Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Biuro mieści się w głównym budynku Urzędu, w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze.

 

Obrazek przedstawia wejście do Biura Obsługi Klienta od strony ulicy Jagiellońskiej

 

Nasz adres:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

 

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pomogą w załatwieniu spraw należących do ustawowych kompetencji Wojewody jako organu wojewódzkiej administracji rządowej. Udzielą podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

 

Aby się z nami skontaktować prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 20 77 562
 • faksem – na numer 32 20 77 792
 • e-mailem – pisząc na adres bok@katowice.uw.gov.pl
 • osobiście – odwiedzając nasze Biuro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 – sala 119, stanowiska nr 1 i 2
 • poprzez czat

 

Konsultanci BOK nie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych wydziałach Urzędu.

Klientów zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi w tej kwestii konsultanci Biura skierują do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

 

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są do dyspozycji w następujących sprawach:

Biuro Organizacyjno-Budżetowe:

 • Konsultanci BOK oraz potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP – pokój 119
 • Przyjmowanie korespondencji – pokój 161
 • Kasa Urzędu - pokój 121

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 • Obsługa paszportowa – pokój 119
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - pokój 119
 • Sprawy obywatelstwa polskiego – pokój 161
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE – pokój 161
 • Zaproszenia dla cudzoziemców / pobyt obywateli UE / Świadczenia pieniężne – pokój 161

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych usług realizowanych w BOK - klikając na linki zamieszczone w menu po lewej stronie.

 

 

W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje System Kolejkowy. Zachęcamy do zapoznania się z opisem jego działania.