Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zainaugurowano Szczyt Klimatyczny COP24 /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 3 grudnia 2018

Zainaugurowano Szczyt Klimatyczny COP24

Wraz z wybiciem na zegarach godziny 10:00, zainaugurowano dzisiaj w Katowicach Szczyt Klimatyczny COP 24. W uroczystym otwarciu wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda wraz z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. W wydarzeniu uczestniczył także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Uroczystości otwarcia towarzyszył tzw. segment wysokiego szczebla, na którym przemawiali: prezydent RP Andrzej Duda, prezydent COP23 Frank Bainimaram, sekretarz generalny ONZ António Guterresem, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego NZ María Fernanda Espinosa, minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa – światowych przywódców – na otwarciu Szczytu Klimatycznego COP24 oraz na towarzyszącemu mu Szczytowi Liderów tu właśnie w Katowicach, w moim kraju, w Polsce.

Inauguracja obrad 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w roku stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości i powrotu na arenę międzynarodową jest dla mnie podwójnie ważna. Po pierwsze dlatego, że organizacja Szczytu Klimatycznego to dowód, że tak jak odrodzona Polska sto lat temu, tak dziś nasz kraj aktywnie działa na rzecz pokojowej współpracy między państwami, opartej na zasadach przestrzegania prawa międzynarodowego, równości, solidarności i wzajemnego szacunku.

Po drugie, podobnie jak sto lat temu, Polska jest dziś gotowa do wzięcia swojej części odpowiedzialności za międzynarodowe bezpieczeństwo – tym razem takżew wymiarze polityki klimatycznej. Jesteśmy gotowi wspomóc zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie negocjacje nad decyzjami o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszej i przyszłych, kolejnych pokoleń – powiedział prezydent RP Andrzej Duda na otwarciu szczytu.

Chcę Państwa zapewnić, że Polska jako gospodarz COP24 bardzo liczy na nasz wspólny sukces. Sukces, który w przyszłości może stanowić o bezpieczeństwie, jakości życia i perspektywach rozwoju dla wszystkich państw naszego globu – podkreślił prezydent RP.

Jak zaznaczył prezydent Duda, Polska planuje przedłożyć trzy deklaracje, stanowiące istotny wkład w globalną politykę ochrony klimatu. Bedą to:

  1. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration – w której sygnatariusze potwierdzają, że aspekt społeczny transformacji na drodze do gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowy dla uzyskania szerokiej społecznej aprobaty dla zachodzących zmian;
  2. The Silesian Ministerial Declaration “Forests for Climate” – której strony deklarują podjęcie działań w celu zachowania i poprawy stanu pochłaniaczy oraz zbiorników gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim lasów. Innymi słowy naszym celem jest stworzenie warunków do zrównoważenia emisji CO2 z jego pochłanianiem przez ekosystemy, tak aby powstrzymać wzrost, ustabilizować, a następnie zmniejszać jego koncentrację w atmosferze. Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna jest w tym kluczowa. A z polskich doświadczeń zarządzania lasami przykład śmiało może brać cały świat.
  3. Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility – która zwraca uwagę na istotne wyzwanie, związane z emisją powodowaną transportem. Sektor ten odpowiada za ok. 15% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Partnerstwo w zakresie elektromobilności kładzie nacisk na zmianę technologiczną i organizacyjną, kierując świat w stronę transportu zeroemisyjnego.

Dzisiaj wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się uroczysty koncert związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i inauguracją Szczytu COP24.

Szczyt w Katowicach potrwa do 14 grudnia. W najważniejszym globalnym forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu weźmie udział ponad 150 delegacji państwowych oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli rożnych środowisk eksperckich i pozarządowych. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: „Changing together”.


/z wykorzystaniem materiałów ze strony: www.prezydent.gov.pl/

 

Galeria zdjęć

Wróć