX ` h j l 1( $Ifgdgkd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdgl 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg $$Ifa$gdg $Ifgdg (=4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg(24Xz~H? $Ifgdgkd$$If\R~"BBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg=4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg1( $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg $(, $$Ifa$gdg $Ifgdg,.0fj=4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytgjnrt1( $Ifgdgkd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg $$Ifa$gdg $Ifgdg8nt=4(( $$Ifa$gdg $Ifgdgkdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babytgt|1( $Ifgdgkdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babytg $$Ifa$gdg26\|:kd>$$If\ "BBBB t0"634Babytev $$Ifa$gdggdev8kd$$If\ "BBBB t0"634Babytev $$Ifa$gdg $Ifgdg LRA8 $Ifgdgkd$$If\ "BBBB t0"634Babytev $$Ifa$gdgR\fhAkd$$If\ "BBBB t0"634Babytev $$Ifa$gdgMD888 $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\ "BBBB t0"634Babytev",6MD888 $$Ifa$gdg $Ifgdgkd$$If\ "BBBB t0"634Babytev68^jzMAAAA $$Ifa$gdgkdf$$If\ "BBBB t0"634BabytevMHHHC>gdgdgdevkdB$$If\ "BBBB t0"634Babytev~\z|&(,:*FHFf. $$Ifa$gd|9gd?$a$gd}+gdWgdgd|9gdXZ\xz|$&(B^dvɿ~r~rfZQZQHh@"h5CJaJht5CJaJh _Uhs1|5CJaJh _Uhru45CJaJh _Uh@"h5CJaJh _Uh7T5CJaJh:RWhT5CJaJh?5CJaJh?hyECJaJh?h?CJaJhWhRD65CJh ch5CJhhCJh|9hDCJaJh|9hCJaJh|9hCJaJh|9h5CJaJ*FHFNP,.LN^`012345򸩸zkjc:h|9h|9CJUaJj#4h|9h|9CJUaJj0h|9h|9CJUaJ h|9h|9>*B*CJaJphjh|9h|9CJUaJh|9h|9CJaJ#jh|9h|95CJU\aJ#jh|9h|95CJU\aJht5CJ\aJh|9h|95CJ\aJ*HN,dpz4wFfBFfc8 $Ifgd|9 $$Ifa$gd|9stuvwx" # + , O P !!!!!!`!"""Z"\"##j?Qh|9h|9CJUaJjMh|9h|9CJUaJjGh|9h|9CJUaJjDh|9h|9CJUaJ h|9h|9>*B*CJaJphh|9h|9CJaJj=h|9h|9CJUaJjh|9h|9CJUaJ1w. 8 = O !!!!!","6"Z"$######FfbFfJWFfK $Ifgd|9 $$Ifa$gd|9# #"#$#&#######$|~\^`b|~`b "$&(ڊ܊ފxjqh|9h|9CJUaJj}nh|9h|9CJUaJj=hh|9h|9CJUaJjdh|9h|9CJUaJ h|9h|9>*B*CJaJphUj\h|9h|9CJUaJh|9h|9CJaJjh|9h|9CJUaJjJYh|9h|9CJUaJ/PERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150180060" RACIBRZ-MIEDONIA Odra 549 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 4006007. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150180270" KOZAOWA GRA Brynica 137 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/alarm.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 901208. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150190010" BRYNICA Brynica199 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 1802009. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=150190140" BIERUC NOWY WisBa 309 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/down.png" \* MERGEFORMATINET 22033010. HYPERLINK "https://monitor.imgw.pl/statuses/hydro?Id=151190010" KULE Liswarta 254 2017-05-01 04:50 INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/img/trend/const.png" \* MERGEFORMATINET 250300Dane z IMGW Legenda: INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/alarm.png" \* MERGEFORMATINET - stan alarmowy INCLUDEPICTURE "https://monitor.imgw.pl/content/maps/img/state/warning.png" \* MERGEFORMATINET - stan ostrzegawczy 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE 01.05.2017 r. na terenie woj. [lskiego [wito pracy obchodzone bdzie w miastach: - Zabrze godz. 09.00 - 13.00 - ul. 3 - go Maja, przy pomniku Wincentego Pstrowskiego. Liczba uczestnikw - 150 os. - Bytom godz. 09.30 - 10.30 - ul. PiBsudskiego, przy pomniku Wolno[ci. Liczba uczestnikw - 50 os. - Bdzin godz. 10.00- 11.00 - ul. MaBachowskiego. Liczba uczestnikw - 