dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Dane i zadania biura prasowego

Zadaniem Biura Prasowego (BP) jest prowadzenie polityki informacyjnej wojewody i wojewódzkiej administracji zespolonej.

Dyrektor Biura Wojewody:
Elżbieta SOŁTYSEK

news [at] katowice.uw.gov.pl

tel. 32 255 40 37
 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prasowej – rzecznik prasowy wojewody:
Alina KUCHARZEWSKA
  
  tel. 32 20 77 265
 

Szczególnym obowiązkiem biura prasowego jest kształtowanie wizerunku Wojewody Śląskiego i wojewódzkiej administracji rządowej poprzez upowszechnianie informacji o ich działaniach oraz efektach pracy. BP współpracuje z Centrum Informacyjnym Rządu. Zajmuje się m.in. organizowaniem konferencji prasowych, przeprowadzaniem na potrzeby wojewody analizy publikacji prasowych. Koordynuje w Urzędzie zadania odnoszące się do dostępu i ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem patronatu honorowego wojewody. Reprezentuje także Wojewodę Śląskiego w środkach masowego przekazu, współpracuje z mediami oraz prowadzi prasową obsługę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto BP zapewnia wymianę informacji pomiędzy wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami. 

Oddział Komunikacji Społecznej:

Danuta LUBINA-CIPIŃSKA
 lubinad@katowice.uw.gov.pl 
tel. 32 20 77 262

Iwona MATUSZEWSKA

matuszewskai [at] katowice.uw.gov.pl
 
tel. 32 20 77 555

Anna HANUSIAK
 hanusiaka@katowice.uw.gov.pl 
 tel. 32 20 77 260

 Adrianna KSIĘŻNIK 
 ksieznika@katowice.uw.gov.pl 
 tel. 32 20 77 555

Bartłomiej SZWEDOWSKI
 szwedowskib@katowice.uw.gov.pl
 tel. 32 20 77 807

Ksymena SZYMCZUK-ZAWADA
 zawadak@katowice.uw.gov.pl
 tel. 32 20 77 266

KONTAKT

 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 

faks: 32 25 63 101

pokój: 265, 260

news [at] katowice.uw.gov.pl

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Iwona Matuszewska 2017-04-26 08:46
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl