Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Biuro mieści się w głównym budynku Urzędu, w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze.

 

Obrazek przedstawia wejście do Biura Obsługi Klienta od strony ulicy Jagiellońskiej

 

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są do dyspozycji w następujących sprawach:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 

 • Obsługa paszportowa – pokój 119 (tel. 32 20 77 353 lub 359, 361)
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - pokój 119 (tel. 32 20 77 615 lub 137, 138, 140, 798)
 • Sprawy obywatelstwa polskiego – pokój 161 (tel. 32 20 77 480 lub 126, 144)
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE – pokój 161 (tel. 32 20 77 919 lub 150, 614, 658, 661, 956, 962)
 • Zaproszenia dla cudzoziemców / pobyt obywateli UE / Świadczenia pieniężne – pokój 161 (tel. 32 20 77 920 lub 922)

 

Biuro Organizacyjno-Budżetowe:

 • Konsultanci BOK oraz potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP – pokój 119 (tel. 32 20 77 562)
 • Przyjmowanie korespondencji – pokój 161
 • Kasa Urzędu - pokój 121

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych usług realizowanych w BOK - klikając na linki zamieszczone w menu Nasze usługi - po lewej stronie.

 


W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje System Kolejkowy. Zachęcamy do zapoznania się z opisem jego działania.

 

Aby polepszyć komfort Państwa obsługi System Kolejkowy w sposób dynamiczny (na bieżąco) oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsłużenie i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania biletów.

 

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30).

 

W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone.

 

Konsultanci BOK

 

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pomogą w załatwieniu spraw należących do ustawowych kompetencji Wojewody jako organu wojewódzkiej administracji rządowej. Udzielą podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

 

Konsultanci BOK nie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych wydziałach Urzędu.

Klientów zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi w tej kwestii konsultanci Biura skierują do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Aby się z nami skontaktować prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 20 77 562
 • faksem – na numer 32 20 77 792
 • e-mailem – pisząc na adres bok@katowice.uw.gov.pl
 • osobiście – odwiedzając nasze Biuro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 – sala 119, stanowiska nr 1 i 2
 • poprzez czat