150 os. - Zawiercie godz. 10.00-12.00 - przebieg ulicami: Le[na, Moniuszki, SzymaDskiego, Ko[ciuszki, 3-go Maja. Liczba uczestnikw - 100 os. - Czstochowa godz. 10.30 -13.00 - Plac Pamici Narodowej. Liczba uczestnikw - 200 os. - Katowice godz. 10.30- 11.30 - Pomnik PowstaDcw Zlskich. Liczba uczestnikw - 50 os. - Tarnowskie Gry godz. 11.00-13.00 przebieg ulicami: Rynek, Krakowska, PiBsudskiego, Dworzec PKP, Pomnik po[wicony kolejarzom tarnogrskim. Liczba uczestnikw - 150 os. W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 9 interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK: #dltv| 2<`&ЋVFfwFf}l $$Ifa$gd|9 $Ifgd|9|~ЋҋNPRTnp LNȏʏ̏Ώnpxz>@jߎh|9h|9CJUaJjh|9h|9CJUaJj+h|9h|9CJUaJj }h|9h|9CJUaJjyh|9h|9CJUaJ h|9h|9>*B*CJaJphh|9h|9CJaJjh|9h|9CJUaJ3V^fhn(LЏ؏~FNVXrgdFf^Ffߌ $$Ifa$gd|9Ff+ $Ifgd|9@BDXZnprDFHJLrt468:<fhܔļ{l{e[RI[heh 1CJhehCJheh5CJ h_5CJjh|9h"RCJUaJhhru4CJaJh"RCJaJj^h|9h"RCJUaJh|9h"RCJaJjh|9h"RCJUaJ h"R5hFhru45 h>tth _U h>tth>tthh|9h|9CJaJjh|9h|9CJUaJjSh|9h|9CJUaJrfhޔ2PRҕ68 $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd$a$gdd$a$gd$a$gd.$a$gd$sgdܔޔ0LNRЕҕ468jlʖȗtʷʯ|xme]Rm]mR]mh?hgCJaJhgCJaJh?CJaJh?h?CJaJh? hehh&'h<B*CJphhhCJaJheh?CJh?hOCJaJhgCJaJh&'hB*CJph h#CJhehCJheh5CJheh$sCJ\aJh$sh.*CJ hECJ h5CJ 8l˜`ƙ4p"қ,.0ڞܞ$7$8$H$^a$gdT$7$8$H$^a$gdoS$a$gd$-DM a$gdxgd?$a$gddgd.6>BҜ,0֞؞ڞźФ}t}iahCJaJhZF|hCJaJhoS5CJaJhThT5CJaJh&'h:RWB*CJaJphhB*CJaJphhehUCJaJhh?CJaJhhCJaJhhMjCJaJhhCJaJ hh?h?hgCJaJh?h?CJaJhgCJaJ#ڞܞޞh?CJaJh,hTCJaJܞޞ$^`a$gdoS2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Bytg$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev$$If!vh53 555#v3 #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytev;Dd88` S <Aquestion-markb >YAKc b-n[ >YAKPNG IHDRa pHYs  OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS=BKKoR RB&*! J!QEEȠQ, !{kּ> H3Q5 B.@ $pd!s#~<<+"x M0B\t8K@zB@F&S`cbP-`'{[! eDh;VEX0fK9-0IWfH 0Q){`##xFW<+*x<$9E[-qWW.(I+6aa@.y24x6_-"bbϫp@t~,/;m%h^ uf@Wp~<5j>{-]cK'Xto(hw?G%fIq^D$.Tʳ?D*A, `6B$BB dr`)B(Ͱ*`/@4Qhp.U=pa( Aa!ڈbX#!H$ ɈQ"K5H1RT UH=r9\F;2G1Q= C7F dt1r=6Ыhڏ>C03l0.B8, c˱" VcϱwE 6wB aAHXLXNH $4 7 Q'"K&b21XH,#/{C7$C2'ITFnR#,4H#dk9, +ȅ3![ b@qS(RjJ4e2AURݨT5ZBRQ4u9̓IKhhitݕNWGw Ljg(gwLӋT071oUX**| J&*/Tު UUT^S}FU3S ԖUPSSg;goT?~YYLOCQ_ cx,!k u5&|v*=9C3J3WRf?qtN (~))4L1e\kXHQG6EYAJ'\'GgSSݧ M=:.kDwn^Loy}/TmG X $ <5qo</QC]@Caaᄑ.ȽJtq]zۯ6iܟ4)Y3sCQ? 0k߬~OCOg#/c/Wװwa>>r><72Y_7ȷOo_C#dz%gA[z|!?:eAAA!h쐭!ΑiP~aa~ 'W?pX15wCsDDDޛg1O9-J5*>.j<74?.fYXXIlK9.*6nl {/]py.,:@LN8A*%w% yg"/6шC\*NH*Mz쑼5y$3,幄'L Lݛ:v m2=:1qB!Mggfvˬen/kY- BTZ(*geWf͉9+̳ې7ᒶKW-X潬j9(xoʿܔĹdff-[n ڴ VE/(ۻCɾUUMfeI?m]Nmq#׹=TR+Gw- 6 U#pDy :v{vg/jBFS[b[O>zG499?rCd&ˮ/~јѡ򗓿m|x31^VwwO| (hSЧc3-gAMA|Q cHRMz%u0`:o_FeIDATxڬMHTQ',::ZR BɅ~H1WnkUp]M6Q[ d0 iE^rPjYtm9};9_G`F'4F>]{9~EQUU% ( Bl4M@p84o.lLPQjUyDQ,J /П1}Jݤ8 ~hth@~0:#RʞuQ555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V 4 t06, 55~55555 5 ?34B yt|9kdY-$$If4 o bz._#FF~F~FFFFF F? t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 0-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^ S :A downmalejcyb~!9/ƃܲ&ED]Zg4-nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5555>555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdS7$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 :-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^ S :A downmalejcyb~!9/ƃܲ&ED]Z>-nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5555>555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdA$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 [D-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^ S :A downmalejcyb~!9/ƃܲ&ED]ZG-nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5555>555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdJ$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 N-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b  S >A constbez zmianbEÓ( %e!Q-nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrz555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kd:V$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v  S RA$warningStan ostrzegawczy bksRU4 Y-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b  S >A constbez zmian bEÓ( %e!]-nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrz555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kda$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v  S RA$warningStan ostrzegawczy bksRU4 e-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^  S :A downmalejcy b~!9/ƃܲ&ED]Zh-nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5555>555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdmk$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9$DdB;j S FA alarmStan alarmowy bfqY%q_Bn-n:qY%q_PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڜ1HQb`up!P888wM*\tqT\1 ]ut+ (S(֨F<%]?Q"T~%3V1Mv)/J) $Z?̹j|׽YI*%ɤH"!y"+&(%,wJn)P0vyxܗ8N 5kR!Wdq|n[ǙwvHn,AW Cˌphq6ÒjHrI? 0=OSe=rHrA61.3 ɞR1$)#]Oɔ~,;' g͖azXE#:!߀neF8i10;xD=̲-:GZ6Ny,6DY^\#-feF85V2QQhQkpFF?dzS`x {IENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!q-nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrz555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdv$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 y-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!d}-nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrz555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kd$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 o-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`0Dd1E^ S :A downmalejcyb~!9/ƃܲ&ED]Z-nR!9/ƃܲ&ED]PNG IHDR ,tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڄOKAƟ$KiPE=')"~ŃVQ<(Ńx0=Z$PQ$=ۙd7LH߼|FE0".>Ή7LJ]#!`K j}3auH+:(:Y,1jȶiWR{S^*"eOMA CU#O5(빬ZcE9ΚW:&reѵra=7TF,zGo fUXC7|/)-ܓ7Eڞ>4G}5Z~ׯp}EeJCȱ~{)Zj[ Pݟ8>G$~~Ts|Q>X:2ZzPZ]CSrdL/3[ "YG)F\IENDB`$$If!v h5555>555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdϋ$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 #-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`Dd1b S >A constbez zmianbEÓ( %e!-nÓ( %ePNG IHDR*Y{tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڔhUǿnHL)&Qd[WB"[%!KP*eHHM6LZ,Ec6w}s{{{s>/|o:&jƘg9rǽZB0 bWRv a wYm_ֆ8N4 /*)7b%%΀q&JrJ}eCdI[W׸bc5U쨨Xem2EJ}>d$l Nv[ ^k=D=v/PI1l#0YZEE62RYi~8mttS:LE+#ǺJ3ٵ/IF45BNYRx)q.;`Y57"yqeۇ`]1R?L9ܲ 4밤~rI-5kYFǮ)OOji4q>*K$ @*yDf 8-i@Grۓ^5 :Fh ƕó4kua4`쁺B*4 F9z :D9u\@dAUTRrz555155 #v#v#v#v>#v#v#v1#v#v :V t06, 5 34B yt|9kdN$$If o bz._#BBBBBBBBB t06$$$$34B ayt|9$DdB;j S FA alarmStan alarmowybfqY%q_B-n:qY%q_PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڜ1HQb`up!P888wM*\tqT\1 ]ut+ (S(֨F<%]?Q"T~%3V1Mv)/J) $Z?̹j|׽YI*%ɤH"!y"+&(%,wJn)P0vyxܗ8N 5kR!Wdq|n[ǙwvHn,AW Cˌphq6ÒjHrI? 0=OSe=rHrA61.3 ɞR1$)#]Oɔ~,;' g͖azXE#:!߀neF8i10;xD=̲-:GZ6Ny,6DY^\#-feF85V2QQhQkpFF?dzS`x {IENDB`tDdB;v S RA$warningStan ostrzegawczybksRU4 Ɲ-n~ksRU4 PNG IHDR?tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATxڤKTQǿWH!QhH.EئАr++% A42J86bB3r߽}t{333{J)!\HPQT_솸JTkUPF.(S2кNdžXir q?Dy/S+/twŽ%̆*H6+Oi+$打ԃMjqft >IBrziӎx0vb)NGlFgHSNՁ)`_^Ʋyų`$" L.lਹc+3OzL-Bwτ;uAc[&~wn/?