Spotkanie informacyjne dot. Funduszu Dróg Samorządowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
  • Data publikacji 12 marca 2019

Z samorządami o wsparciu na drogi

Fundusz Dróg Samorządowych to szansa na uzyskanie dofinansowania do zadań zakładających budowę i modernizację dróg lokalnych. Jakie inwestycje mogą uzyskać wsparcie, jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania i jakie trzeba spełnić wymogi formalne, aby je uzyskać? Odpowiedzi na te oraz inne pytania mogli dzisiaj uzyskać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas spotkania informacyjnego poświęconego FDS, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Takiego zaangażowania finansowego we wsparcie dróg gminnych i powiatowych jeszcze w historii RP nie było. Na 2019 rok jest szacowana kwota na poziomie prawie 6 mld zł – to są środki o niewyobrażalnej skali (…) To na nas wspólnie cięży odpowiedzialność za to, aby infrastruktura drogowa – infrastruktura gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu – była jak najlepszej jakości (…) oraz zapewniała komfort i bezpieczeństwo podróżujących – mówił podczas spotkania wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podkreślił również, że ustawa z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadziła udogodnienia w kwestii udzielania samorządom wsparcia na realizację inwestycji drogowych. – Doszło przynajmniej do dwóch takich fundamentalnych zmian w stosunku do wcześniejszych programów rządowych. Z jednej strony jest to limit środków, a z drugiej jest to w końcu możliwość realizacji zadań wieloletnich – podkreślił wojewoda.

O szczegółach dotyczących pozyskiwania dofinansowania w ramach FDS opowiedziała dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW Dorota Wójtowicz. Samorządy mogą w tym zakresie uzyskać środki na budowę, przebudowę oraz remont dróg powiatowych i gminnych (zadania na drogach gminnych i powiatowych), a także dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zdania obronne) oraz na budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zdania mostowe). Co istotne, na zadania gminne i powiatowe samorządy będą mogły otrzymać do 80% dofinansowania (maksymalnie 30 mln zł), a wsparcie będzie można uzyskać również na inwestycje wieloletnie, czyli takie, których czas realizacji przekracza 12 miesięcy.

Nabór wniosków już niebawem

Głównym tematem spotkania był zbliżający się wiosenny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FDS. Będzie to nabór uzupełniający w stosunku do tego, który został przeprowadzony jesienią 2018 roku, a łączna kwota wsparcia w województwie śląskim będzie wynosić 147 mln zł. Samorządy będą mogły przy tym liczyć na pomoc w wysokości od 50 do 80% wartości inwestycji, a przewidywany termin podpisywania umów o dofinansowanie to sierpień. Podczas spotkania dyrektor Dorota Wójtowicz przekazała przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szczegółowe informacje dotyczące tego, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie, jakie są wymogi formalne oraz na podstawie jakich kryteriów będzie dokonywana ocena. Wiosenny nabór wniosków ma zostać ogłoszony jeszcze w marcu.

Galeria zdjęć

Wróć