Wojewoda Jarosław Wieczorek z Manfredem Hutererem, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 5 grudnia 2017

Spotkanie z Ministrem Pełnomocnym Ambasady Niemiec

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek spotkał się z Manfredem Hutererem, ministrem pełnomocnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Manfred Huterer ukończył studia z zakresu nauk politycznych, prawa międzynarodowego i historii Europy Wschodniej na uniwersytetach w Ratyzbonie oraz Monachium. Od 1 lipca 2015 r. jest Ministrem Pełnomocnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Minister Pełnomocny jest zastępcą ambasadora w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Zajmuje się koordynacją i zasadniczymi zagadnieniami dotyczącymi wszystkich obszarów pracy Ambasady, a także zarządzaniem personelem, budżetem i organizacją.

Niemcy od lat pozostają największym partnerem gospodarczym Polski. W 2016 roku wartość polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej prawdopodobnie po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mld euro. Polska stała się siódmym pod względem znaczenia partnerem handlowym RFN.

Kilka miesięcy temu wojewoda Jarosław Wieczorek oraz dyrektor generalny Urzędu Adam Ostalecki złożyli roboczą wizytę w Zrzeszeniu Regionalnym Ruhry (RVR) w Essen (Nadrenia Północna-Westfalia). W trakcie spotkania z dyrektor Regionalnego Związku Ruhry oraz pełnomocnikiem ds. Unii Europejskiej w strukturze RVR zapoznano się z administracyjnym funkcjonowaniem Metropolii Ruhry i omawiano kwestie związane ze współpracą pomiędzy Zagłębiem Ruhry a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Ponadto polska delegacja odwiedziła kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverain, jedną z atrakcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, oraz sztuczne jezioro Phoenix-See, przykład rewitalizacji terenu przemysłowego.

Teren województwa śląskiego zamieszkuje mniejszość niemiecka licząca 34 799 osób (dane dotyczące przynależności osób do mniejszości narodowych i etnicznych zostały zebrane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku). Największą organizacją mniejszości niemieckiej w województwie jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu liczące około 15 tysięcy członków. Towarzystwo oprócz prowadzonej działalności na rzecz swoich członków realizuje też przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, czego przykładem jest Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej, odbywający się corocznie w Katowicach.

 

 

Wróć