ࡱ> bjbjo>o>4 T TV4D\3l83333333598J3]M@3e333-|.n-2{303-88$..8V/3338 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.101.2017 Katowice, dnia 11-04-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-04-10Suma za 04-2017Suma za 04-2016Zabjstwa:005ZgwaBcenia:057Rozboje:22578Kradzie|e z wBamaniem:10171621Przestpstwa gospodarcze:52069Przestpstwa narkotykowe:11110290Kradzie|e: ZgBoszone:283121339Wykryto:563357Kradzie|e pojazdw:339145Odzyskano pojazdw:0934Tymczasowo aresztowanych:33580ZBapanych na gorcym uczynku:677382736Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:1388203Liczba rannych:20120216Liczba zabitych:1723Liczba nietrzezwych kierowcw:28210647Liczba kolizji:17716784461Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:002Liczba rannych:001Liczba zabitych:001Utonicia:Liczba utoni:001Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:21558Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:757179Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-04-10Suma za 04-2017Suma za 04-2016Po|arw:8412672317Warto[ w tys. zB:207.301157.512712.90Miejscowych zagro|eD:868111892Warto[ w tys. zB:156.301921.505186.00FaBszywych alarmw:15177423OgBem zdarzeD:18522554632Warto[ w tys. zB:363.603079.017898.90 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 10.04.2017 r. godz. 08:30, Jaworzno, droga S1, kierunek na Czstochow. DoszBo do zderzenia busa z sam. ci|arowym. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostaBo 5 osb, z lekkimi obra|eniami zostaBy przewiezione do szpitala. Utrudnienia w ruchu trwaBy do godz. 09.38. 10.04.2017 r. godz. 09:40, Jaworzno, droga S1, kierunek na Czstochow, 547 km. Przed zjazdem na Krakw doszBo do zderzenia busa i sam. osobowego. Zablokowany zostaB prawy pas ruchu. Poszkodowane zostaBy dwie osoby, przewiezione do szpitala. Utrudnienia w ruchu trwaBy do godz. 11.10 10.04.2017 r. godz. 15:30, ZwitochBowice. Na DTZ, w kierunku na Zabrze, przed zjazdem na Ru\^`bjrxzɻrd_ZUPKF_? h5H* hTe5 h]55 h#5 him25 h^x75 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphh^x75B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu\^b. 0 T x $$Ifa$gdN)gd & F 8`gd"gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdS. 0 T x "vjlкв}l^l^lPh?B*CJ^JaJphh^B*CJ^JaJph!h^h^B*CJ^JaJphh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJhShS5CJaJhSCJaJhCJaJh-h5CJ\aJh-hCJaJh"h>* h>* h5CJhOJQJhbh5  $ TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN)$ & > B F J TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN)J L ^ b h n TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN)n p TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN) TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd`$$If\R~"BBBB t0634BabytN) 0 6 > F TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd8$$If\R~"BBBB t0634BabytN)F H ` v | TK???? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN) =4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) 1( $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN) 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN) $ ( . $$Ifa$gdN) $IfgdN). 0 d h n =4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)n t v H? $IfgdN)kd $$If\R~"BBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)  $ TK???? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kdx $$If\R~"BBBB t0634BabytN)$ & ( H N =4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)N V ^ ` b 1( $IfgdN)kd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)b 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN) $$Ifa$gdN) $IfgdN) =4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)(*Nptx|H? $IfgdN)kd$$If\R~"BBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)|~=4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)1( $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)" $$Ifa$gdN) $IfgdN)"$&\`=4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)`dhj1( $IfgdN)kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN) $$Ifa$gdN) $IfgdN).dh=4(( $$Ifa$gdN) $IfgdN)kdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN)hnvxz1( $IfgdN)kdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)z1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)"&LlCkd>$$If\! BBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)gd?kd$$If\! BBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN) $IfgdN)>DLVH? $IfgdN)kd$$If\! BBBB t0634BabytN) $$Ifa$gdN)VX~THHHH $$Ifa$gdN)kd$$If\! BBBB t0634BabytN)TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kd$$If\! BBBB t0634BabytN) *TK??? $$Ifa$gdN) $IfgdN)kdv$$If\! BBBB t0634BabytN)*,R`pTHHHH $$Ifa$gdN)kdN$$If\! BBBB t0634BabytN)TKKKFAgdgdS8^8gdSkd&$$If\! BBBB t0634BabytN)vlz:FHsstt4uRuTuu$a$gd} 7$8$H$gd9 $a$gd}Egd\Sgd?gd^ $7$8$H$a$gdgdxzDFHr ssHsssstttt0uರqbVbOEh&'h5CJ h`SV5CJh9B*CJaJphh9h9B*CJaJph!h^h^B*CJ^JaJphh}Eh\SB*CJaJphh]CJaJh^h\SCJaJh}EB*CJaJphUh}Eh}EB*CJaJphh]B*CJ^JaJph!h]h]B*CJ^JaJph!h^h\SB*CJ^JaJphh\SB*CJ^JaJphd Zl. - Godul doszBo do zdarzenia drogowego z udziaBem 2 busw i TIR-a. Ruch odbywaB si dwoma pasami. Poszkodowana zostaBa 1 osoba. Poszkodowana zostaBa 1 osoba. Utrudnienia w ruchu trwaBy do godz. 18.55. 11.04.2017 r. godz. 05.00 DK-11 Kokotek, pow. lubliniecki - samochd ci|arowy wpadB do rowu. Droga caBkowicie zablokowana. Utrudnienia w ruchu trwaBy do godz. 05.50. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Wojewdzki Inspektorat Ochrony Zrodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach [lskiego monitoringu jako[ci powietrza informuje, |e w dniu 09.04.2017 r. wystpiBy przekroczenia warto[ci dopuszczalnych [rednich st|eD 24-godzinnych pyBu zawieszonego PM10 (50 g/m3) na stacjach w WodzisBawiu Zlskim o 60%, Rybniku o 42%, Zabrzu o 24%, {ywcu o 2%. W dniu 11.04.2017 r. w Kotlinie {ywieckiej ze wzgldu na poziom pyBu zawieszonego jako[ powietrza bdzie umiarkowana; na pozostaBym obszarze wojewdztwa [lskiego jako[ powietrza bdzie dobra. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe 10.04.2017 r. godz. 12:08, Chorzw, ul. Katowicka. Silne zadymienie w tunelach kablowych Stadionu Zlskiego. Na miejscu teren zabezpieczaBo i poszukiwaBo zrdBa zadymienia 7 zastpw Stra|y Po|arnej. O godz. 13:20 zlokalizowano przyczyn zadymienia po|ar kabli. NastpiBo oddymianie obiektu. Ewakuowano 340 pracownikw budowy. Brak osb poszkodowanych. DziaBania zakoDczono o godz. 13:10. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiBy. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 8 interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK 0u2u4uRuTuuvvpxrxtxyyy$zBzDzpzrz6{8{N{T{f{{ƾƶƣxgYgKgKh]B*CJ^JaJphh\SB*CJ^JaJph!h^h\SB*CJ^JaJphheh 1CJhehCJheh5CJhhchhcB*CJaJphh)#CJaJhhch?CJaJh aWCJaJh CJaJhhchhcCJaJh ch5CJhSehSeCJh&'h+-CJh.h5CJh&'hCJurxtxyy$zBzDzrz8{{|l}}}}}}}(~F~H~b~~~gdgd`SVgd\S$a$gd} $7$8$H$a$gd}$a$gd aW{{{{{||||j}l}}}}}}}}&~F~H~`~b~~~~~~~~~~ɍypleaVh0hCJaJh" hehh}hehfCJh`SVhiM5CJh`SVh5CJh`SVhB*CJphh&'hB*CJph h#CJhehCJheh5CJhZb@h"CJheh`SVCJ!h^h\SB*CJ^JaJphh]B*CJ^JaJphh]B*CJ^JaJph ~~~~df$^`a$gd^x7 \7$8$H$^\gd^x7 \7$8$H$^\gdf 7$8$H$gd^x7$-DM a$gdxgd"gd`SVgdfgd9 ~dfz|¹¹hJhP'CJaJh`h^x75CJaJhf5CJaJh`hf5CJaJh^x7B*CJaJphh0hCJaJh^x7CJaJhBCJaJh0h>CJaJ 2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytN)^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt a6Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] V0u{~ 8ACE $ J n F . n $ N b |"`hzV*u~ !"#$%&'()*+,-./01234567BD8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/V>!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TU;x " 9 1TX TU;x " 9 1TXX1djk|i / y 9 M DYZ1@AfTUXWw x l n r s 8 9 @@Udee3STTUX'P"r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] [#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy lnx,wy+p*~S(; 79!#T>nCZ\S 8 h?N)+;X-/Zi4au,XwP'<]& :h #)#Y%nC'4)T;)^>*"l+'y-A8/y/~O0 1im2Z65J5Q5]#6;6^x7d8994m:D<[<p=@Zb@|^A9W aW!4X]YZ]^$^'`XbcchcSeTe1fZLfi7j`jhk k nZoo8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|X:~la6VZg~}JKZL9.clGJSRm`1u"]5E+-L?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{}~Root Entry FP)nData G1TableW8WordDocument4SummaryInformation(tDocumentSummaryInformation8|CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q