~g L,[%\Y$Hsaf8opB4('DZXÜvu_3)W|: z%,Vw45Uhue`/ 8n]v*=JIENDB`^ 002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHd`d NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtH>@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U 6 0 HiperBcze >*ph<X < Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH T/AT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHBaB ]apple-converted-space.q. ? trend-labelPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] #@ܔڞޞ=>@BQSUWX * R v L 8 x 0 X l (,jtR6Hw#Vr8ܞޞ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<?APRTVY ' i v T V d 0 2 4 s u w " + O `mMO]246prt'I ZfEGV"$&{}CXCCXCCXCCXCCXCCXCCXCCXCCXCCXCCCC8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/>!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p7p8p9p10TU?-Jl TU?-Jl . 7 NV1d?N|M X d # O aQ] I [IVJY}A^{.JqqJW',G@r.L+&0^["aRV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h!h^h`CJOJQJ^JaJo(hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'0^[cUB69|]M1 3bV;\>.DGK}Vzpbp^pW ,K--.JM}-m<8<2?j6U{%K}B2h[>.DGK 8<#0 yDenY36>.DGy 'rV;B.DG"3X98<S(;O/v?~ BBBBBBBBBBBB=|F3lF>.DG>.DGMsG,wy&|TH8ZiXI,wy LXI3mKE|s,IM>.DGk4N8<u^N3a~O3 T>.DG U 'r.|U`d8Z^ >p\>.DG`dDe^ >ih>.DGus8<. tE|s,w3@}wZ-2cqxpW ,K--,wyVz 'rE}3~<[%+p*~S(; W~T8ZDC79#znnCDuHSG  : R ,f * TheqH`+;XZ?J UayEG{Y^ :h #yd#6S'&>(F(b( )4)A*.*}+ Q,'y--.A8/y/~O0 1-1e)4ru4L!5#5Q5]#6;6RD6R8nf9q:4m:w:D<@LBC!DD"E0oE GE]HkIoK^L-MxMMOa!P$Q_QnR"R#S)S7TWUT~vTU _U>W:RWpX YYZ['[U\YZ]$^'`r`vaXbcadSeTe1fZLf h@"h)hiY&j7jMjhk k"LkmNm n n%gnxn/|oq\Xr{r8s>ttYuuuZIvknwaxxy: zI{?{s1|Z|t| }>~S~vl vVZ$sw~}J9 YgZa\T7}_b\&.clGJoS<+;O?11vEVD<]5qFRL?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F8Data [1TableKEWordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore885OSBGRVPQ==288Item PropertiesUMacros88VBA 88 !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXY\] 0* pHdProjectQ(@= l 5Z J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF *,\C 3mA!OfficgODficg!G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5gAAe42ggram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE12dir ThisDocument _VBA_PROJECT&T PROJECT T\MSO.DLL#P 1 Ob Library'zMSF!@Cs>MSFDs3@eD452EE1-E08F1A-8-02608C4D0BB4eFM20L'B &/;"1ă} Ã00}t#0ƒ# 504 AC99DA28A-9C89-4849-98D1-BA561A93E16Users\rozekd\AppData\Local\Temp\Word8.0Àc8.exdd=".E .`M BThisDocumenPtGTisDlcuQen 2E` H1z",""+xME (S"SS"<(1Normal.ThisDocument8(%xAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Custom izC1a *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.4#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSWORD.OLB#Microsoft Word 12.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormal3Z4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.4#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#Microsoft Office 12.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{C99DA28A-9C89-4849-98D1-BA4D061A93E1}#2.0#0#C:\Users\rozekd\AppData\Local\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M 5ZThisDocument0<5ad3bc37ThisDocument B@Ei(2`H&WordS1 VBA Win16 Win32 Mac VBA6# Project1 stdole` Project- ThisDocument< _Evaluate Normal Officeu MSFormsC DefaultOcxName1# DefaultOcxName Documentj ` ID="{2127E09A-58FF-40D3-A888-826FEE7BFBA5}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="60626B696F696F696F696F" DPB="C0C2CBCCCCCCCCCC" GC="20222B2C2C2C2CD3" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 ThisDocumentThisDocument F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qPROJECTwmZ)CompObj[