Logo Programu Senior Plus /mat. MRPiPS/
  • Data publikacji 14 maja 2018

Ruszył drugi dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018!

11 maja 2018 r. ogłoszony został drugi dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2018. Wysokość środków przeznaczona na ten cel to 16,4 mln zł.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2).

Oferty realizacji zadań należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w terminie do 14 czerwca 2018 roku. Możliwe jest również przesłanie ofert realizacji zadań za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub skierowane do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Ponadto szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej Programu (www.senior.gov.pl) i na stronie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (TUTAJ) .

Wróć