Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Tłumacz języka migowego

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach  20 i 24 grudnia 2019 r. nie odbędzie się dyżur pełniony przez tłumacza języka migowego. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych Klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

 

We wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00 (pok. 119), tłumacz języka migowego służy pomocą w załatwieniu spraw osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

 

Klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego chcący załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku–Białej lub Częstochowie mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku–Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu. Pracownicy są dostępni we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

Wysyłając SMS pod powyższy numer można uzyskać podstawowe informacje na temat pracy Urzędu lub umówić spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego. Numer telefonu jest obsługiwany w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  • poprzez czat (okienko czatu znajduje się w prawym dolnym rogu strony)
  • za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej:

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

 

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

 

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Urząd udostępnia również dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Formularz kontaktowy
(formularz należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem)

Zgoda na przetwarzanie danych:

$('#date').datepicker({ format: 'dd/mm/yyyy', todayHighlight: true, language: 'pl-PL', autoclose: true, }).on('change', function() { $(this).valid(); }); $("#signLangForm").validate({ // Rules for form validation rules: { email: { email: true, required: function() { return ($("#communication_type").val() == "email"); } }, fax: { required: function() { return ($("#communication_type").val() == "fax"); } }, sms: { required: function() { return ($("#communication_type").val() == "sms"); } }, terms: { required: true }, firstname: { required: true }, lastname: { required: true }, communication_type: { required: true }, date: { required: true }, services: { required: true }, communication_method: { required: true } }, // Messages for form validation messages: { email: { required: 'Pole Email jest wymagane.', email: 'Proszę podać poprawny format adresu email' }, terms: { required: 'Pole Zgoda na przetwarzanie danych jest wymagane.' }, firstname: "Proszę podać imię", lastname: "Proszę podać nazwisko", fax: "Proszę podać numer faksu", communication_type: "Proszę wybrać sposób komunikowania się", date: "Proszę wybrać datę spotkania", communication_method: "Proszę wybrać metodę komunikacji", services: "Proszę wpisać rodzaj usługi z której chcą Państwo skorzystać", sms: "Proszę podać numer telefonu komórkowego na który zostanie wysłany SMS" }, // Do not change code below errorPlacement: function(error, element) { error.insertAfter(element.parent()); } });