• Data publikacji 11 października 2018

Święto Inspekcji Transportu Drogowego

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach odbyły się dziś obchody 16-lecia działalności tej formacji. Była to okazja do uhonorowania wyróżniających się pracowników Inspekcji medalami, odznaczeniami i awansami.  

Wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk, w imieniu Prezydenta RP, wręczył zasłużonym inspektorom srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, które przyznawane są za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

- To państwo na drogach lokalnych czy też krajowych staracie się utrzymywać ład i porządek – zwrócił się do zebranych wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk. - Gdyby państwa nie było to, jak podejrzewam, te inwestycje, które tworzymy rokrocznie, musielibyśmy powtarzać, a drogi wciąż naprawiać. Oprócz tego, również dzięki państwu, nasz stan środowiska zdecydowanie się poprawia. Kontrole, które są praktycznie codziennie, mają wymierny skutek, jeżeli chodzi o spadek zanieczyszczeń (…) – dodał. Wicewojewoda Kołodziejczyk przekazał także całej Inspekcji podziękowania za wytężoną pracę, życząc sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni otrzymali pamiątkowy medal upamiętniający jubileusz WITD oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach powołany został do kontroli przestrzegania przepisów regulujących kwestie transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne oraz przepisów ruchu drogowego. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg na terenie województwa śląskiego. Do zadań Inspekcji należy m.in. również ochrona środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem przewozów towarów niebezpiecznych i odpadów), ochrona rodzimego rynku licencjonowanych przewoźników drogowych, w tym zapewnienie przestrzegania zasad równej konkurencji, przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg czy zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego jako centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego na poziomie wojewódzkim realizuje wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

Galeria zdjęć

Wróć