ࡱ> .rbjbjo>o>4~ T T 4 4 ,\7 l8-7/7/7/7/7/7/79`<H/7]=@ ==/77ooo=-7o=-7oo/K1ݴS'07707;0<S<(K1K1<e2==o=====/7/7===7====<=========4 H: Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.104.2017 Katowice, dnia 14-04-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-04-13Suma za 04-2017Suma za 04-2016Zabjstwa:015ZgwaBcenia:177Rozboje:43678Kradzie|e z wBamaniem:12215621Przestpstwa gospodarcze:22669Przestpstwa narkotykowe:13145290Kradzie|e: ZgBoszone:254211339Wykryto:6103357Kradzie|e pojazdw:757145Odzyskano pojazdw:21234Tymczasowo aresztowanych:44280ZBapanych na gorcym uczynku:8010272736Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:9111203Liczba rannych:12150216Liczba zabitych:0723Liczba nietrzezwych kierowcw:13264647Liczba kolizji:22422584461Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:002Liczba rannych:001Liczba zabitych:001Utonicia:Liczba utoni:011Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:01758Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:267179Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-04-13Suma za 04-2017Suma za 04-2016Po|arw:3913932317Warto[ w tys. zB:96.201453.012712.90Miejscowych zagro|eD:7210151892Warto[ w tys. zB:129.602259.705186.00FaBszywych alarmw:9216423OgBem zdarzeD:12026244632Warto[ w tys. zB:225.803712.717898.90 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. \^`bjrxz~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 him25 h@W5 h^x75 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh@W5B*CJaJphh^x75B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu\^b. 0 T V $$Ifa$gd}!gd8 & F 8`gd"gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdS. 0 T V 68jjjjjvkkkk¶¶~ui`ZTZ hDgCJ hTCJh=Th=TCJh&'hCJ\aJh&'hCJUh&'h5CJhJh>*CJh85CJaJhj/h85CJ\aJhj/h8CJaJh8h85CJaJh8CJaJh"h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 " & * . TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}!. 0 H L P T TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}!T V h l r x TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}!x z TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}! TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd`$$If\R~"BBBB t0634Babyt}! : @ H P TK??? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd8$$If\R~"BBBB t0634Babyt}!P R j TK???? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}! =4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! 1( $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}! 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}! , 0 6 < $$Ifa$gd}! $Ifgd}!< > r v | =4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!| H? $Ifgd}!kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}! $ , 4 TK???? $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kdx $$If\R~"BBBB t0634Babyt}!4 6 8 X ^ =4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kdP $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!^ f n p r 1( $Ifgd}!kd> $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!r 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}! $$Ifa$gd}! $Ifgd}! $.=4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!.8:^H? $Ifgd}!kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!=4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!1( $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!&*.2 $$Ifa$gd}! $Ifgd}!246lp=4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!ptxz1( $Ifgd}!kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}! $$Ifa$gd}! $Ifgd}!>tx=4(( $$Ifa$gd}! $Ifgd}!kdt$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}!x~1( $Ifgd}!kdb$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt}! $$Ifa$gd}!68<b $$Ifa$gd}! $Ifgd8gd8MD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd>$$If\ "BBBB t0"634Babyt8$MD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt8$&RXblMD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt8lnMD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt8MD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt8"*4>MD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kd$$If\ "BBBB t0"634Babyt8>@ftMD888 $$Ifa$gd}! $Ifgd8kdf$$If\ "BBBB t0"634Babyt8jjjMHHCC7 $7$8$H$a$gdgdgdkdB$$If\ "BBBB t0"634Babyt8Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 13.04.2017 r. godz. 13:30 PawBowice, pow. pszczyDski, DK81. Wypadek drogowy, w wyniku ktrego 2 osoby zostaBy poszkodowane, a jezdnia w kierunku WisBy byBa zablokowana do godz. 16:40. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 14.04.2017 r. Jako[ powietrza na obszarze wojewdztwa [lskiego bdzie dobra; warunki sprzyjajce do wszelkich aktywno[ci na wolnym powietrzu, bez ograniczeD. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 3 interwencje zwizane z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK jjnlpllll"mbndnnnnnnn.oLoNoooooogd`SVgds$a$gd$a$gd4 $7$8$H$a$gd}gdr&$a$gd}gdkkkkl l,l4lLlRlTlllnlplllllll"mCJaJh8h8CJaJh! h>CJaJh! hCJaJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt}!$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8$$If!vh56 5 55#v6 #v #v#v:V t0"6,5/ 34Byt8^ 00h02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 0 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt a6Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHN^bN .0Normalny (Web)dd[$\$CJaJ4Wq4 .` Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ~kbnhp.r ;<> . T x P < | 4 ^ r .2px$l>jo.r !"#$%&'()*+,-./01234:=8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/ >!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TUBWVm  TUBWVm  Ygm|  Ygm|  'P"r.L+&RV# ?#KhT5jTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`CJOJQJaJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'5jcUB|]-[zT #0 H)_{',wy#0S(;^= >>MsG,wyXI,wy Ylnx,wy+p*~S(; '& 79!#T>nC6oZo:\S\G $ -5 8 4h.?N)^j+;X-/Zi4au,XwY P'+<]& :h #)#Y%r&z,'nC'4)T;)^>*+C+"l+'y-A8/y/~O0 1im2Z65J5Q5]#6;6^x7994m:D<[<p=@Zb@|^A9W@W aW!4X]YZ]^$^9_'`XbcchcSeTe1fZLfi7j`jhk kdl n8sERuYuZIvaxxy: zI{&{Z|t|X'~X:~Pla6VZDggE}!m~}JKZL9.clGJSRm`1dfau! "]5EE++-L?ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvxyz{|}~Root Entry FݴData @1TableP<WordDocument4~SummaryInformation(oDocumentSummaryInformation8wCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q