• Data publikacji 25 września 2017

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności  kulturalnej, charytatywnej oraz pracy zawodowej.

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w asyście wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki.

 –To ogromny dla mnie zaszczyt, że w imieniu prezydenta RP mogę wręczyć ordery, medale, wyróżnienia – akty najwyższego uznania za Państwa pracę, oddanie, zaangażowanie, rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu i Polski – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. Wojewoda gratulując odznaczonym, złożył im też podziękowania: - Pomimo trudniejszych chwil potrafili się Państwo wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, pracując na rzecz innych – podkreślał.  

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Stanisław Turski.

Złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi zostało uhonorowanych zostało 13 osób, m .in. za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za zasługi dla kultury polskiej oraz rozwoju muzealnictwa, a także za osiągnięcia artystyczne, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła.

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” otrzymała jedna osoba, a trzech pracowników Muzeum Śląskiego w Katowicach zostało uhonorowanych Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Srebrną i Brązową Odznakę „ Za Zasługi dla Sportu” otrzymały dwie osoby. Złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 53 osoby.  Wśród nich byli pracownicy Urzędu Miasta w Katowicach, Urzędu Miasta w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Urzędu Miasta w Tychach, Urzędu Gminy w Chybiu, Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Psarach, pracownicy Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu oraz Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie, Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order ten dzieli się na 5 klas:

  • klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznawana jest przez Ministra Sportu osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności na rzecz sportu i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

  • wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
  • publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
  • wspieranie sportu.

 

 

Galeria zdjęć

Wróć