• Data publikacji 8 października 2018

Szybki internet bardziej dostępny w małych miejscowościach

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja, dotycząca  wsparcia rozwoju cyfrowego, z udziałem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka , poseł na Sejm RP Barbary Dziuk, dyrektora Centrum Projektów Polski Cyfrowej Wojciecha Szajnara oraz wiceprezesa zarządu TAURON Andrzeja Grochowalskiego.

- Szanowni państwo, to jest jedna z kolejnych bardzo ważnych chwil, gdyż w tej Sali mam dość często satysfakcję i przyjemność ogłaszać i informować państwa za pośrednictwem opinii publicznej o dobrych projektach. Polska  Cyfrowa to jedno z podstawowych założeń (…) Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rządu  pana premiera Mateusza Morawieckiego. Chcielibyśmy, aby zostały zlikwidowane wszystkie szare plamy (…), które są w Polsce, ale również są w województwie śląskim. To jest, szanowni państwo, konieczność, jeżeli chcemy rywalizować na rynku polskim i europejskim czy też światowym. Jeżeli chcemy wychować polską młodzież (…) na poziomie najwyższym to taki polski projekt jest najwyższą koniecznością- mówił wojewoda Wieczorek.

Polska jako jedyny kraj w UE wdraża program operacyjny poświęcony w całości procesom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) – w ramach którego I oś priorytetową i prawie połowę budżetu Programu – ponad 1 mld euro – skierowano na wsparcie rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu. O założeniach tego projektu opowiadał minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Ten projekt obejmuje w skali całej Polski przyłączenie do szybkiego internetu ponad dachami gospodarstw rolnych, realizowany jest przez kilkudziesięciu operatorów komunikacyjnych, którzy (…) uzyskali dofinansowanie po to, żeby zrealizować inwestycje w tych miejscach, w których z powodów ekonomicznych inwestycje realizowane ze środków własnych były nieopłacalne czy nie zostały przewidziane przez żadnego z operatorów na tym terenie w perspektywie kilku najbliższych lat – tłumaczył minister Zagórski.

Celem I osi priorytetowej jest zapewnienie, z udziałem środków Programu, możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych i min. 100 Mb/s dla szkół. Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej zorganizowano wsparcie finansowe o takiej skali i obejmujące obszar całego kraju.

W ramach projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6 mld zł (z czego wartość dofinansowania to prawie 4 mld zł). Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szerokopasmowa sieć dotrze do 2 mln gospodarstw domowych (co oznacza, że cel Programu zostanie zrealizowany w ponad 250%) i prawie 9 tys. Lokalizacji, w których znajdują się szkoły. Skorzystają na tym tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego internetu. Te inwestycje, to już nie tylko plany. Zakończył się pierwszy ważny etap projektów- dziś podłączonych do internetu mamy już ponad 6 tys. szkół. A w ciągu kolejnych miesięcy ta liczba znacząco wzrośnie.

***

Dzięki funduszom europejskim łącznie na terenie województwa śląskiego powstanie infrastruktura szerokopasmowa o długości ponad 6 tys. kilometrów. Dzięki temu dostęp do szybkiego Internetu uzyska ponad 121 tys. gospodarstw domowych oraz 615 szkół. Dofinansowanie z POPC na ten cel, które popłynie do tego regionu to ponad 201 mln zł. Do czego beneficjenci dołożą ponad 141 mln zł ze środków własnych.

 

Galeria zdjęć

Wróć