ࡱ> hbjbjo>o>4 T T4 4 <lB8(>>>>>+l%8y7{7{7{7{7{7{7j: =N{7]@+]]{7>>7]^>>y7]y7 01>`ݵ!0e780B80Z=Z=(11Z=2]]]]]]]{7{7U]]]B8]]]]Z=]]]]]]]]]4 H: Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.103.2017 Katowice, dnia 13-04-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-04-12Suma za 04-2017Suma za 04-2016Zabjstwa:115ZgwaBcenia:067Rozboje:53278Kradzie|e z wBamaniem:17203621Przestpstwa gospodarcze:22469Przestpstwa narkotykowe:11132290Kradzie|e: ZgBoszone:473961339Wykryto:1997357Kradzie|e pojazdw:550145Odzyskano pojazdw:11034Tymczasowo aresztowanych:23880ZBapanych na gorcym uczynku:1119472736Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:10102203Liczba rannych:12138216Liczba zabitych:0723Liczba nietrzezwych kierowcw:16251647Liczba kolizji:19020344461Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:002Liczba rannych:001Liczba zabitych:001Utonicia:Liczba utoni:111Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:01758Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:465179Liczba znalezionych nieznanych zwBok:0002. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-04-12Suma za 04-2017Suma za 04-2016Po|arw:5013542317Warto[ w tys. zB:90.201356.812712.90Miejscowych zagro|eD:789431892Warto[ w tys. zB:167.602130.105186.00FaBszywych alarmw:14207423OgBem zdarzeD:14225044632Warto[ w tys. zB:257.803486.917898.90 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 12.04.2017 r. godz. 14:57 Gardawice, powiat mikoBowski, DK 81. Droga zablokowana w kierunku na Katowice z powodu wypadku drogowego. O godz. 16:22 droga odblokowana. 12.04.2017 r. godz. 16:20 Rybnik, ul. Zwycistwa (DW925). Zderzenie trzech pojazdw osobowych, dwie osoby poszkodowane przewiezione do szpitali. 12.04.2017 r. godz. 16:45 Chorzw, ul. Stefana Batorego. Wypadek z udziaBem dwch pojazdw osobowych , jedna osoba poszkodowana przewieziona do szpitala. 12.04.2017 r. godz. 20:23 Borowa Wie[ (pow. mikoBowski) DK44 na wysoko[ci ul. Gliwickiej 351. W zwizku ze zderzeniem dwch pojazdw osobowych droga zablokowana w obu kierunkach. O godz. 20:56 droga zostaBa odblokowana. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Informacja o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej. Lp.Nazwa powiatu lub miasta na prawach powiatuNazwa gminyLiczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznejSzacunkowa liczba klientw pozbawionych dostarczania energii elektrycznejPrzewidywany termin przywrcenia dostarczania energii elektrycznej.szt.Data i godz.1KatowiceM.Katowice47422017-04-13 09:002wodzisBawskiG.God\^`bjrxz~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 him25 hd5 h^x75 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhd5B*CJaJphh^x75B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu\^b. 0 T ~ $$Ifa$gd+gdF & F 8`gd"gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdS. 0 T ~ 2DFZ\ùùòztne^TN hFCJh.h5CJ hU5CJh_h_CJ h_CJ hNMCJ hr&CJhr&hr&CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ hF>*CJhFhF5\ hFhFh"h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5  " & * TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+* , D H L P TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+P R d h n t TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+t v TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+ TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd`$$If\q#BBBB t0634Babyt+ 6 < D L TK??? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd8$$If\q#BBBB t0634Babyt+L N f | TK???? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+ =4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ 1( $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ 1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ ( , 2 8 $$Ifa$gd+ $Ifgd+8 : n r x =4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+x ~ H? $Ifgd+kd $$If\q#BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ " * 2 TK???? $$Ifa$gd+ $Ifgd+kdx $$If\q#BBBB t0634Babyt+2 4 6 V \ =4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kdP $$If4rq#BBBBB t0634Babyt+\ d l n p 1( $Ifgd+kd> $$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+p 1kd, $$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ $$Ifa$gd+ $Ifgd+ ",=4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+,68\~H? $Ifgd+kd$$If\q#BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+=4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+1( $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+$(,0 $$Ifa$gd+ $Ifgd+024jn=4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+nrvx1( $Ifgd+kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+1kd$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ $$Ifa$gd+ $Ifgd+<rv=4(( $$Ifa$gd+ $Ifgd+kdt$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+v|1( $Ifgd+kdb$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+1kdP$$If4rq#BBBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+26\|>kd>$$If\BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+gdF:kd$$If\BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+ $Ifgd+ LRC: $Ifgd+kd$$If\BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+RZdfCkd$$If\BBBB t0634Babyt+ $$Ifa$gd+OF::: $$Ifa$gd+ $Ifgd+kd$$If\BBBB t0634Babyt+$.8OF::: $$Ifa$gd+ $Ifgd+kdv$$If\BBBB t0634Babyt+8:`n~OCCCC $$Ifa$gd+kdN$$If\BBBB t0634Babyt+OJJJEEgdgdkd&$$If\BBBB t0634Babyt+FHjlZ\6>*HJLFf $$9&`#$/-Ifa$gd+ $a$gdFgdr&$a$gd}$a$gdgd $7$8$H$a$gd6<>(*FHJPX\tvxz|xxxxx xxxx$x&x*x0x2x4x6x8xPxı͡ͱ͡͡͡ı͡͡͡͡͡ı͡UhFB*CJOJQJ^Jph333%h;yhFB*CJOJQJ^Jph333h;yhFCJh;yhFCJPJaJ%h;yhFB*CJOJQJ^Jph#h;yhF5CJOJQJ^JaJ>LNPZ\vx|xxx$x2x4xFf[+ $$Ifa$gdFFf'$$9&`#$/-Ifa$gdFFf $$$9&`#$/-Ifa$gd+w1212017-04-13 08:003wodzisBawskiG.Gorzyce199962017-04-13 08:004wodzisBawskiG.Mszana53032017-04-13 08:005wodzisBawskiM.WodzisBaw Zlski139134942017-04-13 08:00 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Wojewdzki Inspektorat Ochrony Zrodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach [lskiego monitoringu jako[ci powietrza informuje, |e w dniu 11.04.2017 r. nie wystpiBy przekroczenia warto[ci dopuszczalnych [rednich st|eD: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 g/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 g/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 g/m3), 24-godzinnych pyBu zawieszonego PM10 (50 g/m3), o[miogodzinnych st|eD tlenku wgla (10000 g/m3) oraz o[miogodzinnych st|eD poziomu docelowego ozonu (120g/m3). W dniu 12.04.2017 r. nie wystpiBy przekroczenia poziomw dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do [rednich st|eD jednogodzinnych i o[miogodzinnych. W dniach 12-13.04.2017 r. jako[ powietrza na obszarze wojewdztwa [lskiego bdzie dobra; warunki sprzyjajce do wszelkich aktywno[ci na wolnym powietrzu, bez ograniczeD. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 12.04.2017 r. godz. 08:44 Mierzcice, powiat tarnogrski - MPL Pyrzowice. Alarm z monitoringu, zadymienie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 3x5m w terminalu A. Ewakuowano 30 osb, bez poszkodowanych. Na miejscu 2 zastpy PSP oraz 3 zastpy LSRG Pyrzowice. Sytuacja opanowana, bez utrudnieD w ruchu lotniczym. O godz. 08:35 zakoDczono dziaBania. 13.04.2017 r. godz. 04:00 Piekary Zlskie ul. Kalwaryjska. Po|ar mieszkania na pierwszym pitrze (budynek wielorodzinny, trzykondygnacyjny). Z budynku ewakuowano 20 osb, w tym 3 dzieci. 3 osoby poszkodowane. Sytuacja po|arowa opanowana. Na miejsce podstawiono autobus dla ewakuowanych osb. DziaBania zakoDczono o godz. 05:44, osoby wrciBy do swoich mieszkaD. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego 12.04.2017 r. godz. 20:06 Zabrze. ZakoDczenie meczu piBki no|nej pomidzy Grnikiem Zabrze a ZagBbiem Sosnowiec. Pseudokibice u|yli na przedpolu sektora go[ci materiaBw pirotechnicznych w postaci rac [wietlnych i stroboskopw. 9. Terroryzm Nie wystpiBy. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK 4x8xRxfxlxtxxxxxxxxxxxxyy@yHyTyjyFf2Ff/ $$Ifa$gdF$$9&`#$/-Ifa$gdF$$9&`#$/-Ifa$gd+PxRxVxdxfxjxlxrxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyy>y@yFyHyRyTybydyjylypyxyzy|y~yyz{ǾhEhX'~CJaJhEhfaCJaJh ch5CJ hdl5CJhr&hFCJh;yhFCJhFB*CJOJQJ^Jph333%h;yhFB*CJOJQJ^Jph333h;yhFCJPJaJ9jyxyzy|y~yy}}46ր؀ăƃІgd$a$gd $7$8$H$a$gd}$a$gd}gdr&Fft6$$9&`#$/-Ifa$gdF{N{{{{{<|P|R|X|||||| } }}X}p}r}}}}}}}}&~\~6jրܷ荷~tkhehCJheh5CJhhchfaB*CJaJph1hEhX'~B*CJ\aJfHphq hEhX'~5B*CJaJphPhEhX'~CJaJhEhhcCJ]aJhEhX'~CJH*]aJhEhX'~CJ]aJhEhX'~CJaJhEhX'~5CJaJ'ր؀:v|ƒăƃ:Ά4628:<̱۫zmd^Oh`SVhTB*CJaJph h`SVCJheh`SVCJh&'hB*CJph hCJhdhVhdhVCJ h#CJ hr&5CJ h$ CJh|eMh|eMCJ h6oCJ h?CJ4hBB*CJOJQJ^JaJfHphq hBhBCJ hUQCJhr&hr&CJhehCJheh5CJheh 1CJ6:<d2h 7$8$H$^gdb'$7$8$H$^a$gdERu$\7$8$H$^\a$gd9_ $7$8$H$a$gd$-DM a$gdgdrgd g2gd9$a$gd aWgd`SV$a$gdgd<bd6pr2>fhʿxl`TKT?hb'hP'5CJaJhERu5CJaJh`hERu5CJaJh`h^x75CJaJh^x7B*CJaJphh0hCJaJh-5 CJaJh! h9_CJaJhrCJaJhah>CJaJhahaCJaJh! h>CJaJh! hCJaJ hrhr& hehh} h g2CJheh g2CJh`SVhiM5CJh`SVh5CJ2/R :p. A!"#$7% $$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5L5a55#vL#va#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5[5 5a55#v[#v #va#v#v:V 4 t06+,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5555#v#v#v#v:V t06,5/ 34Byt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V 4 t 6`9-<pqspqspqspqspqspqs6-++++,5222 34 Bp<pqspqspqspqspqspqsyt+kd$$If4ֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<pqspqspqspqspqspqs6-222 34Bap<pqspqspqspqspqspqsyt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V 4 t 6`9-<pqspqs6-++++,522 22 34 Bp<pqspqsyt+ kd"$$If4ֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<pqspqs6-22 22 34Bap<pqspqsyt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V  t 6`9-<6-,522 22222 34 Bp<yt+#kd&$$Ifֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<6-22 22222 34Bap<yt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V  t 6`9-<6-,522 22222 34 Bp<yt+#kd)$$Ifֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<6-22 22222 34Bap<yt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V  t 6`9-<6-,522 22222 34 Bp<yt+#kd-$$Ifֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<6-22 22222 34Bap<yt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V  t 6`9-<6-,522 22222 34 Bp<yt+#kd31$$Ifֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<6-22 22222 34Bap<yt+$$If!vh5G555 55C#vG#v#v#v #v#vC:V  t 6`9-<6-,522 22222 34 Bp<yt+#kd4$$Ifֈ"#.*m$BBBBBB t 6`9-<6-22 22222 34Bap<yt+^ 00h02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 0 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt a6Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHN^bN .0Normalny (Web)dd[$\$CJaJ4Wq4 .` Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Px{ր<h:GIJL * P t L 8 x 2 \ p ,0nvR8L4xjyh !"#$%&'()*+,-./0123456789;FHK8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/>!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TU@}M lh TU@}M lh ) 2 \ d 1d" . 3hO O 89DEMN'P"r.L+&RV# ?#KhT5jTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`CJOJQJaJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'5jcUB|]-[zT #0 H)_{',wy#0S(;^= >>MsG,wyXI,wy Ylnx,wy+p*~S(; 79!#T>nC6oZo:\S\G $ -5 8 4h.?N)^j+;X-/Zi4au,XwY P'+<]& :h #)#Y%r&b'z,'nC'4)T;)^>*+"l+'y-A8/y/~O0 1 g2im2Z65J5Q5]#6;6^x7994m:D<[<p=>@@Zb@|^A9W aW!4X]YZ]^$^9_'`XbcchcSeTe1fZLfi7j`jhk kdl np8sERuYuZIvaxxy: zI{Z|t|X'~X:~Pla6VZgEm~}JKZL9.clGJSRm`1dfau! "]5EE++-L?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fr!Data N81Tablek=WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q