Logo Programu Senior Plus /mat. MRPiPS/
  • Data publikacji 6 marca 2018

Ruszył dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” – edycja 2018!

1 marca 2018 roku ogłoszony został dodatkowy nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2018. Wysokość środków przeznaczona na ten cel to 25,6 mln zł.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Samorządy mają możliwość otrzymania dofinansowania na tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek tego typu, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2).

Oferty realizacji zadań należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) do Biura Obsługi Klienta lub wysłać na adres:
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

w terminie do 20 marca 2018 roku. Możliwe jest również przesłanie ofert realizacji zadań za pośrednictwem platformy ePUAP, w tym samym terminie, który został wyznaczony do złożenia ofert w postaci papierowej.

 WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub skierowane do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Ponadto szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać na stronie internetowej www.senior.gov.pl oraz na stronie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/senior-edycja-2018.

Wróć