ࡱ> zbjbjo>o>4 T TA 4Dd29l8(2*2*2*2*2*2*24[7H*2]k@*22(2(2B-|.`%(-2202-77$..7h/*2*227 : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.98.2017 Katowice, dnia 08-04-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-04-07Suma za 04-2017Suma za 04-2016Zabjstwa:005ZgwaBcenia:257Rozboje:01878Kradzie|e z wBamaniem:15138621Przestpstwa gospodarcze:61469Przestpstwa narkotykowe:870290Kradzie|e: ZgBoszone:332341339Wykryto:744357Kradzie|e pojazdw:534145Odzyskano pojazdw:0834Tymczasowo aresztowanych:42880ZBapanych na gorcym uczynku:705032736Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:1064203Liczba rannych:1484216Liczba zabitych:1423Liczba nietrzezwych kierowcw:10128647Liczba kolizji:28612834461Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:002Liczba rannych:001Liczba zabitych:001Utonicia:Liczba utoni:001Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:01158Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:836179Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-04-07Suma za 04-2017Suma za 04-2016Po|arw:2210912317Warto[ w tys. zB:60.00855.512712.90Miejscowych zagro|eD:1086011892Warto[ w tys. zB:325.501515.105186.00FaBszywych alarmw:22135423OgBem zdarzeD:15218274632Warto[ w tys. zB:385.502370.617898.90 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne 07.04.2017 r. godz. 22:59 Jastrzbie Zdrj ul. PowstaDcw Zlskich: 43 letni rowerzysta jadc lewa strona jezdni dwukierunkowej,\^`bjrxz|~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 him25 hFR5 h 5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhFR5B*CJaJphh 5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu\^b, . R T ~ $$Ifa$gd/ gdS8^8gdS & F 8`gd"gd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1f $a$gdS, . R T ~ (x¶¶|rh_ShHha6ha6CJaJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ h">*CJh)#h">*CJaJhShS5CJ\aJh|hS5CJ\aJh|hSCJaJhShS5CJaJhSCJaJh"h>* h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 # $Ifgd/ kd$$If\R~"BBBB t(0634Babp(ytS $ ( , . F J N H? $Ifgd/ kd9$$If\R~"BBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ N R T f j p v H? $Ifgd/ kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ v x TK??? $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt/  TK??? $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt/  8 < B J TK??? $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd$$If\R~"BBBB t0634Babyt/ J L d z TK???? $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kdq$$If\R~"BBBB t0634Babyt/ =4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kdI$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ 1( $Ifgd/ kd7$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ 1kd%$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ $ ( , 2 $$Ifa$gd/ $Ifgd/ 2 4 h l r =4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ r x z H? $Ifgd/ kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/  ( TK???? $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd $$If\R~"BBBB t0634Babyt/ ( * , L R =4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ R X ` b d 1( $Ifgd/ kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ d 1kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ $$Ifa$gd/ $Ifgd/  =4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd{$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ *,Prvz~H? $Ifgd/ kdi$$If\R~"BBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ ~=4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kdA$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ 1( $Ifgd/ kd/$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ $ $$Ifa$gd/ $Ifgd/ $&(^b=4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd $$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ bfjl1( $Ifgd/ kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ 1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ $$Ifa$gd/ $Ifgd/ 0fj=4(( $$Ifa$gd/ $Ifgd/ kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ jpxz|1( $Ifgd/ kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ |1kd$$If4rR~"BBBBB t0634Babyt/ $$Ifa$gd/ (,Rr $$Ifa$gd/ gdS $IfgdSkd$$If\ "BBBB t(0"634Babp(ytSA8 $IfgdSkd$$If\ "BBBB t0"634BabytS $$Ifa$gd/ @HPA8 $IfgdSkd$$If\ "BBBB t0"634BabytS $$Ifa$gd/ PZ\A8 $IfgdSkd$$If\ "BBBB t0"634BabytS $$Ifa$gd/ MD888 $$Ifa$gd/ $IfgdSkdp$$If\ "BBBB t0"634BabytS$.MD888 $$Ifa$gd/ $IfgdSkdL$$If\ "BBBB t0"634BabytS.0VdtMD888 $$Ifa$gd/ $IfgdSkd($$If\ "BBBB t0"634BabytSxMD???:gdgd8^8gdSkd$$If\ "BBBB t0"634BabytSx$o&ohooooxrzrttvvvwwLwjwlwgdT4 $7$8$H$a$gd} $]a$gd}$a$gd} ^`gda6 $7$8$H$a$gdgd doprowadziB do czoBowego zderzenia pojazdem typu bus. Pomimo przeprowadzonej reanimacji rowerzysta zmarB. Droga byBa zablokowana do godz. 00:30. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy. 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne 08.04.2017 r. (sobota) wKotlinie {ywieckiej ze wzgldu na poziom pyBu zawieszonego jako[ powietrza bdzie umiarkowana - warunki umiarkowane do aktywno[ci na wolnym powietrzu. Na pozostaBym obszarze wojewdztwa [lskiego jako[ powietrza bdzie dobra - warunki sprzyjajce do wszelkich aktywno[ci na wolnym powietrzu, bez ograniczeD. 09.04.2017 r. (niedziela) w aglomeracji grno[lskiej, rybnicko-jastrzbskiej, w [rodkowej cz[ci wojewdztwa oraz wKotlinie {ywieckiej ze wzgldu na poziom pyBu zawieszonego jako[ powietrza bdzie umiarkowana. Na pozostaBym obszarze wojewdztwa [lskiego jako[ powietrza bdzie dobra. * Mapka z prognoz oraz informacje zwizane z indeksem jako[ci powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajduj si na stronie internetowej HYPERLINK "http://www.katowice.wios.gov.pl" http://www.katowice.wios.gov.pl wzakBadce: System Prognoz Jako[ci Powietrza . 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne Nie wystpiBy. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Nie wystpiBy. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 1 interwencj zwizan z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa SBu|ba Dy|urna WCZK nnooo"o$o&odofohooooppppp8q:qƼjQ;Q;Q+hT4B*CJ\aJfHphq 1h`h`B*CJ\aJfHphq .h`h`B*CJaJfHphq h`h`CJaJh ch5CJhSehSeCJh&'h+-CJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJhZhiM5CJaJ!ha6ha6B*CJ^JaJphh`CJaJha6ha6CJaJUhT4CJaJ:q>qqqqqqvrxrzr t t"t$t&t~ttttttuuuu0v2vŶЕ}Ŷrg_gPgPjhZhZCJUaJhT4CJaJhZhZCJaJh`hFRCJaJ.h`h`B*CJaJfHphq 1h`hFRB*CJ\aJfHphq hT4CJaJh`h`B*CJaJphPh`h`CJaJ1h`h`B*CJ\aJfHphq +hT4B*CJ\aJfHphq 2vpvrvvvvwwJwLwfwhwjwlwwwwwx$x&x>x@xXx^xxxxxxxzqgaXTM hehh}hehCJ hCJh9hiM5CJheh`CJ h`CJh&'hB*CJph h#CJheh"CJ\aJ hT4CJhehT4CJheh 1CJhehCJheh5CJh&'h)#B*CJaJphhZhZCJaJjhZhZCJUaJhZhZ0JCJaJlwwwwx$x&x@x\x^xxxxz@zVzzz ^`gdt 7$8$H$^gd`$7$8$H$^a$gd`$a$gd$-DM a$gdxgd"gdgd9gd`gd$a$gd}xxZyyyyyyz@zVzbzzzzz񼭡yhJhFRCJaJh.CJaJh`h5CJaJh`5CJaJh`h`5CJaJh&'hB*CJaJphhB*CJaJphhjOCJaJhjOh>CJaJhjOhjOCJaJh)#h>CJaJh)#hCJaJh"zz$^`a$gd2/R :p. A!"#$7% 7$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V  t(06,5/ 34Bp(ytS$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ $$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34Byt/ ;$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V  t(0"6,5/ 34Bp(ytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS$$If!vh5; 5 55#v; #v #v#v:V t0"6,5/ 34BytS^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U@6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ toRt a6Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A :q2vxz >?@B N v J 2 r ( R d ~$bj|P.xlwzz !"#$%&'()*+,-./0123456AC 1 A X8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/A >!tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10ST< ; C ST< ; C g h C klyy\\]` ' ' ; ; < K g g @ @ C klyy\\]` ' ' ; ; < K g g @ @ C 'P"r.L+&RV# ?#KhTtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'cUB|] [#0 )_{',wy#0S(;MsG,wyXI,wy ,wy+p*~S(; 79#>nCZ h+;X-/ZiaX<:h #)#Y%4)"l+'y-A8/y/~O0 1im2Q5]#6;694m:D<p=@USA|^A9WYZ]$^'`XbSeTe1fZLfi7j`jhk k n8sYuZIvaxxy: zI{Z|t|la6VZg~}JZ.clGJSRm`1u"]5E+-L?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F8 (Data E1TableU7WordDocument4SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q