• Data publikacji 9 marca 2018

Usprawniamy system

Od stycznia br. Wojewoda Śląski realizuje zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  Dotychczasowe działania w tym obszarze zostały podsumowane podczas dzisiejszej konferencji prasowej. 

Z dniem 1 stycznia br. Wojewoda Śląski przejął zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych (na które składają się: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie), świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „za życiem”. Do tej pory zadania te realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obecnie są one wykonywane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

- Pracujemy od dwóch miesięcy. Dokonaliśmy całego procesu transformacji - przeniesienia, utworzenia nowych stanowisk pracy, infrastruktury teleinformatycznej, lokalowej. Mogę zapewnić, że jesteśmy w tej chwili już w pełnej fazie dynamiki wzrostowej do tego, aby te wszystkie świadczenia, wszystkie wnioski były realizowane w założonym tempie, żeby wszystko odbywało się w sposób bieżący, bez zbędnej zwłoki, tak aby mieszkańcy naszego województwa mieli poczucie i przekonanie, że pracujemy dla nich profesjonalnie – taki był cel i założenie przejęcia tego systemu –mówił podczas konferencji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

O szczegółach realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego opowiedziała Ewa Chrost, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW. W ramach przejętych zadań do wojewody trafiło  pond 24,5 tys. spraw, z których większość dotyczy świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. Do tej pory udało się przyjąć pół tysiąca klientów indywidualnych, a pracownicy ŚUW przeprowadzili 10 tys. rozmów telefonicznych. Uruchomiono też odpowiednie godziny pracy przeznaczone na obsługę interesantów w tym zakresie. Wydział Polityki Społecznej planuje również zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań informacyjnych dla samorządów.

Szczegółowe informacje na temat koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego przez Wojewodę Śląskiego dostępne są pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego.

Galeria zdjęć

Wróć