Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

28.08.2019: Śląski Okrągły Stół Edukacyjny

Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty zapraszają do udziału w Okrągłym Stole Edukacyjnym, który odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. 

Do udziału w debacie zaproszeni zostali rodzice, nauczyciele, uczniowie, samorządowcy, organizacje pozarządowe działające na rzecz oświaty, związki zawodowe, pracodawcy oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Więcej informacji pod linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/slaski-okragly-stol-edukacyjny

W trakcie wydarzenia będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wojewodę Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ŚUW) wizerunku uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej ŚUW (w zakładce „Media i Patronaty” – „Multimedia”: http://www.katowice.uw.gov.pl/strony/dla-mediow/multimedia-klauzula-informacyjna).